Πέμπτη
25 Ιουλίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5058RSS FEED
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
Γράφει ο
Γιάννης Βασιλείου

       Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (European Centre for Disease Prevention and Control-ECDC) ιδρύθηκε το 2005, εδρεύει στη Στοκχόλμη και διαθέτει 290 άτομα προσωπικό. Καθήκον του είναι η συστηματική ενδυνάμωση της άμυνας της Ευρώπης στα πλαίσια του δύσκολου αγώνα της έναντι των λοιμωδών νόσων (Βασιλείου, 2013, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕCDC, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΜΑ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018).

       Αντιλαμβανόμαστε πλήρως το ειδικό βάρος του συγκεκριμένου τομέα και δηλώνουμε δίχως ίχνος αμφιβολίας ότι λάθη δε συγχωρούνται. Ενδεχόμενη αμέλεια ή αποτυχία αντιμετώπισης των εν λόγω νόσων αυτομάτως στοιχίζει ανθρώπινες ζωές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι πλήρως ευαισθητοποιημένη αναφορικά με τέτοια ζητήματα και, όπως θα δούμε και στη συνέχεια του άρθρου, επιδίδεται σε συντονισμένες ενέργειες, οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν θετικό αντίκτυπο (Βασιλείου, 2013, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕCDC, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΜΑ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018).

       Το ECDC απαρτίζεται από α) τον διευθυντή και το προσωπικό, β) το διοικητικό συμβούλιο και γ) το συμβουλευτικό φόρουμ, ενώ θα λέγαμε ότι η οργανική του δομή αποτελείται από τις ακόλουθες μονάδες: α) Γραφείο του επιστημονικού διευθυντή, β) Διαχείριση και συντονισμός των πόρων, γ) Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, δ) Βοήθεια για την επιτήρηση και την άμεση αντίδραση και ε) Δυναμικό και επικοινωνία στον τομέα της δημόσιας υγείας. Όπως παρατηρούμε, η δομή, χωρίς να είναι περίπλοκη, είναι ιδιαιτέρως συστηματοποιημένη και διαμέσου των μελετών μας είμαστε σε θέση να βεβαιώσουμε ότι διέπεται από ικανοποιητικό συντονισμό (Βασιλείου, 2013, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕCDC, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΜΑ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018).

       Αν θα επιθυμούσαμε να συνοψίσουμε τις εν γένει αρμοδιότητες του ECDC θα λέγαμε ότι, καταρχάς, επιδίδεται σε μια ενδελεχή ανάλυση δεδομένων από τα κράτη-μέλη της Ένωσης, αναφορικά με 52 μεταδοτικές νόσους και παθήσεις, κάνοντας χρήση του κομβικής σημασίας Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης (TESSy), η σπουδαιότητα του οποίου συνεχώς μεγεθύνεται (Βασιλείου, 2013, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕCDC, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΜΑ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018).

       Επίσης, το ECDC καθίσταται αρμόδιο για τον αρτιότερο δυνατό συντονισμό τόσο του Ευρωπαϊκού προγράμματος κατάρτισης στη μικροβιολογία στον τομέα της δημόσιας υγείας (EUPHEM), όσο και του Ευρωπαϊκού προγράμματος κατάρτισης στον τομέα της επιδημιολογικής παρέμβασης (EPIET) (Βασιλείου, 2013, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕCDC, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΜΑ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018).

       Πέραν αυτού, το ECDC είναι επιφορτισμένο με τη διοργάνωση του (ζωτικής σημασίας) ετήσιου τριήμερου Ευρωπαϊκού επιστημονικού συνεδρίου για την εφαρμοσμένη επιδημιολογία λοιμωδών νόσων (ESCAIDE). Επιπροσθέτως, συμβουλεύει καταλλήλως τις κυβερνήσεις και τα όργανα της Ένωσης, ενώ παράλληλα παρέχει πολύτιμη αρωγή στις κυβερνήσεις της Ένωσης, ώστε να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τις περιπτώσεις εκδήλωσης επιδημιών. Τέλος, θεμελιώδης υποχρέωσή του είναι η εξασφάλιση της έγκαιρης ανίχνευσης και ανάλυσης νεοεμφανιζόμενων απειλών στην Ένωση (Βασιλείου, 2013, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕCDC, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΜΑ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018).

       Αντιλαμβανόμαστε εύκολα ότι ο εν γένει ρόλος του ECDC, εκτός από πολυδιάστατος, είναι και ιδιαιτέρως κρίσιμος. Τα ζητήματα που θίγει χρήζουν άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης, καθώς πιθανές καθυστερήσεις ενδεχομένως να αποβούν μοιραίες. Επισήμανσης χρήζει το γεγονός ότι το ECDC επιδίδεται σε συστηματική συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (περιφερειακό γραφείο Ευρώπης), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και λοιπούς (ισοβαρούς σπουδαιότητας) διεθνείς εταίρους (Βασιλείου, 2013, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕCDC, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΜΑ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018).

       Τέλος, η άρτια οργάνωση του ECDC καταδεικνύεται και από το ότι, εκτός από το TESSy, προβαίνει στην εφαρμογή δυο ακόμα κυρίων συστημάτων, τα οποία πρακτικά καλύπτουν διαφορετικούς τομείς ελέγχου των νόσων. Το πρώτο είναι το EPIS (Epidemic Intelligence Information System) (πληροφορίες σχετικά με επιδημίες) και το δεύτερο το EWRS (Early Warning and Response System of the European Union) (συναγερμοί σε περίπτωση εντοπισμού απειλών). Και τα τρία συστήματα του ECDC επιτελούν κομβικής σημασίας ρόλο, η σπουδαιότητα του οποίου μας προσφέρει αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον (Βασιλείου, 2013, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕCDC, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΜΑ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018).

 

ΠΗΓΕΣ

Βασιλείου, Ιωάννης (2013), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Αθήνα: Historical Quest). 

Βασιλείου, Ιωάννης (2014), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Β΄ Έκδοση-Ειδική Έκδοση Για Πανεπιστήμια) (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017α), Οικονομική Κρίση, Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Προτάσεις και Δράσεις για την Καταπολέμηση της Ανεργίας (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017β), Προϋπολογισμός της Ε.Ε.-Ζητήματα Κατανομής και Αναδιανομής Πόρων στην Ε.Ε. (Αθήνα: Historical Quest).

Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕCDC (2018), «Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕCDC)», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ecdc_el (πρόσβαση στις 18/9/18).

Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΜΑ (2018), «Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ema_el (πρόσβαση στις 18/9/18).

Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018), «Ευρωπαϊκή Επιτροπή», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_el (πρόσβαση στις 31/8/18).