Τρίτη
7 Ιουλίου 2020
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3578RSS FEED
ΣΤΗΝ ΕΕΑναθεώρηση κανονισμού για .eu
10/01/2019

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα

Το .eu είναι το όνομα διαδικτυακού χώρου ανωτάτου επιπέδου της ΕΕ, υπό το οποίο κάθε πρόσωπο, οργανισμός ή επιχείρηση με έδρα την ΕΕ –και σύντομα και κάθε ευρωπαίος πολίτης που ζει εκτός ΕΕ– μπορεί να καταχωρίζει το δικό του όνομα χώρου.

Οι κανόνες διακυβέρνησης του .eu αναθεωρούνται και μετά τη συμφωνία, που επετεύχθητε, πρόσφατα από την Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο υπό έκδοση,,σχετικός κανονισμός απομένει να εγλριθεί από το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο και να δημοσιευτεί, στη συνέχεια, στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του, ενώ οι νέοι κανόνες θα ισχύουν από τις 13 Οκτωβρίου 2022, εκτός από την διευρυμένη δυνατότητα καταχώρισης για τους πολίτες της ΕΕ, η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

Δηλώσεις για το .eu

Το .eu αποτελεί ουσιώδες συστατικό στοιχείο για τη δημιουργία ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής ταυτότητας. Είναι σημαντικό οι δομές διακυβέρνησής του να είναι επικαιροποιημένες και ανθεκτικές στις μελλοντικές εξελίξεις, ώστε αυτό το εύκολα αναγνωρίσιμο σήμα να μπορεί να εξακολουθήσει να ευνοεί την καινοτομία και να δίνει κίνητρο στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους Ευρωπαίους πολίτες να δραστηριοποιούνται ενεργά στην ενιαία επιγραμμική αγορά, δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών, Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Αυστρίας, Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Norbert Hofer. (Σημειώνεται, πως την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ασκούσε έως σήμερα 31 Δεκεμβρίου η Αυστρία. Αύριο και έως το τέλος του Ιουνίου 2019 θα προεδρεύσει η Ρουμανία)

 

Το .eu

Ο χώρος ανωτάτου επιπέδου .eu έχει περισσότερους από 700 διαπιστευμένους καταχωρητές παγκοσμίως, και ένα φορέα εκμετάλλευσης μητρώου με έδρα το Βέλγιο. Με την αναθεώρηση διατηρείται ο υπάρχων κανόνας, σύμφωνα με τον οποίον το μητρώο πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, όπως συμβαίνει κατά κοινή πρακτική σε άλλα μέρη του κόσμου.

Οι πολίτες της ΕΕ θα έχουν το δικαίωμα καταχώρισης ονόματος χώρου ανωτάτου επιπέδου .eu ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.

Έχοντας σχεδόν 4 εκατομμύρια καταχωρίσεις, ο χώρος ανωτάτου επιπέδου .eu αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς χώρους ανωτάτου επιπέδου με κωδικό χώρας (ccTLD). Συμβάλλει στο να είναι ασφαλές και προστατευμένο το επιγραμμικό περιβάλλον και εξασφαλίζει πανευρωπαϊκή παρουσία στην παγκόσμια ψηφιακή αγορά.

Όπως επισημαίνει το Συμβούλιο, η διακυβέρνηση του χώρου .eu καθίσταται πιο διαφανής με τη δημιουργία μιας πολυμελούς ομάδας ενδιαφερόμενων μερών, η οποία θα συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων. Στα μέλη της θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι από τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών και διεθνείς οργανισμούς.

Η επικείμενη αναθεώρηση αποτελεί μέρος των προσπαθειών της ΕΕ να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη ενιαία ψηφιακή αγορά.

Blog:marina anastas.kourbela – Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, μόνο με αναφορά της πηγής

ΔΕΥΤΕΡΟ

Τι προβλέπει; Πόσο μας αφορά ο νέος, επταετή προϋπολογισμός της ΕΕ

Ο προυπολογισμός π[ου χρηματοφοτεί τα ΕΣΠΑ και σειρά

Πολιτικών και προγραμμάτων.

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα marinakourbela@gmail.com

Δευτέρα,31 Δεκεμβρίου 2018,

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 έχει καθορίσει τις πολιτικές της προτεραιότητες και τώρα χρειάζεται τους αναγκαίους πόρους για να τις υλοποιήσει.

Συνολικά, η Επιτροπή προτείνει έναν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό ύψους 1.135 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων (σε τιμές του 2018)[1] για την περίοδο 2021-2027, που ισοδυναμεί με το 1,11% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ των 27 (ΑΕΕ). Αυτό το επίπεδο αναλήψεων υποχρεώσεων μεταφράζεται σε πληρωμές ύψους 1.105 δισ. ευρώ (ήτοι 1,08% του ΑΕΕ) (σε τιμές του 2018[2]). Το ποσό αυτό περιλαμβάνει την ενσωμάτωση, στον προϋπολογισμό, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, που αποτελεί το κύριο μέσο της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής συνεργασίας με χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και το οποίο, μέχρι σήμερα, αποτελεί διακυβερνητική συμφωνία. Λαμβανομένου υπόψη του πληθωρισμού, το ύψος αυτό του προϋπολογισμού είναι συγκρίσιμο με το μέγεθος του τρέχοντος προϋπολογισμού 2014-2020 (συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης).

Blog:marina anastas.kourbela