Πέμπτη
25 Ιουλίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5058RSS FEED
Το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της ΕΕ
Γράφει ο
Γιάννης Βασιλείου

       Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου θα ασχοληθούμε με έναν οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ο οποίος ίσως δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό, αλλά παρέχει κομβικής σημασίας υπηρεσίες. Μιλάμε βεβαίως για το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της ΕΕ (CdT), το οποίο ιδρύθηκε το 1994 και εδρεύει στο Λουξεμβούργο (Βασιλείου, 2013, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/CdT, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017).

       Όπως φανερώνει και η ονομασία του, ο ρόλος του είναι η παροχή ικανοποιητικών μεταφραστικών υπηρεσιών τόσο σε οργανισμούς, όσο και σε λοιπούς φορείς της ΕΕ. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε στενή και ιδιαιτέρως συστηματική συνεργασία με άλλες μεταφραστικές υπηρεσίες της Ένωσης. Διαθέτει 200 άτομα προσωπικό, μεταξύ των οποίων 100 μεταφραστές (Βασιλείου, 2013, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/CdT, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017).

       Για να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα, οι εταίροι του CdT είναι άλλες μεταφραστικές υπηρεσίες όχι μονάχα εντός, αλλά και εκτός Ένωσης, διαμέσου α) της Διεθνούς ετήσιας συνάντησης για τις γλωσσικές ρυθμίσεις, την τεκμηρίωση και τις εκδόσεις (IAMLADP), β) της Κοινής διοργανικής συνάντησης για τη μετάφραση και την ορολογία με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (JIAMCATT) και γ) της Διοργανικής επιτροπής μετάφρασης και διερμηνείας (ICTI) (Βασιλείου, 2013, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/CdT, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017).

       Η διαδικασία λειτουργίας του CdT είναι αρκετά απλοποιημένη, ώστε να ελαττώνονται όσο το δυνατόν περισσότερο οι καθυστερήσεις. Οι πελάτες του CdT δύνανται να παραγγέλνουν τις διάφορες εργασίες τους διαμέσου ενός άκρως αποτελεσματικού ηλεκτρονικού εργαλείου και βέβαια χρεώνονται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Είναι απολύτως φυσιολογικό το ότι το CdT είναι υποχρεωμένο να ασχολείται με έναν τεράστιο αριθμό εξειδικευμένων κειμένων, τόσο σε γλώσσες της Ένωσης, όσο και σε γλώσσες εκτός Ένωσης. Οι οργανισμοί της Ένωσης που εξυπηρετεί καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα ιδιαιτέρως πολύπλοκων ζητημάτων, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι οι απαιτήσεις που υπάρχουν από τις υπηρεσίες του CdT είναι τεράστιες (Βασιλείου, 2013, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/CdT, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017).

       Επιπλέον, αξίζει να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι το CdT προβαίνει στην ανάθεση συγκεκριμένων μεταφραστικών εργασιών σε χιλιάδες εξωτερικούς μεταφραστές. Το αποτέλεσμα επιβάλλεται να είναι αρίστης ποιότητας και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, πριν την παράδοση στους πελάτες, οι εργασίες ελέγχονται εξονυχιστικά από τους αρμόδιους υπαλλήλους του CdT (Βασιλείου, 2013, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/CdT, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017).

       Αν θα θέλαμε να συνοψίσουμε το περιεχόμενο των εργασιών του, θα λέγαμε ότι το CdT προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης, ορολογίας, επιμέλειας κειμένων, αναθεώρησης και υποτιτλισμού. Επιπλέον, παρέχει υπερπολύτιμη αρωγή στις μεταφραστικές υπηρεσίες άλλων φορέων και οργάνων της Ένωσης α) όταν οι τελευταίες αναλαμβάνουν ειδικά έργα ή β) σε χρονικές περιόδους υπέρογκου εργασιακού φόρτου (Βασιλείου, 2013, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/CdT, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017).

       Επισήμανσης χρήζει το γεγονός ότι το CdT προβαίνει σε μια άκρως λειτουργική και αποδοτική συνεργασία με τα άλλα μεταφραστικά τμήματα της Ένωσης στα ευρύτερα πλαίσια της ICTI, με θεμελιώδεις επιδιώξεις α) την απολύτως αναγκαία, ειδικά στις μέρες μας, συνολική εξοικονόμηση μεταφραστικών πόρων στην Ένωση, β) την άμεση βελτίωση της αποτελεσματικότητας τόσο των εργαλείων, όσο και των συγκεκριμένων μεθόδων εργασίας, γ) την πραγμάτωση εξέχουσας σημασίας έργων, όπως λόγου χάριν η βάση ορολογικών δεδομένων της Ένωσης (IATE) και δ) την επιτυχή εναρμόνιση των διαδικασιών μεταξύ των μεταφραστικών υπηρεσιών της Ένωσης. Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι το CdT παρέχει σημαντική βοήθεια όσον αφορά την ορθολογική εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου της Ένωσης για την πολυγλωσσία (Βασιλείου, 2013, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/CdT, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017).

       Παρατηρούμε ότι, παρά το γεγονός ότι το CdT είναι από τους λιγότερο προβεβλημένους οργανισμούς της Ένωσης, η σημασία του είναι τεράστια. Η συνθετότητα και η πολυπλοκότητα των αρμοδιοτήτων του απαιτούν ταχύτητα, συνέπεια, ακρίβεια στις κινήσεις, τέλεια οργάνωση, έμφαση στη λεπτομέρεια και αρτιότατο συντονισμό. Και διαμέσου των μελετών μας είμαστε πράγματι σε θέση να βεβαιώσουμε ότι μέχρι στιγμής η εν γένει λειτουργία του κρίνεται ως άκρως ικανοποιητική (Βασιλείου, 2013, 2014, 2017α και 2017β· Ευρωπαϊκή Ένωση/CdT, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο, 2017).

 

ΠΗΓΕΣ

Βασιλείου, Ιωάννης (2013), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Αθήνα: Historical Quest). 

Βασιλείου, Ιωάννης (2014), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Β΄ Έκδοση-Ειδική Έκδοση Για Πανεπιστήμια) (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017α), Οικονομική Κρίση, Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Προτάσεις και Δράσεις για την Καταπολέμηση της Ανεργίας (Αθήνα: Historical Quest).

Βασιλείου, Ιωάννης (2017β), Προϋπολογισμός της Ε.Ε.-Ζητήματα Κατανομής και Αναδιανομής Πόρων στην Ε.Ε. (Αθήνα: Historical Quest).

Ευρωπαϊκή Ένωση/CdT (2018), «Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της ΕΕ (CdT)», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/cdt_el (πρόσβαση στις 10/9/18).

Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018), «Ευρωπαϊκή Επιτροπή», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_el (πρόσβαση στις 31/8/18).

Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2018), «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_el (πρόσβαση στις 31/8/18).

Ευρωπαϊκή Ένωση/Συμβούλιο (2017), «Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_el (πρόσβαση στις 4/9/18).