Τρίτη
7 Φεβρουαρίου 2023
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4524RSS FEED
Είναι εξ Αιγύπτου ή εκ Βαβυλώνος το Ηλιακό Μινωικό Ημερολόγιο;
Γράφει ο
Γιώργος Λεκάκης

Η διάρκεια του ηλιακού έτους υπολογίζονταν στην Αίγυπτο από το 1ο μισό της 3ης χιλιετίας π. Χ. σε 365 ημέρες κατανεμημένες σε 12 30ήμερους μήνες +5 ημέρες εορτής στο τέλος του έτους. Αναφέρεται ότι και οι Βαβυλώνιοι είχαν ηλιακό ημερολόγιο από το 2400 π. Χ. του τύπου 5 έτη από 12 (30ήμερους) μήνες και ένα έτος από 13 (30ήμερους) μήνες. Οι Βαβυλώνιοι όμως γύρισαν στo σεληνιακό ημερολόγιο το 2100 π. Χ., για αγνώστους λόγους. Από τότε ουδείς προϊστορικός λαός φαίνεται να είχε χρησιμοποιήσει ηλιακό ημερολόγιο, εκτός των Μινωιτών, αλλά με διαφορετική κατανομή των 365 ή 366 ημερών.

Τούτο αποκάλυψε ο μαθηματικός κ. Αλ. Πλιάκος, στο Διεθνές Συνέδριο SEAC (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Αρχαιολογία στην Κοινωνία), στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στις 2-6 Σεπτεμβρίου 2013.

Στο βιβλίο του «Μινωικά Ημερολόγια σε κέρνους[1]» ο κέρνος-ημερολόγιο αναπτύσσεται στην σελ. 102. Σε αρκετούς είναι γνωστό ότι ο Ιούλιος Καίσαρ, το 45 π. Χ., θεσμοθέτησε το 12μηνο ηλιακό έτος με 365 ημέρες για 3 έτη και με 366 ημέρες για το τέταρτο, για τούς λαούς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Το μινωικό ηλιακό ημερολόγιο ολοκληρώθηκε σε δύο στάδια:

Το πρώτο, περί το 1800 π. Χ., μετρούσε 365 ημέρες που χωρίζονταν σε τρεις γιορτινές στην αρχή του έτους, που πιθανότατα ήταν η επόμενη ημέρα της φθινοπωρινής  ισημερίας (έστω ότι αυτή ήταν στις 21 Σεπτεμβρίου)[2]. Εν συνεχεία πέντε μήνες των 36 ημερών ο καθένας και στο τέλος τους δυο γιορτινές ημέρες στις 24-25 Μαρτίου. Από τις 26 Μαρτίου μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου μετρώνται οι πέντε μήνες με 36 ημέρες ο καθένας. Την επόμενη ημέρα  22 Σεπτεμβρίου αρχίζει το επόμενο έτος. Το μινωικό ηλιακό ημερολόγιο ήταν του τύπου 3ημέρες συν 5 μήνες επί 36 ημέρες συν 2 ημέρες συν 5 μήνες επί 36 ημέρες = 365 ημέρες. Αυτή η διαίρεσις του έτους είναι ΜΟΝΑΔΙΚΗ στον κόσμο και δεν έχει σχέση ούτε με το αιγυπτιακό, ούτε με το βαβυλωνιακό ηλιακό ημερολόγιο, όπως ο τίτλος της διαλέξεως προκαλούσε!!! Η διαίρεσις αυτή του χρόνου υποστηρίζεται από 4 επιχειρήματα που ευρίσκονται σε τέσσερις μινωικούς κέρνους και δεν είχαν μέχρι σήμερα αποκωδικοποιηθεί!..

Το δεύτερο στάδιο αναπτύχθηκε, περί το 1550 π. Χ., στο «Βασιλικό Παιχνίδι της Κνωσού» που ανασκάφηκε από τον Έβανς το 1901. Αυτό διαβάζεται και είναι 4ετές ηλιακό ημερολόγιο που υπολογίζεται και η 366η ημέρα του 4ου έτους. Ο Τ. Γρηγοριάδης αποκωδικοποίησε τα έτη, τους 10 μινωικούς μήνες (36 ημέρες), τις τέσσερις μινωικές «εβδομάδες» και τις 72 «μαργαρίτες» (20΄ λεπτά) που περιβάλλουν το τεχνούργημα. Ο γράφων έχοντας την εμπειρία των 4 ετήσιων αποκωδικοποιηθέντων ανωτέρω ημερολογίων ολοκλήρωσε την αποκωδικοποίηση του Γρηγοριάδη.

Συμπέρασμα. Οι Κρήτες μινωίτες είχαν μονοετές ηλιακό ημερολόγιο από το 1900-1700 π.Χ. και 4ετές ηλιακό ημερολόγιο το 1550, δηλ. 1500 έτη πριν το Ιουλιανό ημερολόγιο!!!
 
 
________________________________________
[1] Ο κέρνος είναι ένα πολύ αρχαίο ελληνικό, και πολύ συγκεκριμένο πήλινο αντικείμενο, που η χρησιμότητά του έως τώρα παρέμενε άγνωστος ή δυσερμήνευτος, από τους αρχαιολόγους... Τελικά την ερμήνευσαν... μαθηματικοί!
[2] βλ. Blomberg M. & Henriksson G., 2011.


(Περίληψη από την ομιλία του κ. Αλ. Πλιάκου στην Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας (ΕΜΑΕΜ), στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στις 16.5.2014. Δημοσιεύθηκε στην στήλη του "ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ", στην εφημ. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" του Λονδίνου, στις 22.05.2014)