Παρασκευή
1 Δεκεμβρίου 2023
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4821RSS FEED
Όλα για την φορολογική σας δήλωση
Γράφει ο
Στέφανος Παππάς
Από 1η Απριλίου αρχίζει, εφόσον ανοίξει η διαδικτυακή πύλη του TAXISnet, η ηλεκτρονική υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2010.
• Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης για όσους έχουν εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ που προκύπτει από τεκμήρια διαβίωσης ( αυτοκίνητα – ιδιωτικά σχολεία – σκάφη – οικιακές βοηθοί κτλ.) και μισθούς συντάξεις μέχρι 6.000 Ευρώ.
• Αντίθετα υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ανεξαρτήτως εισοδήματος όσοι δηλώνουν  ζημιές από επιχειρήσεις – ασκούν ατομική επιχείρηση – συμμετέχουν σε Ο.Ε.,  Ε.Ε.,  Ε.Π.Ε., Κοινοπραξίες – Κοινωνίες – όσοι αγοράζουν αυτοκίνητα – ακίνητα ή κτίζουν οικοδομή – έχουν μία ή περισσότερες κατοικίες, έχουν αγροτικό εισόδημα, απόκτησαν ακίνητο με οποιοδήποτε τρόπο – χρήση και έχουν υποχρέωση υποβολής του Ε9.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μόνο για όσους ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα ή επιχείρηση, ενώ για μη επαγγελματίες υπάρχει η ίδια υποχρέωση μόνο όταν η δήλωση υποβάλλεται από επαγγελματία λογιστή.

Για την ηλεκτρονική υποβολή ο υπόχρεος πρέπει να έχει κωδικούς του TAXISNET.

Όποιος πρόκειται να υποβάλλει δήλωση μέσω διαδικτύου για πρώτη φορά θα πρέπει να επισκεφτεί την ιστοσελίδα www.taxisnet.gr για να υποβάλλει  ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής σύμφωνα με υπάρχουσες οδηγίες. Κατόπιν επαληθεύσεως των στοιχείων του, δημιουργείται αποδεικτικό σημείωμα το οποίο προσκομίζει στη ΔΟΥ  για την παραλαβή κλειδάριθμου που έχει εκδοθεί για λογαριασμό του. Στη συνέχεια συνδέεται στο TAXISnet και ενεργοποιεί τον λογαριασμό του για υποβολή. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος.
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ

• Από  01/04/2011 έως 15/04/2011 ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ., υποβάλλουν δήλωση όσοι έχουν γεωργικό εισόδημα ή εκμισθώνουν γεωργική γη.
• Από 04/04/2011 έως 18/04/2011 υποβάλλουν όσοι έχουν εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων, μερίσματα Α.Ε., εισόδημα από Ε.Π.Ε., με έγκριση Ισολογισμού το 2010, από ατομική επιχείρηση  ή ελευθέριο επάγγελμα χωρίς βιβλία ή με βιβλία α- β κατηγορίας. Κάτοχοι ΙΧ αυτοκινήτων  - σκαφών – αεροσκαφών, εφόσον δεν απαλλάσσονται για την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης.
•  Από 18/04/2011 έως 04/05/2011 όσοι έχουν κέρδη ή ζημίες από ατομική επιχείρηση – ελευθέριο επάγγελμα με βιβλία Γ΄ Κατηγορίας (λήξη χρήσεως Νοέμβριο ή Δεκέμβριο).
• Από 02/05/2011 έως 16/05/2011 όσοι έχουν εισόδημα από συμμετοχή σε Ο.Ε. – Ε.Ε.  – Κοινωνία – Κοινοπραξία με βιβλία Α΄ και Β΄ Κατηγορίας – Αντιπρόσωποι – Ασφαλιστικοί πράκτορες – Ασφαλειομεσίτες – Συγγραφικά δικαιώματα – πράκτορες και αντιπρόσωποι τραπεζών.
• Από 03/05/2011 έως 31/05/2011 μισθωτοί συνταξιούχοι , εισοδήματα από το εξωτερικό, κάτοικοι εξωτερικού με εισοδήματα από Ελλάδα, αξιωματικοί ή πλήρωμα εμπορικών πλοίων.


ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1


1. Στον πίνακα 1 καταργήθηκε το πεδίο «Δήμος που είστε εγγεγραμμένοι την 31/12/2009».
2. Στον πίνακα 2 προστέθηκαν:
• Κωδικοί 023 και 024 και αναφέρονται  στην απαλλαγή από προσκόμιση αποδείξεων και αφορά όσους διαμένουν σε οίκους ευγηρίας, φυλακισμένους, κατοίκους κρατών Ευρωπαϊκής Ένωσης (με εισόδημα στην Ελλάδα άνω του 90% του συνολικού εισοδήματος τους), δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους οργανισμών που υπηρετούν στο εξωτερικό κ.τ.λ.
• Κωδικό 027 και 028 «είστε δημόσιος υπάλληλος αορίστου χρόνου;»
• Κωδικοί 013 και 014 «είστε συνταξιούχος και γεννηθήκατε μέχρι 31/12/1945
• Κωδικοί 019 και 020 «είστε δικαιούχοι απαλλαγής του άρθρου 6 §7 ΚΦΕ. Αφορούν κέρδη μέχρι 30.000 ευρώ ατομικών επιχειρήσεων και ελευθερίων επαγγελμάτων, εφόσον υποβάλουν δήλωση για πρώτη φορά και έχουν ηλικία κάτω των 35 ετών. Ακόμη απαλλάσσονται  για τα ίδια κέρδη και οι ομόρρυθμες εταιρείες εφόσον σ’ αυτές   συμμετέχουν άτομα που κατά την έναρξη δεν έχουν υπερβεί το 35 έτος ηλικίας.
• Κωδικοί 021 και 022 που αφορούν παραβάσεις του ΚΒΣ.
• Κωδικοί 025 και 026. Αφορούν μείωση συντελεστών φορολογίας ατομικών επιχειρήσεων ως κίνητρο για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κτλ.
• Κωδικοί 911 και 912 «είστε αξιωματικός ή ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα εμπορικού πλοίου»; Αφορούν φορολογία αμοιβών με συντελεστές 6% αξιωματικών και 3% κατώτερου πληρώματος.
• Διαγραφή κωδικών 017 και 018, αφορούσε εμπορικές επιχειρήσεις σε οικισμό κάτω των 1000 κατοίκων.
• Διαγραφή κωδικών 309 και 310 που αφορούσαν βουλευτές.
3. Στον πίνακα 4 – Α. Μισθωτές Υπηρεσίες
• Διαγραφή κωδικών 307 και 308 αφορά βουλευτές.
• Τροποποίηση ονομασίας κωδικών 317 και 318 και κατάργηση του ειδικού τρόπου φορολογίας στις εφημερίες ιατρών ΕΣΥ.
Β. Εισόδημα από Γεωργικές Επιχειρήσεις
• Προστέθηκαν οι κωδικοί 921 και 922 καθαρό εισόδημα από αλιευτική δραστηριότητα. Κωδικοί 479 και 480 καθαρά κέρδη από ανανεώσιμε πηγές ενέργειας  μέχρι 100 ΚW. Κωδικοί 484 και 485 κέρδη από αγροτουριστική μονάδα μέχρι 10 δωμάτια.
Ε.  Εισόδημα από ακίνητα
• Προστέθηκαν κωδικοί 131 -132 και 133-134 και αφορούν ακαθάριστο εισόδημα ανακατασκευασμένων διατηρητέων.
• Αλλαγή μερική των κωδικών 151 και 152, δηλαδή αφαίρεση των αγορών υλικών για επισκευή και συντήρηση οικοδομών, ποσά που μεταφέρονται στις γενικές δαπάνες κωδικός 049 δήλωσης.
4. Στον πίνακα 5 Προσδιορισμός Ετήσιας Αντικειμενικής Δαπάνης:
• Καταργήθηκε ο κωδικός 206 και στη θέση του μεταφέρθηκε ο κωδικός 203 μισθωμένη κατοικία ή δωρεάν παραχωρούμενη και προστέθηκε ο κωδικός 240 μονοκατοικία.
•   Καταργήθηκαν οι κωδικοί 217-224-231 έτος αδείας.
• Οι κωδικοί 216 και 230 τιμή ζώνης συμπληρώνονται μόνο όταν η τιμή είναι άνω των 2800 ευρώ ανά τ.μ.
• Οι κενές κατοικίες συμπληρώνονται στο έντυπο Ε2
• Για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού συμπληρώνονται ως στοιχεία ακινήτου ο Δήμος και ο Νομός.
Στον πίνακα επιβατικά αυτοκίνητα η στήλη φορολογήσιμοι ίπποι αντικαταστήθηκε από τη στήλη κυβικά εκατοστά.
Στον πίνακα σκάφη αναψυχής προστέθηκαν οι κωδικοί 747 – 748 και 711 – 712 και αναγνωρίζεται για πρώτη φορά ακινησία για Ι.Χ. και σκάφη.
Προστέθηκε κωδικός 770 για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς και δασκάλους.
Στους κωδικούς 735 – 736 – 737 και 738 όταν αφορά αγορά ή ανέγερση οικοδομής, ως πρώτη κατοικία, αναγράφεται η δαπάνη που αναλογεί σε επιφάνεια άνω των 120τ.μ. εφόσον η δαπάνη έγινε μέχρι 22/04/2010. Από 23/04/2010 μέχρι 16/12/2010 δεν έχουμε απαλλαγή, ενώ από 17/12/2010 επανέρχεται η απαλλαγή μέχρι 200.000 ευρώ ή 120τ.μ. (ισχύει η μεγαλύτερη αξία).
5. Πίνακας 6  Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία
Προστέθηκαν νέοι κωδικοί 661 και 662 που αφορούν επίδομα ανεργίας  ΟΑΕΔ και οι κωδικοί 783 και 784 για επαναπατριζόμενα κεφάλαια.
6. Πίνακας 7 
• Κωδικός 049, αφορά τις αποδείξεις για δαπάνες ή υπηρεσίες ή αγορά αγαθών
( τρόφιμα, ένδυση, ηλεκτρικές συσκευές, υπηρεσίες επισκευών, χαρτικά, φάρμακα κτλ.).  δηλαδή για συνηθισμένες δαπάνες  ΠΛΗΝ  ΕΥΔΑΠ – ΔΕΗ - τηλεπικοινωνίες  γενικά – τυχερών παιχνιδιών – εισιτήρια – ασφάλιστρα πυρκαγιάς και  δαπάνες που καταχωρούνται σε άλλους κωδικούς (ενοίκια – φροντιστήρια – ασφάλιστρα ζωής  κτλ.), καθώς και δαπάνες που γίνονται στο εξωτερικό.