Πέμπτη
17 Οκτωβρίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3315RSS FEED
ΤΟΝ ΜΑΙΟ 2019ΑΥΞΗΣΗ 56,0% ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
10/07/2019

Σημαντική διεύρυνση κατά 56,0% παρουσίασε το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας το Μάιο 2019, καθώς η υπέρμετρη αύξηση των εισαγόμενων προϊόντων κατά 20,1% επικάλυψε την άνοδο των εξαγωγών η οποία διαμορφώθηκε σε μόλις 3,0%. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών το Μάιο 2019 ανήλθαν σε €3.044,6 εκατ. έναντι €2.955,0 εκατ. το Μάιο 2018, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε €89,6 εκατ. Παράλληλα, οι ελληνικές εισαγωγές ανήλθαν σε €5.230,9 εκατ. αυξημένες κατά €874,3 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο να παρουσιάσει έλλειμμα €2.186,3 εκατομμυρίων, έναντι έλλειμμα €1.401,6 εκατομμυρίων το Μάιο 2018. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα των εμπορευματικών μας συναλλαγών αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή με το εμπορικό ισοζύγιο να παρουσιάζει έλλειμμα €1.719,5 εκατομμυρίων, αυξημένο κατά €344,4 εκατ., δηλαδή 25,0% εν συγκρίσει με το Μάιο του 2018.

 

 

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Μάιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Μάι 19

Μάι 18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Εξαγωγές

3.044,6

2.955,0

89,6

3,0%

Εισαγωγές

5.230,9

4.356,6

874,3

20,1%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.186,3

-1.401,6

784,7

56,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Θετικό πρόσημο παρουσιάζουν οι μεταβολές των εισαγόμενων και των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων στο α’ πεντάμηνο 2019 με τις εξαγωγές να διαμορφώνονται σε €14.019,2 εκατ. έναντι €13.429,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2018, ήτοι αύξηση 4,4% και τις εισαγωγές να διαμορφώνονται σε €23.440,2 εκατ. έναντι €21.515,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 8,9%. Το εμπορικό ισοζύγιο για το διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2019 παρουσίασε έλλειμμα το οποίο ανήλθε σε €9.421,0 εκατ., αυξημένο κατά €1.334,8 εκατ., δηλαδή 16,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 2.

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιανουάριος-Μάιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Μάι 19

Ιαν-Μάι 18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Εξαγωγές

14.019,2

13.429,4

589,8

4,4%

Εισαγωγές

23.440,2

21.515,6

1.924,6

8,9%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-9.421,0

-8.086,2

1.334,8

16,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Σε κλαδικό επίπεδο, σημαντική συνεισφορά στην ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών είχαν οι εξαγωγές χημικών και διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων (αύξηση κατά €263,9 εκατ., ήτοι 18,8% και €224,1 εκατ., ήτοι 25,2% αντίστοιχα), ενώ και οι εξαγωγές πρώτων υλών αυξήθηκαν κατά €125,0 στο α’ πεντάμηνο 2019, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των εξαγωγικών μας επιδόσεων. Παράλληλα, αύξηση σημείωσαν οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων (€92,4 εκατ., ήτοι 4,3%), τροφίμων (€28,4 εκατ., ήτοι 1,5%), μηχανημάτων-οχημάτων (€45,4 εκατ., ήτοι 3,8%) και ποτών-καπνών (€33,8 εκατ., ήτοι 12,2%). Αντίθετα, οι εξαγωγές λιπών και ελαίων μειώθηκαν κατά €184,4 εκατ., ήτοι 50,4% συνεχίζοντας την έντονα καθοδική τους πορεία.

 

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Μάι 19

Ιαν-Μάι 18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Βιομηχανικά

2.236,9

2.144,5

92,4

4,3%

Τρόφιμα

1.920,9

1.892,5

28,4

1,5%

Χημικά

1.668,7

1.404,8

263,9

18,8%

Μηχ/τα-Οχήματα

1.253,7

1.208,3

45,4

3,8%

Διαφ. Βιομηχανικά

1.112,2

888,1

224,1

25,2%

Πρώτες Ύλες

667,2

542,2

125,0

23,1%

Ποτά-Καπνά

311,6

277,8

33,8

12,2%

Λίπη-Έλαια

181,4

365,8

-184,4

-50,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ,Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ:Ετήσια Τάση

 

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων εξαγωγικών κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάιος 2018/2019

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

 

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν ο σημαντικότερος εμπορικός μας εταίρος για το διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2019 σε ποσοστό 54,9%, ενώ το 45,1% των ελληνικών εξαγωγών προορίζεται για Τρίτες Χώρες. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 67,8% για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 32,2% για Τρίτες Χώρες.