Σαββατοκύριακo
8-9  Αύγουστος 2020
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3611RSS FEED
ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΕ για ανθρωπιστική βίζα
13/12/2018

 

Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να μπορούν να εκδίδουν θεωρήσεις εισόδου για ανθρωπιστικούς λόγους σε πρεσβείες και προξενεία στο εξωτερικό προκειμένου τα άτομα που ζητούν προστασία να εισέρχονται στην Ευρώπη χωρίς να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Το ΕΚ ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει έως τις 31 Μαρτίου 2019, νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση ευρωπαϊκής θεώρησης για ανθρωπιστικούς λόγους, η οποία θα επιτρέπει την πρόσβαση σε ευρωπαϊκό έδαφος (αποκλειστικά στο κράτος μέλος που εκδίδει τη θεώρηση εισόδου) με μοναδικό σκοπό την υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας.

Η έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας υπερψηφίστηκε από την ολομέλεια με 429 ψήφους υπέρ, 194 κατά και 41 αποχές.

Το ΕΚ τονίζει ότι, παρά τις πολλές ανακοινώσεις και αιτήματα για ασφαλή και νόμιμη πορεία των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη, η ΕΕ δεν διαθέτει εναρμονισμένο πλαίσιο προστατευόμενων διαδικασιών εισόδου. Υπογραμμίζει επίσης ότι, λόγω ανεπαρκούς νομικού πλαισίου, περίπου το 90% των ατόμων που έχουν λάβει διεθνή προστασία εισήλθαν στην ΕΕ με παράτυπα μέσα.

Μείωση των θανάτων, καταπολέμηση της διακίνησης των ανθρώπων και βελτίωση της χρήσης των μεταναστευτικών κεφαλαίων

Το ΕΚ θεωρεί ότι οι θεωρήσεις εισόδου για ανθρωπιστικούς λόγους θα βοηθήσουν στο να αντιμετωπιστούν οι απώλειες ανθρώπινων ζωών στη Μεσόγειο και, όσον αφορά τις μεταναστευτικές οδούς προς την ΕΕ (τουλάχιστον 30.000 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους σε ευρωπαϊκά σύνορα από το 2000), θα καταπολεμήσουν το διακίνηση ανθρώπων, θα συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση των αφίξεων και διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου.

Το ΕΚ υποστηρίζει επίσης ότι το εργαλείο αυτό θα πρέπει να συμβάλλει στη καλύτερη αξιοποίηση του προϋπολογισμού των κρατών μελών και της ΕΕ για το άσυλο, των διαδικασιών επιβολής του νόμου, του ελέγχου των συνόρων, της αστυνόμευσης και διάσωσης.

Υπογραμμίζουν ωστόσο ότι η απόφαση χορήγησης ευρωπαϊκών ανθρωπιστικών θεωρήσεων εισόδου θα πρέπει να παραμείνει αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Έλεγχος ασφαλείας πριν από την έκδοση της θεώρησης

Το ψήφισμα διευκρινίζει ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι υπάρχει βάσιμη έκθεση σε κίνδυνο δίωξης και ότι δεν βρίσκονται ήδη σε διαδικασία επανεγκατάστασης. Η αξιολόγηση της αίτησης δεν πρέπει να περιλαμβάνει διαδικασία πλήρους καθορισμού του καθεστώτος, αλλά πριν από την έκδοση της θεώρησης, κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλεται σε έλεγχο ασφάλειας, μέσω των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων, «προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι δεν παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια».

Επόμενα βήματα

Το ΕΚ ζητά από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση έως τις 31 Μαρτίου 2019. Η Επιτροπή θα πρέπει να αιτιολογήσει την απάντησή της στο αίτημα του Κοινοβουλίου.