Πέμπτη
25 Ιουλίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5058RSS FEED
Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση (2)
Γράφει ο
Γιάννης Βασιλείου

       Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εργάζεται ακατάπαυστα για τη συστηματική αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων σχεδιάστηκε με σκοπό να παράσχει πολύτιμη αρωγή στους Ευρωπαίους ώστε να εργάζονται και να σπουδάζουν στο εξωτερικό. Στην ουσία ο ρόλος του είναι να διευκολύνει τη σύγκριση εθνικών επαγγελματικών προσόντων, συνδέοντας με λίαν εποικοδομητική μέθοδο το επίπεδο εκπαίδευσης και εξετάσεων με ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς (Βασιλείου, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 και 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

       Επιπροσθέτως, άξια επισήμανσης είναι τόσο το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie, όσο και οι εν γένει αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) (Βασιλείου, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 και 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

       Το πρώτο έχει σαν επιδίωξη την όσο το δυνατόν επαρκέστερη χρηματοδότηση της κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών στα πλαίσια όλων των επιστημονικών πεδίων. Το δεύτερο ευθύνεται για τη λειτουργική ενθάρρυνση και προώθηση μιας υγιούς συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών κέντρων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων της Ευρώπης, με σκοπό την πρόοδο, την αμεσότερη δυνατή επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη. Οι πρωτοβουλίες αυτές αναμφίβολα μας γεμίζουν αισιοδοξία για το μέλλον (Βασιλείου, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 και 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

       Επιπροσθέτως, διαμέσου της εξέχουσας σπουδαιότητας «Διαδικασίας της Κοπεγχάγης», τα Ευρωπαϊκά κράτη, οι εργοδότες και τα σωματεία των εργαζομένων επιδίδονται σε μια λειτουργική συνεργασία με επιδίωξη την αμεσότερη δυνατή βελτίωση τόσο της εκπαίδευσης, όσο και της επαγγελματικής κατάρτισης. Η συνεργασία αυτή πράγματι απέδωσε καρπούς και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων και το δίκτυο εξασφάλισης ποιότητας, τα οποία παρέχουν απλόχερα βοήθεια στους Ευρωπαίους για να σπουδάζουν και να εργάζονται στο εξωτερικό (Βασιλείου, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 και 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

       Παράλληλα, μέσω του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της «Διαδικασίας της Μπολόνια» επιταχύνεται αισθητά η μετακίνηση από το ένα εκπαιδευτικό σύστημα στο άλλο εντός της «Γηραιάς Ηπείρου». Εν μέσω οικονομικής κρίσης και με την ανεργία σε υψηλά επίπεδα (ειδικά στους νέους), οι ανωτέρω συνεργασίες επιτελούν δίχως την παραμικρή δόση υπερβολής τιτάνιο έργο (Βασιλείου, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 και 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

       Το Ευρωπαϊκό έργο HEAR ME δημιουργήθηκε με σκοπό την αποτελεσματική καθοδήγηση των νέων που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο από συνταξιούχους (ή άτομα που πλησίαζαν στη σύνταξη) με ικανοποιητικό μορφωτικό επίπεδο. Το πρόγραμμα Pathways δημιουργήθηκε από φορείς πολλών κρατών-μελών για την περαιτέρω διευκόλυνση της δια βίου μάθησης των ατόμων με διανοητική αναπηρία (Βασιλείου, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 και 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

       Επίσης, μέσω του προγράμματος Jean Monnet, προήχθη με συστηματικό τρόπο τόσο η έρευνα, όσο και η διδασκαλία αναφορικά με το μείζον ζήτημα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε όλον τον κόσμο (Βασιλείου, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 και 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

       Χαρακτηριστικό είναι ότι από το 1990 έως το 2011, το πρόγραμμα Jean Monnet συνέβαλε αποφασιστικά στην πραγματοποίηση σχεδόν 3.700 σχεδίων στον κλάδο των σπουδών για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, συμπεριλαμβανομένων 165 Ευρωπαϊκών κέντρων αριστείας Jean Monnet, 880 πανεπιστημιακών εδρών και 2.200 μόνιμων μαθημάτων και ενοτήτων Ευρωπαϊκών σπουδών. Οι αριθμοί αυτοί θεωρούμε ότι είναι υπεραρκετοί για να καταδείξουν τη σπουδαιότητά του (Βασιλείου, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 και 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

       Υπογραμμίζουμε επίσης τον «Οδικό χάρτη κινητικότητας», ο οποίος καταρτίστηκε από την ΕΕ με τη συμμετοχή των κρατών-μελών με σκοπό να προσδιορίσει τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τόσο την ικανότητα, όσο και τη διάθεση των νέων να σπουδάσουν ή να λάβουν κατάρτιση στο εξωτερικό (Βασιλείου, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 και 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

       Επιπροσθέτως, η ηλεκτρονική αδελφοποίηση (eTwinning) σχεδιάστηκε για μια ουσιαστικότερη συνεργασία μεταξύ σχολείων διαμέσου της παροχής στήριξης συγκεκριμένων εργαλείων και μιας πλατφόρμας διαδικτυακής συνεργασίας (Βασιλείου, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 και 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

       Τέλος, Η EPALE (ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη) δημιουργήθηκε με επιδίωξη την ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με την (κομβικής σημασίας) εκπαίδευση ενηλίκων. Πιο συγκεκριμένα, μέσω την εν λόγω πλατφόρμας, οι εκπαιδευτικοί, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, τα ενδιαφερόμενα μέρη και όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εκπαίδευσης ενηλίκων διαθέτουν τη δυνατότητα είτε να μοιράζονται τις ιδέες τους, είτε να διαδίδουν μεθόδους ορθής πρακτικής στα πλαίσια πάντοτε του συγκεκριμένου κλάδου (Βασιλείου, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 και 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

       Όλα τα προαναφερθέντα μας πείθουν ότι η ΕΕ πορεύεται πράγματι στο σωστό μονοπάτι για ένα ακόμα πιο αισιόδοξο μέλλον στον άκρως ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης. 

 

ΠΗΓΕΣ

Βασιλείου, Ιωάννης (2014), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Β΄ Έκδοση-Ειδική Έκδοση Για Πανεπιστήμια) (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017α), Οικονομική Κρίση, Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Προτάσεις και Δράσεις για την Καταπολέμηση της Ανεργίας (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017β), Προϋπολογισμός της Ε.Ε.-Ζητήματα Κατανομής και Αναδιανομής Πόρων στην Ε.Ε. (Αθήνα: Historical Quest). 

Ευρωπαϊκή Ένωση (2014), «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με Απλά Λόγια-Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/topics/education-training-youth_el (το έγγραφο περιέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα) (πρόσβαση στις 8/8/18). 

Ευρωπαϊκή Ένωση (2018), «Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/topics/education-training-youth_el (πρόσβαση στις 8/8/18).

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2018), «Επιτροπές-Πολιτισμός και Παιδεία (CULT)», διαθέσιμο σε http://www.europarl.europa.eu/committees/el/CULT/home.html (πρόσβαση στις 8/8/18).

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2018), «Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού», διαθέσιμο σε http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/configurations/eycs/ (πρόσβαση στις 9/8/18).