Σαββατοκύριακo
24-25  Φεβρουαρίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4906RSS FEED
ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
30/11/2013

Υπεγράφη από την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη η Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των τουριστικών επαύλεων και κατοικιών. 

Στην απόφαση, η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ τις επόμενες ημέρες, περιγράφονται τα δικαιολογητικά για την απλοποιημένη διαδικασία έκδοσης σήματος λειτουργίας, το οποίο όπως ορίζεται από τον Ν. 4179/2013 γίνεται αυτόματα εντός δεκαημέρου με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και μηχανικού, χωρίς να απαιτείται αυτοψία.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την λειτουργία των τουριστικών επαύλεων είναι:

- Αίτηση- υπεύθυνη δήλωση
- Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου / γηπέδου συντεταγμένο από μηχανικό
- Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή δόμησης
- Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος
- Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ή εντεταλμένου μηχανικού ότι το κατάλυμα έχει ανεγερθεί και πληροί όλες τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές
- Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου / γηπέδου που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα
- Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου

Για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, είναι:

- Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση
- Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης
- Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος
- Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου/ γηπέδου
- Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία βεβαιώνονται οι υπάρχουσες κατοικίες, οι πλήρεις διαστάσεις αυτών, τα εμβαδά των εσωτερικών χώρων και η δυναμικότητά τους (κλίνες, δωμάτια)
- Υπεύθυνες δηλώσεις του αιτούντος ή εντεταλμένου μηχανικού ότι το κατάλυμα έχει ανεγερθεί και πληροί όλες τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπουργική απόφαση
- Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (A.E.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), εφόσον απαιτείται
- Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου

Όσον αφορά τις προδιαγραφές αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων απαιτείται:

- Οι τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) να έχουν ελάχιστη επιφάνεια 100,00 τ.μ.
- Οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες να έχουν συνολική ελάχιστη επιφάνεια 40,00 τ.μ.(μονόχωρες) και 60 τ.μ. (δύο κυρίων χώρων και άνω)
- Το οικόπεδο/γήπεδο να είναι προσπελάσιμο και να απέχει συγκεκριμένη απόσταση από χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και λατομεία
- Η προσπέλαση στα τουριστικά αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα να γίνεται από δρόμο ή δια δουλείας διόδου
- Τα όποια έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου να είναι ολοκληρωμένα
- Ο χώροι των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό σε έπιπλα και ιματισμό, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού κουζίνας και λουτρού