Σαββατοκύριακo
24-25  Οκτωβρίου 2020
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3688RSS FEED
ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
03/03/2015

Η τήρηση των διαθεσίμων ταμειακών υπολοίπων του ΕΛΕΓΕΠ / ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν χρησιμοποιούνται άμεσα για τις πληρωμές των δικαιούχων, μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδας, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση.

Πρόκειται για την πρώτη πράξη αξιοποίησης των ταμειακών διαθεσίμων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και αποσκοπεί στην κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του δημοσίου.

Ειδικότερα, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτη Λαφαζάνη αλλά και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα, σύμφωνα με την οποία εφόσον τα χρήματα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε δύο ημέρες.

Όπως αναφέρει το ΦΕΚ, σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τήρηση των διαθεσίμων ταμειακών υπολοίπων του ΕΛΕΓΕΠ/ ΟΠΕΚΕΠΕ, που δε θα χρησιμοποιούνται άμεσα για πληρωμές δικαιούχων, σε έντοκο λογαριασμό εκτός του τραπεζικού ιδρύματος του Οργανισμού Πληρωμής, ήτοι στην Τράπεζα της Ελλάδος (Κεντρικό Κατάστημα). Τα ταμειακά αυτά υπόλοιπα μπορεί να προέρχονται είτε από επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού είτε από την Προχρηματοδότηση στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή/και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.

Για τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα μεταφέρει με έγγραφό του κάθε φορά το ποσό του ταμειακού υπολοίπου που δεν είναι άμεσα απαιτητό προς πληρωμή δικαιούχων αγροτικών ενισχύσεων στα πλαίσια του ΕΓΤΕ−ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ., σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που θα ανοιχθεί επ’ ονόματί του στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη χρησιμοποίησης των διαθεσίμων αυτών για πληρωμές δικαιούχων, η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από τον υπόλογο του λογαριασμού να μεταφέρει όλο ή μέρος του ποσού άμεσα χωρίς καθυστέρηση (εντός δύο εργασίμων ημερών) και χωρίς περαιτέρω όχληση σε λογαριασμό/ούς στην Τράπεζα του Οργανισμού Πληρωμών, που έχει αναλάβει την τήρηση και ταμειακή διαχείριση του ΕΛΕΓΕΠ. Υπόλογος διαχειριστής του λογαριασμού αυτού ορίζεται ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος είναι και ο υπόλογος του ΕΛΕΓΕΠ/ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην περίπτωση που κατά το κλείσιμο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή/και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας πρέπει να επιστραφεί μέρος ή όλη η προχρηματοδότηση του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ στην Ε.Ε. και δεν έχουν μεταφερθεί τα αντίστοιχα ποσά από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αιτείται να αποσταλούν άμεσα από το Υπουργείο Οικονομικών τα αντίστοιχα ποσά στον ΕΛΕΓΕΠ, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι λογαριασμοί και να αποδοθούν τα οφειλόμενα ποσά στην Ε.Ε.

Αντιδράσεις από το Ποτάμι

Η πρώτη αντίδραση για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος ήρθε από το Ποτάμι. Ειδικότερα, τέσσερις βουλευτές του κόμματος κατέθεσαν ερώτηση προς τους υπουργούς Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Η Αντιγόνη Λυμπεράκη, ο Χάρης Θεοχάρης, ο Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου και ο Κωνσταντίνος Μπαργιώτας, τονίζουν ότι η διαχείριση των ταμειακών διαθέσιμων κρατικών οργανισμών αποτελεί μείζον θέμα, που απαιτεί απόλυτη διαφάνεια.

Όπως αναφέρουν, «σύμφωνα με πληροφορίες τα εν λόγω ταμειακά αποθέματα ξεπερνούν τα 200 εκ. ευρώ. Με αυτό τον τρόπο, επιβεβαιώνεται η ολοένα διογκούμενη φημολογία που διακινήθηκε τις τελευταίες ημέρες από δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να αναθέσει τη διαχείριση των ταμειακών διαθέσιμων πληθώρας κρατικών οργανισμών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και εκείνοι που παρέχουν την απαραίτητη «ρευστότητα» στον αγροτικό χώρο (ΕΛΓΑ, ΕΛΓΟ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΓΑ, κ.α.), κεντρικά στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Μάλιστα, η λύση που φαίνεται ότι προκρίνεται από το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, είναι η τοποθέτηση των ταμειακών διαθέσιμων των παραπάνω οργανισμών σε ομόλογα τύπου «repos», προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες της κεντρικής Κυβέρνησης, οι οποίες ανακύπτουν ως αποτέλεσμα της πρόσφατης συμφωνίας με τους εταίρους μας».

«Το γεγονός αυτό αναμένεται να δημιουργήσει συνθήκες «ασφυξίας» στην ρευστότητα των αγροτών, η οποία έχει επιβαρυνθεί ήδη αρκετά εξαιτίας της καθυστέρησης που παρατηρείται σε αρκετές πληρωμές (συνδεδεμένη ενίσχυση βάμβακος, εξισωτική αποζημίωση, ΦΠΑ, αγροτικό πετρέλαιο κ.α.) και η οποία αποδίδεται στην κυβερνητική αλλαγή. Το πρόβλημα έλλειψης ρευστότητας στους αγρότες καθίσταται ακόμα μεγαλύτερο, καθώς η έναρξη της άνοιξης σηματοδοτεί την αρχή της καλλιεργητικής περιόδου για αρκετές καλλιέργειες στη χώρα μας και η αγορά των εφοδίων (σπόροι, λιπάσματα κ.α.) αποτελεί επιτακτική ανάγκη», σημειώνουν.

Το Ποτάμι θεωρεί ότι (α) η διαχείριση των ταμειακών διαθέσιμων κρατικών οργανισμών αποτελεί μείζον θέμα που απαιτεί απόλυτη διαφάνεια και (β) η παροχή «ρευστότητας» στους αγρότες, ιδιαίτερα στη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία που διανύει η χώρα μας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία του πρωτογενούς τομέα.

«Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1) Για ποιο λόγο η Κυβέρνηση αναγκάστηκε να αναθέσει τη διαχείριση των αποθεματικών του ΟΠΕΚΕΠΕ κεντρικά στην ΤτΕ; Θα υιοθετηθεί παρόμοια στρατηγική και για τους υπόλοιπους αγροτικούς (ΕΛΓΑ, ΕΛΓΟ, ΟΓΑ κτλ) και μη οργανισμούς;
2) Με δεδομένη τη δέσμευση των αποθεματικών του ΟΠΕΚΕΠΕ, πως σκοπεύει η Κυβέρνηση να ανταποκριθεί στις άμεσες και επείγουσες υποχρεώσεις της προς τους αγρότες;
3) Πότε σκοπεύει η Κυβέρνηση να καλύψει τα αποθεματικά του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υπολοίπων Οργανισμών προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους;
4) Ποιες οι συνέπειες της ανωτέρω απόφασης της Κυβέρνησης στην ήδη επιβαρυμένη ρευστότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος;».

ΠΑΣΟΚ: Χέρι στα διαθέσιμα των Οργανισμών

Έντονα αντέδρασε και το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας πως με αυτό τον τρόπο η Κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει την αδυναμία εκπλήρωσης των ταμειακών υποχρεώσεων του κράτους.

«Χέρι στα διαθέσιμα των Οργανισμών που αφορούν Αγρότες, Ασφαλισμένους και Ανέργους, επιχειρεί να βάλει η Κυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπίσει την αδυναμία εκπλήρωσης των ταμειακών υποχρεώσεων του κράτους» τονίζει στην ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ.

Υποστηρίζει μάλιστα πως ασκούνται πιέσεις και στα δ.σ. των άλλων Οργανισμών. «Δυστυχώς οι κακοί χειρισμοί που έγιναν στη διαπραγμάτευση και η αδυναμία της Κυβέρνησης να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που η ίδια ανέλαβε προς τους εταίρους μας, οδηγούν σε κινήσεις πανικού που εντείνουν την έλλειψη ρευστότητας στην οικονομία και θέτουν σε κίνδυνο αποθεματικά που προέρχονται από κοινοτικές επιδοτήσεις ή εισφορές των αγροτών και των ασφαλισμένων» σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ και καλεί τους υπουργούς Παναγιώτη Λαφαζάνη και Δημήτρη Μάρδα να «σταματήσουν άμεσα αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες».

Επίσης καλεί τους εκπροσώπους των αγροτών και των ασφαλισμένων να πάρουν άμεσα θέση, υπογραμμίζοντας πως κανείς δεν επιτρέπεται να σιωπά.

Ακόμη, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Δριβελέγκας και Βασίλης Κεγκέρογλου κατέθεσαν ερώτηση με τίτλο « Σε κίνδυνο οι ενισχύσεις των αγροτών».

Σε αυτή αναφέρονται στις πληροφορίες που όπως λένε έχουν για διαδικασίες ανάθεσης της ταμειακής διαχείρισης του Ο.ΠΕ.ΚΕ.ΠΕ,ΕΛ.ΓΑ και άλλων οργανισμών του Υπουργείου στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω της αγοράς αξιογράφων, repos κλπ.

Σύμφωνα με τους ίδιους «η διαδικασία αυτή θέτει περιορισμούς ως προς τη δυνατότητα διαχείρισης των πόρων αλλά και τη διαθεσιμότητα αυτών ανά πάσα στιγμή και ενδεχομένως θέτει σε κίνδυνο τη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων έναντι των παρόχων, π.χ καταβολής ενισχύσεων στον αγροτικό τομέα, σύμφωνα με συμβατικές υποχρεώσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καθορισμένο χρόνο».

«Επειδή οι πόροι αυτοί, επιδοτήσεις, ενισχύσεις αγροτικού τομέα αλλά και εισφορές αγροτών αφορούν συγκεκριμένο σκοπό παρακαλείσθε να μας απαντήσετε στα παρακάτω:
1.Ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετεί η διαδικασία αυτή;
2.Είναι δόκιμη η απόσπαση των αποθεματικών των οργανισμών και η μεταβολή του σκοπού τους;
3.Έχει εγκριθεί η διαδικασία αυτή από κάποιο θεσμικό όργανο λ.χ Υπουργικό συμβούλιο ή Βουλή;
Ή έστω από κάποιο αρμόδιο πρόσωπο (Υπουργό ή αναπληρωτή Υπουργό κλπ);
4.Ποιός θα έχει την ευθύνη, αν τεθεί σε κίνδυνο η πιστοποίηση κάποιου οργανισμού από την
ευρωπαϊκή ένωση π.χ αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει στη διάθεση τους πόρους επειδή θα μεταφερθούν
στην τράπεζα της Ελλάδος;
5.Έχετε ενημερώσει την Ε.Ε και αν ναι έχετε πάρει έγκριση όσον αφορά στους κοινοτικούς πόρους;».