Δευτέρα
13 Ιουλίου 2020
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3585RSS FEED
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝΠρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
08/11/2019

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα

 

Αν θες να εργαστείς σε πολυεθνικό και πολύγλωσσο περιβάλλον, μη χάσεις την ευκαιρία να κάνεις αίτηση για πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Όπως επισημαίνεται,το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι σημαντικό φόρουμ για τη διεξαγωγή πολιτικών συζητήσεων και τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται άμεσα από τους ψηφοφόρους σε όλα τα κράτη μέλη, για να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των λαών και να διασφαλίζουν ότι τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ λειτουργούν δημοκρατικά.

Η πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου έχει ως σκοπό να τους δώσει τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εξοικειωθούν τους με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι υποψήφιοι για πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου πρέπει:

  • -να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

  • -να μην έχουν συμμετάσχει σε άλλη πρακτικής άσκησης και να μην έχουν απασχοληθεί επ' αμοιβή από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων

  • -να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5, παράγραφος 2, των Εσωτερικών Διατάξεων

Για να κάνεις αίτηση για πρακτική άσκηση στο ΕΚ, στείλε την αίτησή σου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης αν επιλεγείς, διαρκεί από 1 Μαρτίου 2020 μέχρι 31 Ιουλίου 2020.

Πληροφορίες

Υπηρεσία Πρακτικής Άσκησης