Πέμπτη
25 Ιουλίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5058RSS FEED
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αλιεία
Γράφει ο
Γιάννης Βασιλείου

        Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στην Επιτροπή Αλιείας (PECH) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία διαδραματίζει θεμελιώδους σημασίας ρόλο στα πλαίσια της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αφού καταπιάνεται με ιδιαιτέρως σημαντικά ζητήματα που πηγάζουν από την αλιεία, αλλά έχουν πολυδιάστατες οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις (Βασιλείου, 2013, 2014α, 2014β, 2017α, 2017β και 2017γ· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/PECH, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/PECH/Κανονισμός, 2018).

       Κύριο μέλημα της PECH, στα πλαίσια της 8ης κοινοβουλευτικής περιόδου, είναι η εντατική παρακολούθηση της πολυαναμενόμενης αναμόρφωσης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, η οποία, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μας είναι απολύτως απαραίτητη. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά την εν λόγω αναμόρφωση, το Κοινοβούλιο έχει πράγματι λάβει ενεργό μέρος με λίαν αποφασιστικό τρόπο και αυτός ακριβώς ο πολυσχιδής ρόλος της PECH δύναται να το επιβεβαιώσει (Βασιλείου, 2013, 2014α, 2014β, 2017α, 2017β και 2017γ· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/PECH, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/PECH/Κανονισμός, 2018).

       Ειδικότερα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι η πολιτική αλιείας επιβάλλεται τρόπον τινά να επιτυγχάνει έναν εποικοδομητικό «συμβιβασμό» μεταξύ των διαφόρων συμφερόντων, με θεμελιώδη επιδίωξη την ουσιαστική διασφάλιση α) της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των αποθεμάτων ιχθύων, β) του μέλλοντος των παράκτιων κοινοτήτων και των βιομηχανιών που σχετίζονται με την αλιεία και γ) του βιοπορισμού των αλιέων (Βασιλείου, 2013, 2014α, 2014β, 2017α, 2017β και 2017γ· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/PECH, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/PECH/Κανονισμός, 2018).

       Άρα λοιπόν, όπως προκύπτει και από τα προαναφερθέντα, στα ευρύτερα πλαίσια της κοινής αλιευτικής πολιτικής, η PECH καθίσταται υπεύθυνη για την αποδοτικότερη δυνατή ανάπτυξή της, σε συνδυασμό με την αρτιότερη δυνατή λειτουργία και την ορθολογική διαχείρισή της. Το έργο αυτό δεν είναι διόλου εύκολο και μονάχα ο χρόνος θα δείξει το μέγεθος της επιτυχίας (Βασιλείου, 2013, 2014α, 2014β, 2017α, 2017β και 2017γ· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/PECH, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/PECH/Κανονισμός, 2018).

       Επιπλέον, θεμελιώδες καθήκον της PECH είναι η διαρθρωτική πολιτική στους τομείς τόσο της αλιείας, όσο και της υδατοκαλλιέργειας. Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει το γεγονός ότι στα πλαίσια του εν λόγω καθήκοντος και προς την κατεύθυνση της μέγιστης δυνατής υποστήριξης των τομέων αυτών, περιλαμβάνονται όχι μόνο τα ταμεία προσανατολισμού της αλιείας, αλλά και τα χρηματοδοτικά μέσα. Αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαιότητα των συγκεκριμένων τομέων, οπότε η βαρύτητα που δίνεται είναι απολύτως φυσιολογική (Βασιλείου, 2013, 2014α, 2014β, 2017α, 2017β και 2017γ· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/PECH, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/PECH/Κανονισμός, 2018).

       Αναμενόμενα, η PECH είναι αρμόδια για την κοινή οργάνωση της αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και φυσικά για την μεταποίηση και την εμπορία αυτών. Επιπροσθέτως, ευθύνεται για α) τη διατήρηση των (πάντοτε ζωτικής σημασίας) αλιευτικών πόρων, β) την άρτια διαχείριση της αλιείας και των στόλων που εκμεταλλεύονται τους συγκεκριμένους πόρους και γ) την κομβικής σημασίας εφαρμοσμένη έρευνα όσον αφορά τη θαλάσσια αλιεία (Βασιλείου, 2013, 2014α, 2014β, 2017α, 2017β και 2017γ· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/PECH, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/PECH/Κανονισμός, 2018).

       Παράλληλα, μια άλλη πρωτεύουσα υποχρέωση της PECH είναι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική αναφορικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες, παράμετρος υψίστης σπουδαιότητας. Τέλος, η PECH είναι αρμόδια για α) τους περιφερειακούς οργανισμούς αλιείας, β) τις συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας και γ) την αμεσότερη δυνατή εφαρμογή των διεθνών υποχρεώσεων στα πλαίσια της αλιείας (Βασιλείου, 2013, 2014α, 2014β, 2017α, 2017β και 2017γ· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/PECH, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/PECH/Κανονισμός, 2018).

       Ίσως ο ρόλος της PECH, σύμφωνα με ορισμένες απόψεις που έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας, να μη θεωρείται τόσο σημαντικός συγκριτικά με άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Τούτο μας βρίσκει εντελώς αντίθετους και ευελπιστούμε ότι μέσω του παρόντος άρθρου ο αναγνώστης κατάφερε να αντιληφθεί πλήρως τη σπουδαιότητά της, η οποία πηγάζει τόσο από την εν γένει συνθετότητα των πολιτικών της, όσο και από την ιδιαιτέρως δύσκολη διαχείριση που απαιτείται (Βασιλείου, 2013, 2014α, 2014β, 2017α, 2017β και 2017γ· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/PECH, 2018· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/PECH/Κανονισμός, 2018).

      

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ

 

 

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2013), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2014α), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Β΄ Έκδοση-Ειδική Έκδοση Για Πανεπιστήμια) (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2014β), Το Παρόν και το Μέλλον της Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αθήνα: Historical Quest). 

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2017α), Κλιματική Αλλαγή: Διαχειρίσιμο Πρόβλημα ή Αργός Θάνατος του Πλανήτη-Ρόλος και Δράσεις της Ε.Ε. έως το 2050-Οι Επιπτώσεις στην Ελλάδα (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2017β), Οικονομική Κρίση, Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Προτάσεις και Δράσεις για την Καταπολέμηση της Ανεργίας (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2017γ), Προϋπολογισμός της Ε.Ε.-Ζητήματα Κατανομής και Αναδιανομής Πόρων στην Ε.Ε. (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/PECH (2018), «PECH-Αλιεία», διαθέσιμο σε http://www.europarl.europa.eu/committees/el/pech/home.html (πρόσβαση στις 30/8/18).

 

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/PECH/Κανονισμός (2018), «Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-8η κοινοβουλευτική περίοδος-Ιούλιος 2018/Παράρτημα V: Αρμοδιότητες των Μονίμων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών/XIV. Επιτροπή Αλιείας», διαθέσιμο σε http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=el&reference=RESP-PECH (πρόσβαση στις 30/8/18).