Σαββατοκύριακo
30-31  Μαίου 2020
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3541RSS FEED
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣCapital Link Singapore Maritime Forum
17/04/2018

Αξιοποιώντας την μακροχρόνια καταξίωση στην πολύ επιτυχημένη διοργάνωση μεγάλης κλίμακας ναυτιλιακών Συνεδρίων στα μεγαλύτερα ναυτιλιακά κέντρα σε όλο τον κόσμο, η CapitalLink θα πραγματοποιήσει το Capital Link  Singapore Maritime Forum, την Τρίτη, 24 Απριλίου 2018 στο Ξενοδοχείο Westin, στη Σιγκαπούρη, σε συνεργασία με την ColumbiaShipmanagementκαι την SinghaiMarineServices. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της Ναυτιλιακής Εβδομάδας της Σιγκαπούρης (SingaporeMaritimeWeek). 

Το Φόρουμ στοχεύει να επισημάνει τον σημαντικό ρόλο της Σιγκαπούρης ως πύλης προς την Ασία και τις παγκόσμιες ναυτιλιακές αγορές. Θα συζητηθούν οι εξελίξεις και οι τάσεις στην ενέργεια, τα εμπορεύματα, τους διάφορους ναυτιλιακούς κλάδους, τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και κεφαλαιαγορές, καθώς και ζητήματα που αφορούν τις κανονιστικές εξελίξεις, την τεχνική και εμπορική διαχείριση του στόλου. Το Συνέδριο θα υπογραμμίσει την ανταγωνιστική θέση και τα πλεονεκτήματα της Σιγκαπούρης ως ναυτιλιακού κόμβου.

Η πλειοψηφία των ομιλητών και των συμμετεχόντων στα πάνελς είναι εμπειρογνώμονες και κορυφαία στελέχη διεθνών επιχειρήσεων και Οργανισμών. Έρχονται στη Σιγκαπούρη με σκοπό να απευθύνουν στους εκπροσώπους της αγοράς θέματα αποφασιστικής σημασίας και να αλληλεπιδράσουν με υψηλόβαθμα στελέχη από τις ναυτιλιακές, ναυπηγικές και χρηματοοικονομικές κοινότητες.

Ως εκ τούτου, όσοι δηλώσουν συμμετοχή στο Capital Link Singapore Maritime Forum, θα πρέπει να περιμένουν μια υψηλού επιπέδου ενημέρωση στα ναυτιλιακά θέματα και μοναδικές ευκαιρίες δικτύωσης με σημαντικούς παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων σημαινόντων στελεχών από πλοιοκτήτριες εταιρείες, από επενδυτικές και εμπορικές τράπεζες, από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς επίσης διεθνών εμπόρων μεγάλων ξηρών χύδην φορτίων και ενεργειακών προϊόντων, και όλα αυτά μαζί σε μία μόνο εκδήλωση.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

 • Οι παγκόσμιες ναυτιλιακές αγορές

Τρέχουσες εξελίξεις - Προοπτικές & Ο Ρόλος της Ασίας.

 • Η Ναυτιλιακή Αγορά – Οι Νέοι Κανόνες

Μια συζήτηση μεταξύ κορυφαίων συμμετεχόντων στη ναυτιλία σχετικά με τους βασικούς κανονισμούς που θα τεθούν σε ισχύ στο άμεσο μέλλον και τις πιθανές μετασχηματιστικές επιπτώσεις τους στη ναυτιλία. Το πάνελ θα επικεντρωθεί κυρίως στην περιβαλλοντική συμμόρφωση, αλλά θα ασχοληθεί επίσης με ευρύτερα θέματα όπως η τεχνολογική καινοτομία και η αποτελεσματική εφαρμογή λειτουργικών διαδικασιών.

 • Τεχνολλογία Blockchain, Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου & Ψηφιοποίηση, Μεταμορφώνουν τη Ναυτιλία

-     Η Χρήση του Κρυπτογραφημένου Νομίσματος

-     Προφύλαξη από την Ψηφιακή Πειρατεία,

-     Βελτιστοποίηση Συνδεσιμότητας και Αποτελεσματική Εφαρμογή Λειτουργικών Διαδικασιών,

-     Ο Ψηφιακός μετασχηματισμός επιτρέπει, μέσω της συλλογής πληροφοριών, νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στις ναυτιλιακές υπηρεσίες.

 • Από την Οπτική των Ναυλωτών

Οι παγκόσμιες αγορές της Ναυτιλίας, των Εμπορευμάτων και της Ενέργειας.

 

 

Η Ναυτιλία επηρεάζεται από τις εξελίξεις στις παγκόσμιες αγορές των εμπορευμάτων και της ενέργειας. Το πάνελ θα συζητήσει τις τάσεις των φορτίων και του εμπορίου, τον ρόλο της Ασίας στο παγκόσμιο εμπόριο και τις επιπτώσεις στη ναυτιλία.

 • Η Σιγκαπούρη ως Διεθνής Ναυτιλιακός Κόμβος

Η σύναψη επαγγελματικών συνεργασιών μεταξύ Ιδιωτικού & Δημόσιου Τομέα δίνει ώθηση στη ναυτιλία.

Η Σιγκαπούρη έχει γίνει ένας σημαντικός κόμβος για την παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά, μια πύλη προς τις ασιατικές και παγκόσμιες αγορές ναυτιλίας, εμπορευμάτων και χρηματοδότησης. Η σύμπραξη και η στενή συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης, των συνδικάτων, των εφοπλιστών και των πλοιοκτητών δίνουν ώθηση στη ναυτιλία. Το πάνελ θα συζητήσει τους παράγοντες πίσω από αυτήν την επιτυχία και τι πρόκειται να ακολουθήσει.

 • Χρηματοδοτικό Leasing ως Κύρια Χρηματοδότηση

Εναλλακτικές λύσεις Leasing σε όλη την Ασία.

Το Χρηματοδοτικό Leasingέχει γίνει η κύρια μορφή χρηματοδότησης πλοίων για την Ασιατική & τη Διεθνή Ναυτιλία. Το πάνελ θα συζητήσει τις προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη με νέους και ήδη υπάρχοντες παράγοντες της αγοράς, ποιες είναι οι πιθανές νέες πηγές χρηματοδότησης, ποιοι τύποι συμφωνιών και ποιοι τύποι πλοιοκτητών πληρούν τις προϋποθέσεις για leasing και κοινοπραξίες μεταξύ εταιρειών leasing και ιδιοκτητών φορτίου. Το πάνελ θα συζητήσει επίσης τις διάφορες επιλογές Χρηματοδοτικού Leasing που διατίθενται σε όλη την Ασία και την εμπειρία των ναυτιλιακών εταιρειών που τις έχουν χρησιμοποιήσει.               

 • Οι Παγκόσμιες Ναυτιλιακές Τράπεζες & Η Διαθεσιμότητα Χρηματοδότησης της Ναυτιλίας

-     Οι Τράπεζες αποτελούσαν ανέκαθεν την παραδοσιακή πηγή χρηματοδότησης για τη ναυτιλία – πως διαχειρίζονται οι μεγάλες ναυτιλιακές τράπεζες τις νέες ρυθμιστικές και εμπορικές προκλήσεις.

-     Η αγορά τραπεζικών χρηματοδοτήσεων συρρικνώνεται ή αυξάνεται; Υπάρχει νέο κεφάλαιο διαθέσιμο για τη ναυτιλία; Ποιοι πληρούν τις προϋποθέσεις για τραπεζική χρηματοδότηση, σε ποιο κόστος και με ποιους όρους;

 • Εναλλακτική Χρηματοδότηση & Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο

-     Υπάρχουν πηγές κεφαλαίου πέρα από την τραπεζική χρηματοδότηση, και πέρα από την χρηματοδοτική μίσθωση;

-     Νέες & Εναλλακτικές Πηγές Κεφαλαίου για συγκεκριμένα Projects & για Μικρότερους Πλοιοκτήτες

-     Πιστοληπτικοί Οργανισμοί - Χρηματοδότηση Χρέους & Σύνθετα Επενδυτικά Κεφάλαια – Ιδιωτικά Μετοχικά Κεφάλαια

 • Ο Τομέας του Αερίου
 • Ο Τομέας των Δεξαμενόπλοιων
 • Ο Τομέας των Ξηρών Χύδην Φορτίων/Ξηρών Φορτίων

 

 • “Το μέλλον της Ναυτιλίας” - Μία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης μεταξύ κορυφαίων ηγετών της ναυτιλίας.

-     Μια συζήτηση υψηλού επιπέδου σχετικά με την εξελικτική πορεία της ναυτιλίας, τους κυριότερους καθοριστικούς παράγοντες που επικρατούν, ευκαιρίες και προκλήσεις για τη ναυτιλία σε ένα ευρύ φάσμα.

-     Προοπτικές των ναυτιλιακών αγορών, τάσεις στις αγορές της ενέργειας και των εμπορευμάτων, επενδυτικές ευκαιρίες, πρόσβαση σε κεφάλαια, οι επιπτώσεις της τεχνολογίας, επιχειρησιακές και κανονιστικές προκλήσεις και πολλά άλλα.

Συντονιστής: 

Κα. Mei Lin Goh,Partner - Watson Farley & Williams

Συμμετέχοντες:

 • κ. Michael Parker, Industry Head, Global Shipping & Logistics and Chairman, EMEA Corporate Banking – Citi
 • Δρ. Martin Stopford, Non-Executive President – Clarkson Research Services Limited
 • κ. Jeremy Nixon, CEO – Ocean Network Express
 • Δρ. Nikos Tsakos, President & CEO – Tsakos Energy Navigation; Chairman – INTERTANKO
 • κ. Esben Poulsson, Chairman, International Chamber of Shipping; President – Singapore Shipping Association; Executive Chairman –ENESEL

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

Για να συμμετάσχετε στο Συνέδριο παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή ακλουθώντας το παρακάτω link:

http://forums.capitallink.com/shipping/2018singapore/signup.html

 

 

 

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

Ναυλομεσίτες • Πλοιοκτήτες • Διαχειριστές Πλοίων • Εφοπλιστές • Ναυλωτές • Ασφαλιστές • Διαιτητές • Εμπειρογνώμονες Ναυτιλιακής Τεχνολογίας • Εμπορικούς Τραπεζίτες • Επενδυτές Τραπεζίτες • Εταιρείες Ιδιωτικού Μετοχικού Κεφαλαίου • Χρηματοοικονομικούς Αναλυτές • Στελέχη Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού • Αναλυτές Χρεογράφων • Στελέχη Ασφαλιστικών Οργανισμών • Δικηγόρους και Ασφαλιστές • Χρηματοδοτικούς Μισθωτές • Μεσίτες Λιανικού Εμπορίου & Θεσμικούς Μεσίτες • Νηολόγια • Οικονομικές Εφημερίδες & ΜΜΕ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣΠΟΥΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

AAL Shipping • ABN AMRO • AET Tanker • Ardmore Shipping • Bilsea Group • BIMCO • BW LPG • Cargill • Citi • Clarkson Research Services Limited • Columbia Marlow • Commonwealth Bank of Australia • D’Amico International Shipping • Dr. Peters Group • Drewry • Drewry Maritime Financial Research • DVB Bank • ENESEL • Eniram – A Wartsila Company • Epic Gas • Fearngas (Singapore) Pte Ltd • Fourth Insurance Office, Inc. • GGL Asset Management • Golden Stena • Great Eastern Shipping Co. Ltd. • Holman Fenwick, Willan • HSH Nordbank • ICBC Financial Leasing • International Chamber of Shipping • INTERTANKO • Invest HK • ITF • Mayer Brown JSM • Meerbaum Capital Solutions Inc. • Miclyn Express Offshore • MPA • Navig8 Group • Noble • NORD L/B • NorthCape Pte Ltd • Ocean Network Express • Pacific Basin • Pacific Gas • Pacific International Lines (PTE) Ltd • PortCDM Council • Ridgebury Tankers • RightShip • RISE Viktoria • Singapore Shipping Association • Singhai Marine Services • Stephenson Harwood • Stifel Financial Corp. • Storm Capital Partners • Taiping & Sinopec Financial Leasing Co., Ltd • Tototheo Maritime RIC • Trafigura • Transport Capital Pte Ltd • Tsakos Energy Navigation • Watson Farley & Williams

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ:

ΣΕΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΜΕ: Columbia Shipmanagement Singhai Marine Services

ΧΟΡΗΓΟΙ:

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: Tsakos Energy Navigation Ltd.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Clay Maitland • Columbia Shipmanagement • Tototheo Maritime

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: ABN AMRO • citi • DVB • Fourth Insurance Office Inc. • Nord LB • Watson Farley & Williams

ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Eniram a Wartsila Company • HFW • HSH NORDBANK • Invest HK • Mayer Brown • Meerbaum Capital Solutions Inc. • Stephenson Harwood (Singapore) Alliance

ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΚΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ: AAL • D’Amico International Shipping S.A. • Epic Gas • Gauci-Maistre Xynou • The Great Eastern Shipping Co. Ltd. • Navig8 • Ridgebury Tankers

ΧΟΡΗΓΟΣ COCKTAIL: seAcAre • Singapore Organization of Seamen

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Asia Oil and Gas• cnss.com.cn • www.gangkouquan.com • Lloyd’s List • Marine Circle • www.marino-world.com • Maritime Executive • www.chineseshipping.com.cnwww.ship.sh • Ship2Shore • Ship Management • www.sol.com.cn • TradeWinds • WorldOils • XD Xinde Marine News

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: BIMCO • Shanghai Shipbrokers Association • International Chamber of Shipping • seAcAre • Seamaster • Singapore Organization of Seamen • Singapore Shipping Association