Σαββατοκύριακo
18-19  Μαίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3163RSS FEED
Συμπαράσταση της Ευρωπαϊκής Ανθρωπολογικής Ένωσης στον Δρα Άρη Πουλιανό
03/10/2012
Παράλληλα με τις εργασίες του 18ου Συνεδρίου της Πανευρωπαϊκής Ανθρωπολογικής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα 3-6 Σεπτεμβρίου 2012, συνεδρίασε τρεις φορές το Διοικητικό της Συμβούλιο. Ανάμεσα σε άλλα ζητήματα εξετάστηκαν κι εκείνα που σχετίζονται με το σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής, το κρανίο του Αρχανθρώπου και την ακατανόητη απομάκρυνση του Άρη Πουλιανού από το Ανθρωπολογικό Μουσείο, το οποίο δημιούργησε ο ίδιος δίπλα στο σπήλαιο με δικά του έξοδα και μόχθο μισού αιώνα, πρακτικά χωρίς κρατική βοήθεια. Οι αποφάσεις των παραπάνω Συμβουλίων αποτελούν ουσιαστικά συνέχεια προηγούμενων αποφάσεων της Ένωσης που είχαν ληφθεί στα Πετράλωνα Χαλκιδικής το 1982, τη Φλωρεντία το1984 ή το Πόζναν της Πολωνίας το 2010. Οι αποφάσεις της Πανευρωπαϊκής Ανθρωπολογικής Ένωσης για τα Πετράλωνα συνοψίστηκαν σε μια επιστολή προς το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. της 5-9-2012, που υπογράφει ο Πρόεδρος, καθηγητής στο Παν/μιο του Κέιμπριτζ, Νίκολας Μάτσι-Ταίυλορ (η οποία έλαβε τον αριθμό 49294/ 28-9-2012 με προορισμό τη ΔΙΠΚΑ, στο γενικό πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού).

Κατωτέρω παρατίθεται τόσο στην Αγγλική, όσο και μεταφρασμένη στην Ελληνική η επιστολή αυτή, με την ελπίδα τούτη τη φορά, ύστερα από παρέλευση μιας ολόκληρης 30ετίας να υπάρξουν επιτέλους απαντήσεις, οι οποίες να είναι και αντάξιες του ονόματος που φέρει η ελληνική Γενική Γραμματεία Πολιτισμού.

University of Cambridge
Department of Archaeology and Anthropology
Professor C G Nicholas Mascie-Taylor

Head of Department
Pembroke Street
Cambridge CB2 3QY
Tel: +44 (0) 1223 335456
Email: nmt1@cam.ac.uk

The Greek Ministry of Education, Religions, Culture and Sports,
Bouboulinas 20-22,
Athens 106 82,
Greece
5 September 2012

Dear Sir,

I am writing on behalf of the European Anthropological Association, which is the umbrella professional and academic association linking all of the national European biological anthropology and human biology societies, to express our concerns about the conservation of the Petralona Cave and Skull, the misinformation of the dating of the skull, as well as the treatment of personnel associated with the conservation of the Cave.

The bases of our concerns are that the skull has been damaged through many scratches and the crown of a tooth (1st molar) cut off. As requested by Anthropological Association of Greece what is required is a detailed description of the present status of the skull, so that no one in future can arbitrarily damage it further. There is also the problem of dating which has been scientifically dated at about 700,000 years ago not 300,000 as is given at the information desk. There is a very detailed record of the excavations and findings which need to receive further public presentation but which have never been catalogued so as to prevent specimens going missing.

It is very unfortunate that the Greek Archaeological Department stopped Dr Aris Poulianos from further work in the Cave without any explanation. It is also very worrying that Dr Poulianos and his wife were physically attacked and injured in their home earlier this year and the culprits have not been found. He was also verbally abused when attempting to give an invited presentation to teachers and school children.

Senior anthropologists and geologists have also been denied access to the Cave and the specimens for further study on a number of occasions without substantive reasons. Earlier this year there has also been misinformation given to the Greek Parliament concerning financial aspects of the Cave.
I look forward to receiving answers to these questions.

Yours faithfully

Professor C G N Mascie-Taylor MA, PhD, ScD (all Cambridge), FSB, FNAS (Hungary)
Professor of Human Population Biology and Health and President of the European Anthropological Association


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ
Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ανθρωπολογίας

Προς: Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,Πολιτισμού και Αθλητισμού
Μπουμπουλίνας 20-22,
Αθήνα 106 82,

Ελλάδα
5 Σεπτεμβρίου 2012

Αξιότιμε κύριε,

Σας γράφω εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ανθρωπολογικής Ένωσης (η οποία είναι η επαγγελματική και ακαδημαϊκή «στέγη» υπό την οποία συνενώνονται όλες οι εθνικές- ευρωπαϊκές εταιρείες βιολογικής ανθρωπολογίας), με σκοπό να εκφραστούν οι ανησυχίες μας σχετικά με τη διατήρηση του Σπηλαίου και του Κρανίου των Πετραλώνων, την παραπληροφόρηση για τη χρονολόγηση του Κρανίου, όπως επίσης τους χειρισμούς του προσωπικού φύλαξης του Σπηλαίου.

Οι βάσεις των ανησυχιών μας εστιάζονται στο γεγονός ότι το Κρανίο έχει υποστεί πολλές φθορές από διάφορες χαρακιές, καθώς και το ότι η κορώνα ενός δοντιού(του 1ου δεξιού γομφίου) έχει αφαιρεθεί. Σύμφωνα με την Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος αυτό που απαιτείται είναι μία λεπτομερής περιγραφή της παρούσας κατάστασης διατήρησης του Κρανίου,έτσι ώστε κανείς στο μέλλον να μην μπορεί αυθαίρετα να προκαλέσει κάποια περαιτέρω καταστροφή. Αναφύεται επίσης το πρόβλημα της χρονολόγησης, η οποία έχει επιστημονικώς προσδιοριστεί περίπου στα 700.000 χρόνια πριν και όχι300.000 όπως αποδίδεται σε αναρτημένο πίνακα (σήμερα μπροστά στο Σπήλαιο). Παρά τη λεπτομερή καταγραφή ανασκαφών και ευρημάτων, τα οποία όμως χρήζουν περαιτέρω δημόσιας παρουσίασης, δεν μπορεί να προληφθεί οιαδήποτε απώλεια δειγμάτων (απολιθωμάτων κλπ), καθότι ουδέποτε έχουν καταλογογραφηθεί(όπως θα άρμοζε σε επίσημο κρατικό φορέα).

Είναι πολύ ατυχές το ότι η ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία σταμάτησε τον Δρα Άρη Πουλιανό από παραπέρα εργασίες στο Σπήλαιο, χωρίς οποιαδήποτε εξήγηση. Είναι επίσης πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι κατά το τρέχον έτος ο Δρ Πουλιανός και η σύζυγός του δέχθηκαν σωματική επίθεση με τραυματισμό μέσα στο σπίτι τους, και οι ένοχοι δεν έχουν εντοπιστεί.

Επίσης (ο Δρ Πουλιανός) προκλήθηκε φραστικά ενόσω προσπαθούσε να δώσει μία ομιλία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, μετά από σχετική πρόσκλησή τους.
Αναγνωρισμένοι ανθρωπολόγοι και γεωλόγοι κατ’ επανάληψη έχουν εμποδιστεί κατά την πρόσβαση στο Σπήλαιο και τα ευρήματά του για περαιτέρω έρευνες, ουσιαστικά χωρίς κανένα λόγο. Εξάλλου, νωρίτερα αυτή τη χρονιά υπήρξε παραπληροφόρηση του Ελληνικού Κοινοβουλίου αναφορικά με οικονομικά θέματα του Σπηλαίου.
Προσβλέποντας σε απαντήσεις στα παραπάνω ζητήματα.

Δικός σας, Καθηγητής Νίκολας Μάτσι-Ταίυλορ

Εξάλλου προχτές πρωτοκολλήθηκε και το εξής υπόμνημα:

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας

ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ 7, ΑΘΗΝΑ 11471

Τηλ: 210-3646793, Fax: 210-3632740

Διαδίκτυο:www.aee.gr, ηλ.ταχ:aee@otenet.gr

Κινητό: 6936705100

Αθήνα 28 Σεπτεμβρίου 2012,αρ. πρωτ. 1866

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Προς: Ι) Τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΙΙ)Την κ. Υπουργό Τουρισμού

ΙΙΙ) Τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό της Γραμματείας Πολιτισμού(1427)

Κοιν: Α) Την κ. Γενική Γραμματέα του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (5649)

Β) Τη Γεν. Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτισμικής Κληρονομιάς (99310/26320)
Γ)Την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος (ΕΠΣΒΕ)
Δ) 8ο Λύκειο Αμαρουσίου
Σχετ: α) Έγγραφο της ΑΕΕ 1838 / 9-4-2012.
β) Έγγραφο της ΑΕΕ 1865 / 17-8-2012.
γ) Έγγραφο της ΑΕΕ 1834 / 22-2-2012 (πρβλ.& διαδίκτυο για ψευδείς δηλώσεις του ΥΠΠΟΤ ενώπιον της Βουλής).
δ) Έγγραφο (18-5-2012;) της ΕΠΣΒΕ προς το 8ο Λύκειο Αμαρουσίου.
ε) Απάντηση «κόλαφος» (7-6-2012) του 8ου Λυκείου Αμαρουσίου προς την ΕΠΣΒΕ.
στ) Υπόμνημα 12-7-2012 (σχετικά με παραπέρα μελέτες σπηλαίου Πετραλώνων).
ζ) Επιστολή διαμαρτυρίας 5-9-2012 του Προέδρου των Ευρωπαίων Ανθρωπολόγων.
η) Πρόσφατο έγγραφο 2356 / 11-9-2012 της ΕΠΣΒΕ.

Θέμα: Οι κατά συρροή και εξακολούθηση διαστρεβλώσεις, «ανακρίβειες» κλπ της ΕΠΣΒΕ.

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Υπό την «υψηλή» προστασία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, η ΕΠΣΒΕ με το τελευταίο η΄ σχετικό συνεχίζει να κινείται με συκοφαντίες, «ανακρίβειες» κλπ κατά της ΑΕΕ, οι οποίες δυστυχώς στρέφονται τελικά(αργά ή γρήγορα) ενάντια στο δημόσιο συμφέρον. Για μας είναι αδιανόητο πώς,κάτω από τις παρούσες συνθήκες για την πατρίδα μας, μια κρατική υπηρεσία παραμένει «πιστή» στις πρακτικές που οδήγησαν τη χώρα μας στη σημερινή οικτρή κατάσταση. Πώς εντός μιας σχεδόν σελίδας κατορθώνει να προβεί σε σωρεία λαθών,«ανακριβειών» κλπ, μια υπηρεσία που δημιουργήθηκε από τον κ. Ε. Βενιζέλο, με άκρως κομματικά κριτήρια.
Δεν έφτανε που με τα γ΄ και στ΄ σχετικά έχει αποδειχθεί ότι η ΕΠΣΒΕ εδώ και ένα περίπου χρόνο παραθέτοντας αναληθείς και αντιφατικούς ισχυρισμούς ακόμα και ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων, συνεχίζει τα ίδια και χειρότερα. Παραβλέποντας ως ανάξιες λόγου τις αναιδέστατες υποδείξεις και ασυνάρτητες αναφορές δήθεν στη νομιμότητα, παρατίθενται κατωτέρω κυρίως οι «ανακρίβειες» που εμπεριέχονται στο η΄ σχετικό:

1. Στη 2η παράγραφο, αναγράφεται ότι: στο σπήλαιο και το μουσείο Πετραλώνων, απαγορεύεται η ξενάγηση από μη πιστοποιημένους ξεναγούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 710/1977 «Περί ξεναγών». Κατά συνέπεια ο Πρόεδρος της ΑΕΕ κ. Α. Πουλιανός δεν μπορεί να ξεναγεί στο σπήλαιο Πετραλώνων.
Το ψευδές σε αυτή την παράγραφο είναι ότι δεν είμαι ξεναγός, όπως σκόπιμα υπονοεί ο κ. Α. Ντάρλας, αλλά ο ερευνητής και ανασκαφέας του χώρου για μισό περίπου αιώνα. Αυτό το ψεύδος δεν αποτελεί «σεβασμό στο πρόσωπό μου», όπως αντίθετα διατείνεται ότι πράττει (στο τέλος του εγγράφου του). Στο Νόμο 710 / 1977 που επικαλείται, γίνεται λόγος ειδικά για επαγγελματίες ξεναγούς, στους οποίους εάν δεν έχει δοθεί άδεια από τον ΕΟΤ προβλέπεται (άρθρο 12) να αφαιρείται για 6 μήνες η αντίστοιχη δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος. Θεωρώ απαράδεκτες παρόμοιες ψευδολογίες, οι οποίες συμπαρασύρουν δυστυχώς σε χαμηλού επιπέδου επιχειρηματολογία, πέρα από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, αμφότερα τα Υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού. Προφανώς, το να μιλήσω για το έργο μου στους μαθητές του 8ου Λυκείου Αμαρουσίου, όπως μου είχαν ζητήσει οι καθηγητές τους, δεν αποτελεί ξενάγηση με την κλασσική έννοια του όρου για επαγγελματίες ξεναγούς, αλλά παρουσίαση των ερευνών μου στο σπήλαιο Πετραλώνων. Εξάλλου και στα δύο α΄ και β΄ έγγραφα επί λέξει αναφέρω ότι: Ύστερα από τηλεφώνημα και σχετική παράκληση του Διευθυντή (μαθητών σχολείου) μετέβην να τους ξεναγήσω ως ανασκαφέας και ερευνητής του σπηλαίου και προφανώς όχι απλά σαν ξεναγός.

2. Με το η΄ σχετικό η ΕΠΣΒΕ εμφαίνεται να απαντά μόνο στο β΄, αλλ’ όχι και στο α΄ έγγραφο της ΑΕΕ. Έτσι, ενώ η αρχική διαμαρτυρία για βαρβαρότητα υπαλλήλου του ΥΠΠΟΤ σε ομιλία μου στο σπήλαιο Πετραλώνων έγινε στις 9-4-2012, η «απάντηση» δεν δόθηκε παρά μόνο 9-11-2012 και μάλιστα αφού επανήλθα 17-8-2012. Ως εκ τούτου το πιθανότερο είναι ότι τον Απρίλιο (παρόλο που καταποντίζεται το ΠαΣοΚ…), καθεστωτικά και παράνομα αγνοείται η καταγγελία μου. Όταν επανήλθα επί του θέματος τον Αύγουστο του2012, από τη νέα Κυβέρνηση δίνεται εντολή για εξέταση του ζητήματος, με το προαναφερόμενο όμως αποτέλεσμα της απαράδεκτης απάντησης, η οποία στην ουσία παραπληροφορεί ταυτόχρονα σύσσωμη τη σημερινή ανώτατη πολιτική ηγεσία.

3. Στην 3ηπαράγραφο διαστρεβλωτικά αναφέρεται ότι δήθεν στάθμευσα το αυτοκίνητό μου μπροστά από το εκδοτήριο εισιτηρίων και αδιαφορώντας για τις υποδείξεις του φύλακα κ.Κ. Παπαδόπουλου άρχισα την ομιλία μου. Αντίθετα, η αλήθεια είναι ότι αφού μου είπε, χωρίς ίχνος ντροπής για την ηλικία μου, να απομακρύνω το αυτοκίνητο, το έπραξα και το μετακίνησα 100 μ. πιο κάτω, μπροστά στο Ανθρωπολογικό Μουσείο όπου ήταν σταθμευμένα κι άλλα αυτοκίνητα και κατόπιν ξανανέβηκα με τα πόδια στο χώρο όπου βρίσκονταν οι μαθητές. Με τον τρόπο που διατυπώνεται το αντίστοιχο σημείο στο η΄ σχετικό (2356 έγγραφο) της ΕΠΣΒΕ παραποιείται η αλήθεια και μένει η εντύπωση ότι αρνήθηκα εντελώς να μετακινήσω το αυτοκίνητο.

Στο σημείο αυτό πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι ο κ. Κ. Παπαδόπουλος αφενός μεν δεν έχει αποκτήσει γνώσεις πέρα από εκείνες του Δημοτικού ή Γυμνασίου και αφετέρου έχει προσληφθεί το 1997-9 από το Υπουργείο Πολιτισμού κατά τη συνήθη πρακτική της εποχής. Επιπλέον δε, θα έπρεπε ίσως να διερευνηθεί εάν έχει οποιαδήποτε σχέση με κατάστημα μπαρ, στην αρχή του δρόμου προς το Σπήλαιο απέναντι από την υφιστάμενη μπάρα, ενώ το κυλικείο του Σπηλαίου δεν λειτουργεί εδώ και 1,5χρόνο. Εξάλλου, η προαναφερόμενη μπάρα αποτελεί ένα σημείο απίστευτης δυσφήμησης για τον ελληνικό τουρισμό και διασυρμού για τη χώρα μας. Τέλος είναι γεγονός ότι έχει καταδικαστεί σε χρηματική αποζημίωση για ψευδείς καταγγελίες εναντίον μου σχετικά με δήθεν παράνομες ανασκαφές.
Στη συνέχεια επανήλθε επί του ιδίου θέματος και με τις ίδιες μαρτυρίες ο κ. Ντάρλας. Επειδή το ζήτημα τέθηκε από την εισαγγελία Θεσσαλονίκης στο αρχείο, κατόπιν σχετικής επιμονής της ΕΠΣΒΕ, το ανέσυρε ο τ. Υπουργός κ. Π. Γερουλάνος με έγγραφο προς τον Άρειο Πάγο. Κατόπιν και νέας διερεύνησης βγήκε τελεσίδικα απαλλακτικό βούλευμα. Σήμερα εκκρεμούν εναντίον των πρωταιτίων αγωγές για συκοφαντία κατ’ εξακολούθηση.

4.Στην 4η παράγραφο ψευδέστατα ο κ. Ντάρλας αναγράφει ότι δήθεν κατά την ομιλία μου άρχισα να καταφέρομαι κατά του Υπουργείου Πολιτισμού, με συνέπεια να επέμβει ο αρχιφύλακας κ. Κ. Παπαδόπουλος. Αντίθετα, η αλήθεια είναι ότι μου επετέθη φραστικά, πριν καν αρχίσω να μιλώ, λέγοντας αναιδέστατα: Εσύ δεν επιτρέπεται να μιλάς εδώ.

Σε αμφότερα τα α΄ και β΄ σχετικά αναγράφεται αυτό που προφανώς άφησε ασυγκίνητο τον κ. Ντάρλα και αγνοήθηκε εκ μέρους του κατά τη «διερεύνηση» του θέματος: «Στο άκουσμα αυτών των λέξεων, μαθητές και καθηγητές σύσσωμοι τον αποδοκίμασαν και τον επέπληξαν. Άλλος του είπε ότι είναι ντροπή να φέρεται κατ’ αυτό τον τρόπο σε έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στο σπήλαιο Πετραλώνων, ενώ άλλος ότι θα ’πρεπε αντίθετα σε έναν που έχει τόσο άξεστους τρόπους να απαγορεύεται η επαφή με κόσμο και μάλιστα σε τουριστικό χώρο. Εκείνος τους απάντησε ότι έχει ένδικες διαφορές μαζί μου και ότι για αυτό δεν μου επιτρέπει να μιλήσω. Τότε πια όλοι μαζί αγανακτισμένοι απαίτησαν ο εν λόγω φύλακας να απομακρυνθεί απ’ εκεί λέγοντας ότι δεν ήρθαν να ακούσουν τα προσωπικά του και με παρακάλεσαν να συνεχίσω την ξενάγηση».

Η νύξη για τις ένδικες διαφορές εκτός από τον κ. Παπαδόπουλο αφορά όπως προαναφέρθηκε και τον κ. Ντάρλα. Γιατί λοιπόν η ΕΠΣΒΕ δεν προβαίνει ούτε καν σε κάποιο αντίστοιχο σχολιασμό, αλλά τουναντίον προσπερνά το ζήτημα ως κάτι ανύπαρκτο;

Εκτός των ανωτέρω, ηθελημένα σκόπιμη εκ μέρους της ΕΠΣΒΕ παραχάραξη της πραγματικότητας αποτελεί η απόκρυψη ακόμα και σε σας της αλληλογραφίας που είχε με το 8ο Λύκειο Αμαρουσίου, τόσο δηλ. του δ΄ σχετικού που απέστειλε (18-5-2012;), όσο και της απάντησης που έλαβε (7-6-2012/ 642). Με την απάντηση αυτή αφενός επιβεβαιώνονται τα λεγόμενά μου και αφετέρου καυτηριάζονται οι (επί λέξει) «ανακρίβειες αν όχι ηθελημένες διαστρεβλώσεις» της ΕΠΣΒΕ, ο Προϊστάμενος της οποίας… αντιλαμβάνεται το σπήλαιο Πετραλώνων ως «τσιφλίκι του». Στην ίδια απάντηση του 8ου Λυκείου διαψεύδεται η κατηγορία ότι δήθεν επιδόθηκα σε κατηγορίες κατά του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Αντίθετα γίνεται μόνο μνεία σε αναφορά μου στον τότε Υπουργό Οικονομικών, την οποία με παρακάλεσαν να παραλείψω.

Αυτό πάντως που εκείνη τη μέρα ήθελα να επισημάνω ήταν επαινετικό για τον τ. Υπουργό κ. Δ. Τσοβόλα, ότι ενώ το 1984 υπήρχε κατηγορία εις βάρος μου για οικονομικά ζητήματα (η οποία «πλανάται στον αέρα» μέχρι σήμερα και ψυχολογικά μού έχει στοιχίσει πολύ), η έρευνα που διέταξε να γίνει ο κ. Τσοβόλας απέδειξε(με πόρισμα) ότι έχω αφιερώσει τεράστια χρηματικά ποσά για την αξιοποίηση του σπηλαίου Πετραλώνων και την ανέγερση του Ανθρωπολογικού Μουσείου. Αφού όμως είδα ότι οι καθηγητές δεν ήθελαν να επεκταθώ σε τέτοια ζητήματα, ανταποκρίθηκα στην επιθυμία τους και δεν συνέχισα να λέω τίποτα άλλο για το θέμα.

5. Η ΕΠΣΒΕ αναφέρει ότι το συμβάν έλαβε χώρα στις 18-3-2012. Δηλαδή 10 ημέρες αφότου 200 μ. από το σπήλαιο Πετραλώνων δέχτηκα με τη σύζυγό μου στην κατοικία μας από «κουκουλοφόρο» ένοπλη επίθεση, για την οποία έχω κάνει κι άλλες (συγκεκριμένες) καταγγελίες σχετικά με την «περίεργη» στάση υπαλλήλων του ΥΠΠΟΤ, αλλ’ ουδέποτε έλαβα κάποια απάντηση. Γιατί άραγε δεν διερευνώνται αρμοδίως τα ανωτέρω, εγείροντας τουλάχιστον υπόνοιες για «συγκαλύψεις». Ανεξάρτητα από αυτά, μετά από τόσους μήνες για να γίνεται λόγος στην συγκεκριμένη ημερομηνία (της 18-3-2012), προφανώς αυτή πηγάζει από κάποια έγγραφα ή/και άλλα επίσημα στοιχεία του αρχείου. Όταν επί λέξει σε αμφότερα τα α΄ και β΄ σχετικά αναγράφεται: «Ανάλογων στοιχείων αιτούμαι για κάθε νόμιμη χρήση επίσημα αντίγραφα», προς τί άραγε δεν δίνεται απάντηση σε αυτό το αίτημά μου;

Ζητούσα επίσης να πληροφορηθώ εάν η Αρχαιολογική Υπηρεσία έχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δώσει εντολή στον κ. Παπαδόπουλο απαγόρευσης να μιλώ στο κοινό για το έργο μου, όταν μάλιστα είναι γνωστό ότι οι ξεναγήσεις μου (με την προαναφερθείσα έννοια) γίνονταν πάντα και εξακολουθούν να είναι αφιλοκερδείς, χωρίς δηλ. την απαίτηση καταβολής κανενός αντιτίμου; (Αυτό καταρρίπτει ακόμα μια φορά ως ψευδολογικά ανυπόστατες τις όποιες αιτιάσεις της ΕΠΣΒΕ, αφού δεν νοείται ξενάγηση από επαγγελματία ξεναγό χωρίς καταβολή αντιτίμου) - Ανάλογων στοιχείων εφόσον έχετε δώσει αντίστοιχη εντολή αιτούμαι για κάθε νόμιμη χρήση επίσημα αντίγραφα.

Τέλος εκ νέου δεν έλαβα παράνομα απάντηση στο ερώτημα: «Καθώς η προαναφερόμενη συμπεριφορά προφανέστατα αποτελεί απαράδεκτη και βάρβαρη κατάχρηση εξουσίας, που νομικά αγγίζει όλη την ιεραρχία του ΥΠΠΟΤ, σας παρακαλώ να μου γνωρίσετε πώς θα αποκαταστήσετε τις αντίστοιχες παρανομίες, προτού δηλαδή αναγκαστώ και για αυτή την περίπτωση να προσφύγω στη Δικαιοσύνη»;

6. Παρακάτω πληροφορούμαστε τα ανήκουστα: Μολονότι αυτό δεν επιτρέπεται, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα του κ. Πουλιανού ως παλαιότερου ανασκαφέα του χώρου, δόθηκε η άδεια να μιλήσει προς τους μαθητές του σχολείου αλλά μόνο στον εξωτερικό χώρο, προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλή «ροή» των επισκεπτών στο εσωτερικό του σπηλαίου.

Από τα παραπάνω προκύπτει άραγε ότι ενώ δεν επιτρέπεται να μιλήσω, μου παραχωρήθηκε παράνομα η άδεια; Ή πάλι μήπως ότι επειδή είμαι ο ανασκαφέας του χώρου μου δόθηκε τελικά η άδεια όπως όφειλε να γνωρίζει ο κ. Κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος εντωμεταξύ μου είχε ήδη επιτεθεί βάρβαρα ενώπιον των μαθητών; Εξάλλου και από το ε΄ σχετικό (την απάντηση κόλαφο της 7-6-2012 του 8ου Λυκείου Αμαρουσίου προς την ΕΠΣΒΕ) είναι φανερό ότι δεν είχα καμία πρόθεση να δώσω την ομιλία μου εντός του σπηλαίου ή του Ανθρωπολογικού Μουσείου, αλλά μόνο στον εξωτερικό χώρο.

7. Μέμφεται η ΕΠΣΒΕ τον Διευθυντή του 8ου Λυκείου Αμαρουσίου (και βέβαια όχι απλά συνοδό όπως ασεβώς θέλει να τον εμφανίζει στο 2356 έγγραφό της) ότι ζήτησε από τον Δρα Α. Πουλιανό να μιλήσει στους μαθητές δίχως προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας. Με βάσει ποίο νόμο τα επικαλείται αυτά;
Μήπως το 710/ 1977, που όπως προαναφέρθηκε δεν έχει καμία σχέση με την περίπτωση; Μήπως άραγε εδώ υφέρπει και κάποια εν προφάσεις τυπολατρική, αλλ’ επιεικώς «συμπλεγματική» νοοτροπία; Ας δεχτούμε προς στιγμή ότι ένα σχολείο το οποίο έρχεται από την άλλη άκρη της Ελλάδας, που όπως συνήθως συμβαίνει δεν γνωρίζει ακριβώς ποία ημερομηνία θα φτάσει στο σπήλαιο, δεν ήξερε για την ΕΠΣΒΕ- Υπηρεσία του κ. Βενιζέλου, αλλά μόνο τον για ανασκαφέα του χώρου. Ήταν άραγε αυτός λόγος να μου επιτεθεί κατ’ αυτό τον τρόπο ο κ. Παπαδόπουλος, εν συνεχεία ο προϊστάμενός να διαστρεβλώνει τα αδικαιολόγητα, με αποτέλεσμα να εκτίθεται το μνημείο ως πρωτόγονης εποπτείας;

8. Κατά συνέπεια των ανωτέρω αποτελεί αναμφίβολα ψεύδος αυτό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του η΄ σχετικού ότι: «τόσο από την άμεση ενημέρωση κατά το χειρισμό του θέματος όσο και από την εν συνεχεία διερεύνηση αυτού, προέκυψαν τα»… όσα η ΕΠΣΒΕ προσπαθεί να παρουσιάσει δήθεν ως γεγονότα. Άμεση άραγε ενημέρωση από ποίον, τον καταγγελλόμενο κ. Κ. Παπαδόπουλο, εκ μέρους του συνδιάδικου κ. Ντάρλα; Οι υπόλοιποι υπάλληλοι του ΥΠΠΟΤ που ήσαν στο χώρο του σπηλαίου δεν είδαν και δεν έμαθαν τίποτα ή μήπως αφού ο κ. Ντάρλας τους ρώτησε σχετικά δεν τον βόλευαν οι απαντήσεις και δεν τις συμπεριέλαβε σκόπιμα, όπως κι εκείνες του 8ου Λυκείου Αμαρουσίου;

9.Πέραν των προαναφερομένων, παρά τις αντιδράσεις κομμάτων της Βουλής, των καλλιτεχνικών επιμελητηρίων και των ίδιων των καλλιτεχνών δημιουργών, κάποιοι υψηλά ιστάμενοι, όπως ο τ. Υπουργός κ. Π. Γερουλάνος, «απεφάσισαν» να σκεπαστούν ή ακόμα και να απομακρυνθούν ζωγραφικοί πίνακες και αγάλματα τεράστιας αξίας. Με εφαλτήριο παρόμοιες υπουργικές αποφάσεις οι σημερινοί κρατούντες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, έφτασαν στο σημείο να σπάσουν και να απομακρύνουν 19-9-2012 ένα άγαλμα καμηλοπάρδαλης –καλλιτεχνικό δημιούργημα του λαϊκού γλύπτη κ. Νίκου Μουστάκα από την Κρήνη Χαλκιδικής, το οποίο έγινε με τη βοήθεια του επίσης λαϊκού γλύπτη από την Καλάνδρα Χαλκιδικής Παρασκευά Μάγειρα, υπό τη δική μου επιστημονική μου επίβλεψη. Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτό το άγαλμα αποτελούσε τη σημαντικότερη «ατραξιόν» των τουριστών, όπου φωτογραφίζονταν περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, όσο περίμεναν απέξω να επισκεφτούν το σπήλαιο Πετραλώνων. Τέτοια πια «συμπλεγματική» μανία, είναι πρωτόγνωρη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Είναι άραγε σε θέση να αντιληφθούν τί θα κληθεί να πληρώσει η ελληνική πολιτεία για καταστρατήγηση του νόμου σχετικά με τα καλλιτεχνικά και πνευματικά δικαιώματα; Μάλλον όχι…

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Αντίθετα με όσα ψευδολογώντας διατείνονται τα τελευταία χρόνια υψηλόβαθμα στελέχη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη γνώμη των νομικών συμβούλων της ΑΕΕ και σωρείας δικαστικών αποφάσεων, ο χώρος του σπηλαίου Πετραλώνων ιδιοκτησιακά ανήκει στον ΕΟΤ. Κατά συνέπεια το ίδιο συμβαίνει και με τις κτιριακές εγκαταστάσεις που υπάρχουν εντός του χώρου, καθώς και των ευρημάτων που έχουν προκύψει από τις ανασκαφές (όπως εξάλλου αναφέρεται και στην από 8-4-1981σύμβαση ΕΟΤ-ΑΕΕ). Ανέκαθεν τα πάντα προφανώς βρίσκονταν και συνεχίζουν να είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Η Αρχαιολογική Υπηρεσία αδιαφορώντας όμως για τις 30ετείς καταγγελίες μας σχετικά με τις καταστροφές στο κρανίο των Πετραλώνων ή την απώλεια εκατοντάδων ευρημάτων από το ΑΠΘ, επέλεξε την αδράνεια... Παράλληλα έχει επιδοθεί κατά το δοκούν σε σωρεία σκόπιμων παρερμηνειών ορισμένων ξεκομμένων φράσεων δικαστικών αποφάσεων, διατεινόμενη ότι τα πάντα έχουν περιέλθει νόμιμα υπό την κατοχή της. Για τις καταστροφές της ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς την προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας της ΑΕΕ (πέραν από εκείνη της υλικής περιουσίας του ΕΟΤ), έχουν γίνει οι σχετικές νόμιμες ενέργειες ενώπιον της ελληνικής και ευρωπαϊκής δικαιοσύνης κ.ά. επίσημων οργάνων.

Επειδή αφενός μεν αποτελεί χρέος της ΑΕΕ να προστατέψει τα παλαιοανθρωπολογικά αγαθά της Ελλάδας, αφετέρου δε επειδή δεν πιστεύουμε στο ρητό «σφάξε με αγά μου να αγιάσω», αντίστοιχες παρενέργειες για τη χώρα μας προβλέπονται όλο και πιο δυσοίωνες. Ήδη καταγράφονται ορισμένες από τη διεθνή κοινή γνώμη. Στη διακριτική σας εξάλλου ευχέρεια εναπόκειται η επί τόπου αποστολή ανθρώπων της εμπιστοσύνης σας, ώστε να διαπιστωθεί πόσο υποβαθμίζεται το μνημείο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και για να σταματήσουν οι καταστροφές ή/και οι απώλειες ευρημάτων και καλλιτεχνημάτων, και η δήθεν «νόμιμη» παρουσίαση από άλλους του υλικού και πνευματικού έργου της ΑΕΕ, σας παρακαλούμε να εξετάσετε άμεσα τη δυνατότητα έκδοσης διυπουργικής απόφασης που να αναστέλλει προσωρινά όλες τις εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις του κ. Π. Γερουλάνου του 2011 για το σπήλαιο και Μουσείο Πετραλώνων. Με μια ανάλογη απόφασή σας θα καταστεί δυνατόν να επιληφθούν του όλου θέματος, με τη δική μας απαραίτητα συμμετοχή, άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης σας, των οποίων να μην αμφισβητείται η εντιμότητα, ώστε να σταματήσουν οι οιεσδήποτε μέχρι τούδε ενέργειες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και να δρομολογηθούν εξελίξεις, οι οποίες να μην εκθέτουν παραπέρα και για άλλη μια φορά ανεπανόρθωτα τη χώρα μας.

Εν αναμονή των αποφάσεών σας, πάντα στη διάθεση των πολιτικών που μεριμνούν για την Ελλάδα,
Ο Πρόεδρος της ΑΕΕ,
Δρ Άρης Ν. Πουλιανός