Σαββατοκύριακo
8-9  Αύγουστος 2020
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3611RSS FEED
ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ- ΜΕΛΗΕΕ: Ενίσχυση των ΜΜΕ
28/12/2018

Γράφει η Mαρίνα Κουρμπέλα 

 

Ποσό 1,2 εκατ. ευρώ θα χορηγηθεί στα Μέσα Ενημέρωσης των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επταετία 2021-2027, από το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη.

Σημειώνεται, πως το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη δεν είναι πρόγραμμα των ΕΣΠΑ. Είναι ένα από τα λεγόμενα ανταγωνιστικά προγράμματα, που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα της ΕΕ που στηρίζει τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, και συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων δράση στο πεδίο των ΜΕΣΩΝ.

Σημειώνουμε, πως αυτή την περίοδο γίνονται διαπραγματεύσεις για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος θα καλύψει την επταετία 2021-2027. Μέρος του υπό διαπραγμάτευση επταετή προϋπολογισμού , που επίσημα Χαρακτηρίζεται Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο-ΠΔΠ, είναι και το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος, που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την περίοδο 2021-2027 (ποσά σε τρέχουσες τιμές σε εκατ.ευρώ )

είναι 1 850 εκ των οποίων:

Μέσα ενημέρωσης: 1 200 και

Πολιτισμός 650

Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

οί δράσεις του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη στο πλαίσιο του τμήματος ΜΕΣΑ την επταετία 2021-2027 θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας της δημιουργίας και των οπτικοακουστικών μέσων, στηρίζοντας τη δημιουργία ευρωπαϊκών έργων ικανών να ανταγωνιστούν τις μείζονες μη ευρωπαϊκές παραγωγές, νέες τεχνολογίες για καινοτόμα αφηγηματικά μέσα (όπως η εικονική πραγματικότητα), στρατηγικές μάρκετινγκ, προώθησης και διανομής, καθώς και συνοδεύοντας την εφαρμογή της οδηγίας για τα οπτικοακουστικά μέσα.

Το τρέχον πρόγραμμα

Όπως αναφέρει η Ευρωπαική Επιτροπή,το 7ετές πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της περιόδου 2014 - 2020 αποσκοπεί στην ανάπτυξη του χώρου του πολιτισμού και της δημιουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχοντας χρηματοδότηση για τουλάχιστον, σε:

250.000 καλλιτέχνες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του πολιτισμού

2.000 κινηματογράφους

800 ταινίες

4.500 μεταφράσεις βιβλίων.

Θα δώσει επίσης στις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου τη δυνατότητα πρόσβασης σε εγγυημένα τραπεζικά δάνεια μέχρι και 750 εκατ.ευρώ.

Blog:marina anastas.kourbela