Σαββατοκύριακo
22-23  Φεβρουαρίου 2020
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3443RSS FEED
Εκλογές… Με ποια απογραφή; Άγνωστα πάντα τα αποτελέσματα ύστερα από ένα χρόνο.
Γράφει ο
Φώτης Νανόπουλος
Δικαιολογημένη η επερώτηση του Προέδρου του Συνασπισμού κ. Τσίπρα στην  συνεδρίαση της Βουλής της 4ης Απριλίου σε ό,τι αφορά το σε ποιά αποτελέσματα απογραφής θα βασισθεί ο καταμερισμός των εδρών στις εκλογικές περιφέρειες στις ερχόμενες εκλογές. Θα εφαρμοστεί ή όχι το Σύνταγμα;

Μια ματιά στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ έδειξε ότι τα αναρτημένα στοιχεία αφορούν  στα αποτελέσματα της απογραφής του 2001. Άχρηστη πληροφορία που αν παραμείνει θα εγείρει ερωτήματα σχετικά με προεκλογικές σκοπιμότητες και νέα εμπλοκή της ΕΛΣΤΑΤ σε στατιστικό-πολιτικά παιχνίδια.

Η επίσκεψη  στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ μας επέτρεψε να ανακαλύψουμε ότι οργανώνει μεγάλο παγκόσμιο συνέδριο για την Ποιότητα των Επίσημων Στατιστικών (στοιχείων). Αγνοεί ο Γενικός Γραμματέας της  κ. Γεωργίου ότι «στου κρεμασμένου το σπίτι δεν μιλάνε για σχοινί»!

Ερευνώντας πιο βαθιά στον ιστότοπο της ΕΛΣΤΑΤ βλέπουμε ότι η απογραφή κτιρίων που κανονικά προηγείται της απογραφής πληθυσμού είναι ακόμη αυτή του 2001. Εδώ τίθεται το πρώτο ερώτημα. Έγινε απογραφή κτιρίων το 2010 ή το 2011 όπως προβλέπει το στατιστικό πρόγραμμα 2011-2013;

Πολλοί πολίτες που ρωτήθηκαν  δεν αντελήφθησαν κάτι τέτοιο, τουλάχιστον στο βαθμό που απαιτεί  το εν λόγω πρόγραμμα που αναφέρει:

«Η Απογραφή Κτιρίων αποσκοπεί: – στην καταμέτρηση του αριθμού των κτιρίων στο σύνολο της Χώρας και κατά περιοχή,– στη συλλογή στοιχείων για τα κτίρια, σχετικά με τη χρήση τους, το καθεστώς ιδιοκτησίας τους, την περίοδο κατασκευής τους, το μέγεθός τους, τα υλικά κατασκευής τους κλπ».

Αν δεν έγινε όμως  η απογραφή κτιρίων, τότε προκύπτει ένα σοβαρότατο ερώτημα σε ό,τι αφορά στην απογραφεί πληθυσμού του 2011. Σε μια χώρα με εκατοντάδες χιλιάδες αυθαίρετα σίγουρα οι «σοφοί» της ΕΛΣΤΑΤ θα μερίμνησαν ίσως για κάποιο σύγχρονο τρόπο απογραφής κτισμάτων (από δορυφόρο, την Google;), αν δεν είχαν τα μέσα και το χρόνο να κάνουν την πλήρη απογραφή των κτιρίων.

Στην ιστοσελίδα της ΕΥΡΩΣΤΑΤ αναφέρεται ο αριθμός 11,309,885 ως πληθυσμός της Ελλάδας την 1/1/2011, μάλλον πρόκειται για εκτίμηση.

Σε καμία από τις δύο πηγές δεν βρήκαμε ένα πρόγραμμα δημοσιεύσεως των αποτελεσμάτων της απογραφής, λες και μπορούν να  απογράφουν όποτε θέλουν χωρίς να υπάρχει καμία δέσμευση για την ανακοίνωση  του αποτελέσματος.

Αλλά τα αποτελέσματα της τελευταίας  απογραφής είναι στρατηγικής σημασίας διότι θα τοποθετηθούν πλέον όλα τα ρολόγια της χώρας στην ώρα τους: Θα ξέρουμε την δημογραφική διάρθρωση της χώρας, θα ξέρουμε πόσους μετανάστες έχουμε και πού βρίσκονται, θα μάθουμε αν γερνάμε σαν λαός ή αν ανανεωνόμαστε, θα μάθουμε αν πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε περισσότερα παιδιά ή αν πρέπει να αφήσουμε στους… αλλοδαπούς αυτό το θέμα. Και το δια ταύτα που αφορά  το σήμερα, θα ξέρουμε πόσοι βουλευτές αντιστοιχούν στην κάθε εκλογική περιφέρεια αυτές τις τόσο κρίσιμες για τον τόπο εκλογές

Κατά την διάρκεια 2009-2010 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε 3 κανονισμούς που αφορούν στην απογραφή πληθυσμού του 2011. Ο κανονισμός 1201/2009 αφορά σε τεχνικά θέματα της απογραφής, ο 519/2010 αφορά στο πρόγραμμα εκτέλεσης της απογραφής και τέλος ο 1151/2011 στην αναφορά ποιότητας που πρέπει να συνταχθεί και μετά την μεταφορά των στοιχείων προς την Eurostat.

Από το Τεχνικό μέρος θα σημειώσουμε ότι επιβάλλεται πλήρης καταγραφή στοιχείων για κάθε κατοικία. Από το πρόγραμμα εκτέλεσης, την ανάγκη μετά-απογραφής για τον έλεγχο «κάλυψης» και τυχόν παρεκκλίσεις σε σχέση με  άλλα στοιχεία. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο κανονισμός επιτρέπει στην Eurostat να ζητήσει την αποστολή όλων των στοιχείων που αφορούν στον έλεγχο της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων.

Άραγε τα στοιχεία ποιότητας δεν έχουν σημασία και για τους χρήστες;  Θα μπορούσε ο κανονισμός να επιβάλλει την δημοσιοποίηση τους, καθώς  σε ότι αφορά την ποιότητα ο κανονισμός επιβάλλει ότι κάθε πηγή που θα χρησιμοποιηθεί  πρέπει να ανταποκρίνεται στα προβλεπόμενα πρότυπα ποιότητας.

Κάθε χώρα οφείλει να συντάξει σχετική «έκθεση ποιότητας» για όλα τα στοιχεία της απογραφής.

Καλά όλα αυτά θα πούμε - κανονισμοί μεθοδολογίες, τεχνικές προδιαγραφές, προγράμματα, καταγραφές κλπ,- πού είναι όμως τα αποτελέσματα;

Πήγε καλά η απογραφή; Πότε θα έχουμε αναλυτικούς πίνακες να δούμε πού βρισκόμαστε;

Τα αποτελέσματα της απογραφής είναι πάντα πολύ σημαντικά και σήμερα  έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για την αντιμετώπιση της κρίσης στην οποία έχει βυθισθεί ή χώρα.

Η διεύρυνση της φτώχειας και της ανέχειας στα χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριά που πρέπει να αντιμετωπισθεί με μικροχειρουργικές επεμβάσεις (λόγω περιορισμένων πόρων) πρέπει να είναι σαφώς καταγραμμένη  ώστε να βοηθηθούν έγκαιρα οι συμπολίτες μας που πλησιάζουν στο χείλος του γκρεμού.

Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει η ΕΛΣΤΑΤ να αποδεσμευθεί από το «στατιστικό απόρρητο» και να υποδείξει στους υπεύθυνους όλα τα άτομα ή νοικοκυριά που τείνουν να πλησιάσουν την κατάρρευση. Διότι πολλοί συμπολίτες δεν θα ζητήσουν από μόνοι τους βοήθεια, ίσως ή υπερηφάνεια τους να μην τους το επιτρέπει.

Είναι μια ευκαιρία για την ΕΛΣΤΑΤ να φανεί κοινωνικά χρήσιμη.