Σαββατοκύριακo
20-21  Απριλίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3135RSS FEED
Έρχεται το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού, βγήκαν και οι προδιαγραφές
09/08/2018

Tου Χάρη Ντιγριντάκη

 

Πλαφόν οι 40 κλίνες για αγροτουριστικές επιχειρήσεις, απαραίτητη η εγγραφή τους στο Μητρώο Αγροτών

 

Στις ράγες της ορθολογικής ανάπτυξης του τροχοδρομεί ο Αγροτουρισμός της Ελλάδας. Μετά από πολλά χρόνια λειτουργίας των πρώτων αγροτουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα το πρώτο νομοθέτημα για τον κλάδο είναι γεγονός.

 

Σύμφωνα με αυτό Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.) πλέον θα λαμβάνουν οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις ενώ για πρώτη φορά θεσπίζονται οι προδιαγραφές λειτουργίας αγροτουριστικών επιχειρήσεων.

 

Παρά τα θολά που δύναται να υπάρχουν αναφορικά με σημεία της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύεται αυτές τις ημέρες σε ΦΕΚ και ενδεχομένως από κάποια άλλα αμφίσημα μηνύματα, που πηγάζουν από τη γραφειοκρατία ανάπτυξης του θεσμού κοινός τόπος είναι ότι για πρώτη φορά θωρακίζεται η αγορά αφού ήδη λειτουργούν 2.500 περίπου αγροτουριστικές επιχειρήσεις, και κτίζεται το οικοδόμημα ανάπτυξης αυτής της μορφής τουρισμού που παρουσιάζει ιδιαίτερη ζήτηση στη δυτική Ευρώπη.

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που υπογράφουν η Υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου, αποφασίζονται τα εξής :

 

1. οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού ιδρύονται από εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Πρέπει υποχρεωτικά να έχουν κατάλυμα, μέχρι 40 κλίνες το ανώτερο, το οποίο κατάλυμα μπορεί να βρίσκεται εντός ή εκτός του αγροκτήματος ή της αγροτικής εκμετάλλευσης.

 

2. Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού μπορούν να λάβουν αγροκτήματα, όπως επίσης και τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα, εφόσον έχουν προηγουμένως αποκτήσει Ειδικό Σήμα Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος, καθώς και οι αγροτικές και μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

 

3. Οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις αποτελούν ειδική κατηγορία τουριστικών επιχειρήσεων, και αποκτούν Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.) που εκδίδεται από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού.

 

4. Σε ότι αφορά στα καταλύματα, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τις κολυμβητικές δεξαμενές ισχύουν οι απλουστευμένες διαδικασίες (γνωστοποίηση) της έναρξης λειτουργίας.

 

5. Θα υπάρχει μεταβατική περίοδος προσαρμογής για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Τουρισμού, μέσω της συγκεκριμένης απόφασης δημιουργείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σαφές πλαίσιο όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αγροτουρισμού, που θα έχουν το δικό τους ΚΑΔ, καλύπτοντας ένα θεσμικό κενό και ικανοποιώντας το πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων για τη ρύθμιση της επαγγελματικής δραστηριότητας στο συγκεκριμένο τομέα.

 

Όπως προσθέτουν η ΚΥΑ διαμορφώθηκε μετά από διαβούλευση και συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού με το συναρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους φορείς των ενώσεων αγροτουρισμού με στόχο να δημιουργηθεί το πλαίσιο λειτουργίας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων ώστε να καλυφθούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο οι ανάγκες της αγοράς.

 

To νομοσχέδιο

 

Ήδη σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί από τις 12 Ιουνίου το σχέδιο νόμου με τίτλο «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού», που έχει καταρτίσει το Υπουργείο Τουρισμού.

 

Ειδικότερα για τον τουρισμό της Υπαίθρου μεταξύ άλλων προβλέπονται:

 

Τουρισμός υπαίθρου

 

Ως Τουρισμός Υπαίθρου νοείται κάθε ειδική μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης με στόχο την επαφή του επισκέπτη – τουρίστα με τη φύση και τις δραστηριότητες που δύναται να αναπτυχθούν, ενισχύοντας οικονομικά και κοινωνικά την ύπαιθρο, χωρίς να αλλοιώνει το περιβάλλον και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία του κάθε τόπου.

 

Με βάση τις επί μέρους οργανωμένες δραστηριότητες που αναπτύσσονται, ο τουρισμός υπαίθρου δύναται να διακριθεί στις ακόλουθες κατηγορίες:

 

α) Οικοτουρισμός/πράσινος τουρισμός. Βασίζεται στο φυσικό περιβάλλον και αφορά στην περιήγηση σε περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος, ως επί το πλείστον περιοχές αναγνωρισμένης οικολογικής αξίας, όπως ενδεικτικά οι περιοχές Natura και λοιπές προστατευόμενες περιοχές. Περιλαμβάνει ήπιες δραστηριότητες που δεν διαταράσσουν την ισορροπία της περιοχής και έχουν κυρίως επιστημονικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά η παρατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας. Προωθεί την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος με βιώσιμο τρόπο.

 

β) Αγροτουρισμός. Είναι η ειδική μορφή τουρισμού υπαίθρου η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας ή και εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες προσφέρονται συνδυαστικά με δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, όπως και με την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου.

 

Η δραστηριότητα του αγροτουρισμού συνδυάζεται υποχρεωτικά με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση ζ΄ του ν. 3874/2010, όπως ισχύει.

 

Η αγροτουριστική δραστηριότητα εντός του αγροκτήματος αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας ή και εστίασης. Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν υπηρεσίες εστίασης, χρησιμοποιούν και προσφέρουν υποχρεωτικά προς κατανάλωση προϊόντα από το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4276/2014, ή/και προϊόντα Οικοτεχνίας, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014, με την επιφύλαξη των διατάξεων για τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα.

 

Η αγροτουριστική επιχείρηση δύναται να προσφέρει αμιγώς αγροτικές δραστηριότητες για τους πελάτες της, εντός αυτής, όπως υπηρεσίες επίδειξης, ενημέρωσης, παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δράσεις και δραστηριότητες που προωθούν την επαφή του επισκέπτη – τουρίστα με την αγροτική ζωή, τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή, τη γαστρονομία, τη γευσιγνωσία, την οινογνωσία και την προστασία της βιοποικιλότητας, ως οι επιμέρους αυτές δραστηριότητες ρυθμίζονται με ειδικότερες διατάξεις. Στην περίπτωση που το κατάλυμα δεν βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το αγρόκτημα, οι ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες δραστηριότητες παρέχονται στο αγρόκτημα υποχρεωτικά.

 

γ) Οινοτουρισμός. Είναι η ειδική μορφή τουρισμού η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με οινοποιητικές ή/και οινοπαραγωγικές (αμπελώνες) εγκαταστάσεις. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται συνδυαστικά με δραστηριότητες σχετικές με την αμπελοκαλλιέργεια και την οινική παραγωγή.

 

Η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) χορηγεί «Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου» σε οινοποιητικές ή και οινοπαραγωγικές εγκαταστάσεις που επιθυμούν να χαρακτηριστούν ως «οινοτουριστικές» και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, όπως η εκάστοτε ΚΥΑ ορίζει.

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων σχολιάζοντας το νομοσχέδιο στο πλαίσιο της διαβούλευσης επισημαίνει ότι :

 

Α. οι προβλέψεις του σχεδίου νόμου να περιοριστούν σε συγκεκριμένες μορφές θεματικού τουρισμού των οποίων επιδιώκεται και είναι δυνατή η ρύθμιση και η αναλυτική καταγραφή σε αυτό (προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων να επενδύσουν) των προϋποθέσεων ασκήσεως της κάθε δραστηριότητας και

 

Β. Σε περίπτωση δραστηριοτήτων που εντάσσονται στις θεματικές μορφές τουρισμού και η άσκηση τους επιτρέπεται κατόπιν σχετικής αδειοδότησης θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά-να είναι απόλυτα ξεκάθαρο πως αυτές μπορούν να ασκούνται μόνο από αντίστοιχη νόμιμα αδειοδοτημένη επιχείρηση”.

 

https://www.tourismtoday.gr/?p=105129