Σαββατοκύριακo
13-14  Ιούλιος 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5046RSS FEED
Ποιος θα ήθελε να πετάμε χρήματα από το παράθυρο;
02/09/2014
Γράφει η Σοφία Βούλτεψη

Η απόδειξη ότι – ακόμη και από καθαρά ωφελιμιστικής πλευράς – από την συμμετοχή μας στην ΕΕ μόνο να κερδίσουμε έχουμε βρίσκεται (και) στο γεγονός ότι μόνο μέσα στον μήνα Αύγουστο (και εξαιρουμένων των αποφάσεων για τα αγροτικά προϊόντα που επλήγησαν από τον ρωσικό εμπάργκο):

Από κοινοτικά χρήματα (ΕΣΠΑ), ύψους 45 εκ ευρώ, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα άσκησης 8.500 αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, εξάμηνης διάρκειας.

Σημειώστε ότι η άσκηση παίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην απόκτηση εμπειρίας, αλλά και στην επαγγελματική αποκατάσταση.

Από κοινοτικά χρήματα (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης), θα δοθούν 3, 7 εκ. ευρώ για την Κεφαλονιά για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον τελευταίο σεισμό.

Όπως δήλωσε ο επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Γιοχάνες Χαν, που ανακοίνωσε πακέτο ενίσχυσης ύψους περίπου 47 εκατ. ευρώ, το οποίο θα μοιραστεί σε ευρωπαϊκές περιφέρειες που επλήγησαν από διάφορες καταστροφές φέτος, «η παρούσα απόφαση αντανακλά τη φύση του εν λόγω Ταμείου, που είναι η αλληλεγγύη με τα κράτη μέλη σε δύσκολες στιγμές μετά από φυσικές καταστροφές. Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης βοηθά τις χώρες αυτές να ορθοποδήσουν και να αποκτήσουν και πάλι σταθερότητα, η οποία απειλείται από τις σοβαρές ζημίες σε οικονομικούς τομείς όπως ο τουρισμός ή από την καταστροφή βασικών υποδομών. Το προτεινόμενο ποσό χρηματοδότησης θα επιτρέψει στην Ιταλία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία και την Κροατία να ανακάμψουν από τις καταστροφές που υπέστησαν και να καλύψουν το κόστος διάσωσης στις πληγείσες περιοχές. Αυτά τα ποσά είναι συγκεκριμένα και στοχεύουν στο να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών. Επιπλέον, η συνολική ανάπτυξη των εν λόγω περιφερειών υποστηρίζεται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Η συγκέντρωση πόρων για την υποστήριξη των επιχειρήσεων, την έρευνα και την καινοτομία, τις ΤΠΕ και την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να βοηθήσει τις περιφέρειες αυτές να μετατρέψουν την καταστροφή σε ευκαιρία για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου οικονομικού μοντέλου που θα βασίζεται στα τοπικά ισχυρά σημεία και χαρακτηριστικά».

Και τέλος, ποσό 75 εκ ευρώ θα δοθεί από την ΕΕ για τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Κρωπίας – Παιανίας.

Με τα χρήματα αυτά θα κατασκευαστούν 98 χιλιόμετρα υπονόμων (το 75 % του συστήματος συλλογής λυμάτων στο Κορωπί καθώς και ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός μεταφοράς στη μονάδα επεξεργασίας υγρών λυμάτων Κορωπίου – Παιανίας) και περίπου 55.000 άτομα θα επωφεληθούν από τα αναβαθμισμένα δίκτυα αποχέτευσης, ως τα τέλη του 2015.

Με τον τρόπο αυτό, η χώρα μας θα συμμορφωθεί ανέξοδα με τη δικαστική απόφαση κατά της Ελλάδας σχετικά με την επεξεργασία των λυμάτων.

Και στην περίπτωση αυτή, ο κ. Χαν δήλωσε πως το μεγάλο αυτό έργο «δείχνει ότι η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, παρέχοντας σημαντικές επενδύσεις προκειμένου να τους εξασφαλίσει ένα υγιές περιβάλλον για την καθημερινή τους διαβίωση».

Τα χρήματα θα δοθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής» και πρόκειται για ποσό ύψους 74,8 εκ. ευρώ επί συνολικού ποσού 88 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα μας κατά την περίοδο 2007-2013 και στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, έλαβε 20,42 δις ευρώ και για την περίοδο 2014-2020 θα λάβει 15,35 δις ευρώ.

Αδύνατον να φανταστούμε πως η Ελλάδα θα πετούσε τόσα χρήματα από το παράθυρο…