Δευτέρα
19 Απριλίου 2021
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3865RSS FEED
Οι επίσημοι τουρκικοί χάρτες αμφισβήτησης της ελληνικής Α.Ο.Ζ
05/05/2012
Του Χρήστου Μηνάγια

Στις 27-4-2012, δημοσιεύθηκαν στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι υπουργικές αποφάσεις, βάσει των οποίων εξουσιοδοτείται η ΤΡΑΟ (Τουρκική Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαίου) να διεξάγει έρευνες πετρελαίου, εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων, στους τομείς XIV (Αdana), XVI (Antalya), XΙΙΙ (Ηatay) και XVΙΙΙ (Muğla). Σύμφωνα με την εφημερίδα Sabah/28-4-2012, η Τουρκία θα προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για να ανατεθούν οι έρευνες πετρελαίου σε ξένες εταιρείες. Τα κείμενα των εν λόγω υπουργικών αποφάσεων παρατίθενται ακολούθως:

Αριθμός απόφασης 2011/1753: Αφορά στην εξουσιοδότηση προς την ΤΡΑΟ να διεξάγει έρευνες πετρελαίου, εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων, στην περιοχή AR/TPO/4856, εκτάσεως 306.518 εκταρίων, του τομέα XIV (Αdana). (βλ. Χάρτη 1)

Αριθμός απόφασης 2012/2973: Αφορά στην εξουσιοδότηση προς την ΤΡΑΟ να διεξάγει έρευνες πετρελαίου, εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων, στην περιοχή AR/TPO/5029 του τομέα XIV (Αdana). (βλ. Χάρτη 2)

Αριθμός απόφασης 2011/2802: Αφορά στην εξουσιοδότηση προς την ΤΡΑΟ να διεξάγει έρευνες πετρελαίου, εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων, στην περιοχή AR/TPO/5011, εκτάσεως 365.433 εκταρίων, του τομέα XIV (Αdana). (βλ. Χάρτη 3)

Αριθμός απόφασης 2012/2968: Αφορά στην εξουσιοδότηση προς την ΤΡΑΟ να διεξάγει έρευνες πετρελαίου, εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων, στις περιοχές AR/TPO/5026, 5027 και 5028, του τομέα XVI (Antalya).(βλ. Χάρτη 4)

Αριθμός απόφασης 2012/2975: Αφορά στην εξουσιοδότηση προς την ΤΡΑΟ να διεξάγει έρευνες πετρελαίου, εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων, στην περιοχή AR/TPO/5039, του τομέα XΙΙΙ (Ηatay). (βλ. Χάρτη 5)

Αριθμός απόφασης 2012/2974:
Αφορά στην εξουσιοδότηση προς την ΤΡΑΟ να διεξάγει έρευνες πετρελαίου, εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων, στις περιοχές AR/TPO/5033, 5034 και 5035, του τομέα XVΙΙΙ (Muğla).(βλ. Χάρτη 6)

Επισημαίνεται ότι οι περιοχές που αναγράφονται στις παραπάνω εξουσιοδοτήσεις δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία που υπογράφηκε στις 23-11-2011 μεταξύ της τουρκικής ΤΡΑΟ και της Ολλανδο-Βρετανικής εταιρείας πετρελαίου SHELL. Συγκεκριμένα για το θέμα αυτό, ο συντάκτης του παρόντος, σε άρθρο του με τίτλο: «Εκβιασμοί, απειλές και αυθαιρεσίες από την Άγκυρα στην Ανατολική Μεσόγειο», είχε αναφέρει τα εξής: «Η Συμφωνία Κοινής Εκμετάλλευσης στις Θαλάσσιες Περιοχές της Antalya στην Ανατολική Μεσόγειο περιλαμβάνει δύο φάσεις και εδόθησαν οι υπ. αριθ. AR/TPO-XVI/4154, AR/TPO-XVI/4319 και AR/TPO-XVI/4320 εξουσιοδοτήσεις ερευνών από την ΤΡΑΟ στη SHELL. Κατά την πρώτη φάση, υπεύθυνη για όλους τους χειρισμούς θα είναι η ΤΡΑΟ και θα πραγματοποιηθούν σεισμολογικές έρευνες, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 31-12-2013. Η δεύτερη φάση θα αρχίσει την 1-1-2014, θα ολοκληρωθεί στις 31-12-2016 και υπεύθυνη θα είναι η SHELL, η οποία θα αναλάβει την πραγματοποίηση μιας γεώτρησης. Οι δύο εταιρείες θα έχουν ποσοστό συμμετοχής στα κέρδη κατά 50% έκαστη.» Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, η TPAO βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες Exxon-Mobil (ΗΠΑ), Chevron (ΗΠΑ), Petrobras (Βραζιλία) και Total (Γαλλία) για έρευνες πετρελαίου στον κόλπο της Αλεξανδρέττας (İskenderun) και της Μερσίνης (Mersin) με πιθανή ημερομηνία υπογραφής σχετικής συμφωνίας στα μέσα του 2012.

Ας σημειωθεί ακόμη, πως η Τουρκία έχει επαφές με την Λιβύη, την Αίγυπτο και το Λίβανο για την από κοινού οριοθέτηση της Α.Ο.Ζ., αποσκοπώντας στον αιφνιδιασμό της ελληνικής πλευράς. Συνακόλουθα δε, εξετάζοντας τους χάρτες που ακολουθούν διαπιστώνεται ότι οι Τούρκοι:

• Με τους χάρτες 2, 3 και 4 επιδιώκουν να επιδείξουν την υποτιθέμενη «κρατική» υπόσταση της κατεχόμενης Κύπρου και να προβάλλουν για ακόμη μια φορά τη συμφωνία Ερευνών Πετρελαίου και Κοινής Παραγωγής που υπογράφηκε από την TPAO με το ψευδοκράτος. Η συμφωνία αυτή δημοσιεύθηκε στην «εφημερίδα της κυβερνήσεως» των κατεχομένων στις 23-11-2011.

• Με τους χάρτες 4 και 6 οριοθετούν τα όρια της υποτιθέμενης τουρκικής Α.Ο.Ζ. χωρίς να λάβουν υπόψη τη Ρόδο και το Καστελόριζο αμφισβητώντας άμεσα τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με τη δημοσίευση των εν λόγω αποφάσεων-χαρτών, αποκαλύπτονται τα στοιχεία μιας χαρακτηριστικής νοοτροπίας, η οποία οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο πρωθυπουργός Ερντογάν, αντιλαμβανόμενος ότι έχει τρωθεί η διαπραγματευτική ικανότητα της χώρας του, θα ακολουθήσει τη στρατηγική των προκλήσεων και των καταπατήσεων του διεθνούς δικαίου. Επίσης, εάν κρίνουμε από τις έως τώρα συμπεριφορές των Τούρκων, γίνεται αντιληπτό ότι οι επιδιώξεις τους έχουν τρεις στόχους: πρώτον, να καταδείξουν στη διεθνή κοινότητα ότι έχουν κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεύτερον, να δημιουργήσουν φοβικά σύνδρομα και να στρατιωτικοποιήσουν τα θέματα που έχουν σχέση με τους ενεργειακούς πόρους, θεωρώντας ότι η στρατηγική αυτή θα αποτρέψει την Ελλάδα και την Κύπρο να δημιουργήσουν τετελεσμένα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τέλος, λόγω της ρευστής πολιτικής κατάστασης που υπάρχει στην Ελλάδα, θα επιδιώξουν να επιβάλουν τετελεσμένα είτε με τη δημιουργία γκρίζων ζωνών, μετά από μια θερμή συγκρουσιακή κατάσταση, είτε με την ανακήρυξη της δικής τους Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

www.geostrategy.gr

Σχετικά άρθρα
• Οι επόμενες κινήσεις της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο, www.geostrategy.gr, Χρήστος Μηνάγιας
• Εκβιασμοί, απειλές και αυθαιρεσίες από την Άγκυρα στην Ανατολική Μεσόγειο, www.geostrategy.gr, Χρήστος Μηνάγιας
• Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας, www.geostrategy.gr, Χρήστος Μηνάγιας

Ακολούθως παρατίθενται οι χάρτες που δημοσιεύθηκαν στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 27-4-2012: