Παρασκευή
12 Αυγούστου 2022
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4345RSS FEED
ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝΤΟ ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ
Σε ένα διεθνές περιβάλλον με διευρυμένη γνώση, το ζητούμενο είναι η ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εφαρμογών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από πλήθος χρηστών και εξυπηρετούν σημαντικές ανάγκες.

Στην Ελλάδα τις ανάγκες αυτές εξυπηρετεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ο εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας. Το ΕΚΤ προσφέρει τις υπηρεσίες του στο σύνολο της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας, σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Με καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, το ΕΚΤ δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, οργάνωση και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου επιστήμης, τεχνολογίας και πολιτισμού αναπτύσσοντας τις υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης στη γνώση.

Στην παρούσα φάση  το ΕΚΤ ανακοίνωσε τη διάθεση της τρέχουσας έκδοσης του συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών, ΑΒΕΚΤ 5.6, για χρήση σε όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας.

Μέσω του συστήματος αυτού, επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη διαχείριση συλλογών και υπηρεσιών βιβλιοθηκών, με την ενσωμάτωση πρόσθετων λειτουργιών, οι οποίες θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών των σχολικών βιβλιοθηκών.

Οι υπηρεσίες αυτές θα καλύπτουν ποικίλες ανάγκες της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας και θα βοηθήσουν τις βιβλιοθήκες να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη ετοιμότητα στις απαιτήσεις του Νέου Ψηφιακού Σχολείου.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΕΚΤ, παρέχεται δωρεάν σε όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες η εγκατάσταση της έκδοσης ΑΒΕΚΤ 5.6, η εκπαίδευση του υπευθύνου της βιβλιοθήκης, μέσω της Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης «ABEKT e-learning» και, τέλος, η υποστήριξη του συστήματος, μέσω του «Κέντρου Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ».

Στη συνέχεια, οι σχολικές βιβλιοθήκες καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο http://www.abekt.gr/provision/schlib , όπου θα μπορέσουν να βρουν πληροφορίες για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις διάθεσης. Το ΑΒΕΚΤ αποτελεί το πλέον διαδεδομένο λογισμικό βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και μετράει περισσότερες από 2.300 βιβλιοθήκες.
 
Το συγκεκριμένο λογισμικό (http://www.abekt.gr) αναπτύσσεται με βάση τις απαιτήσεις των ελληνικών βιβλιοθηκών, τα διεθνή πρότυπα και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Το σύστημα διαχειρίζεται πολυγλωσσικά βιβλιογραφικά δεδομένα όλων των τύπων, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με βασικές γνώσεις βιβλιοθηκονομίας και χρήσης υπολογιστών.
 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης http://www.ekt.gr