Σαββατοκύριακo
25-26  Μαίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4997RSS FEED
Η ΤΡΟΪΚΑ ΖΗΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ Δ.ΣΎποπτη αξίωση για την ΕΛΣΤΑΤ
04/02/2012
Παρέμβαση και στο ζήτημα της ΕΛΣΤΑΤ επιχειρεί η τρόικα μέσω της 5ης αναθεώρησης του Μνημονίου, ζητώντας αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της και προσθέτοντας άλλο ένα σημείο τριβής στο θέμα.

Στην τελευταία παράγραφο του Κεφαλαίου ΙΙ (Φορολογικές και Θεσμικές μεταρρυθμίσεις), της αναθεώρησης υπό τον τίτλο  «Defining the new program», με ημερομηνία την 23η Ιανουαρίου 2012, εμφανίζεται η αξίωση για την εκ νέου αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος γενικότερα.

Το γεγονός προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ, που εξέδωσε ανακοίνωση, υπενθυμίζοντας την περιπέτεια της νέας Αρχής, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα:

Τον Μάρτιο 2010 και μετά από διαβούλευση ψηφίστηκε ο ν. 3832/2010 περί Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (Ε.Σ.Σ). Ο Νόμος αυτός θέσπισε την ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως κύριο διαχειριστή του Ε.Σ.Σ. ενώ παράλληλα, θέσπισε σειρά μέτρων που διασφάλιζαν την ανεξαρτησία της. Βασικά στοιχεία για τη διασφάλιση αυτή ήταν μεταξύ άλλων, η υπαγωγή της στον έλεγχο της Βουλής των Ελλήνων και ο διορισμός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και άλλων δύο (2) μελών του Συμβουλίου της από την διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, με πλειοψηφία 4/5.

Με τη διαδικασία αυτή διορίστηκε το πρώτο Συμβούλιο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στο οποίο συμμετείχαν επίσης δύο μέλη οριζόμενα από τον Υπουργό Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδος αντίστοιχα και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο 2010 με την ψήφο μόνον των κυβερνητικών βουλευτών με το άρθρο 11 του ν. 3899/2010 ο ιδρυτικός Νόμος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. άλλαξε στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των εξουσιών του Προέδρου σε βάρος των εξουσιών του Συμβουλίου.

Οι περιπέτειες της ΕΛ.ΣΤΑΤ. συνεχίστηκαν και το καλοκαίρι 2011 ο Υπουργός Οικονομικών κ. Βενιζέλος πέρασε τροπολογία που κατήργησε τα μέλη του Συμβουλίου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. πλην του Προέδρου και του εκπροσώπου των εργαζομένων.

Τον Δεκέμβριο 2011 ο κ. Γεωργίου, εκμεταλλευόμενος την κατάργηση των μελών του Συμβουλίου και επιχειρώντας θεσμική εκτροπή, αποπειράθηκε να φέρει προς ψήφιση τον κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Με την καθολική πρωτοβουλία των βουλευτών της Επιτροπής Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, απετράπη η ενέργεια αυτή και ζητήθηκε να έρθει ο κανονισμός προς ψήφιση αφού οριστεί νέο Συμβούλιο στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αποφασίσει σχετικά.

Τέλος τον Ιανουάριο του 2012 εξαγγέλλεται για δεύτερη φορά και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα, εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή αναφορικά με τη διαμόρφωση του ελλείμματος του 2009. 

Οι θέσεις του Συλλόγου

Επειδή η στατιστική εργασία είναι κρίσιμη διότι μεταξύ άλλων οδηγεί στη διαμόρφωση των δημοσίων οικονομικών μεγεθών.

Επειδή η Ανεξάρτητη Στατιστική Αρχή, δεν πρέπει να υπόκειται σε πιθανό κυβερνητικό έλεγχο, όπως κατά το πρόσφατο παρελθόν έχει κατηγορηθεί, γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή αλλαγής του νομικού της πλαισίου ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργική ανεξαρτησία της.

Επειδή διενεργείται κοινοβουλευτικός και δικαστικός έλεγχος για ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα, τα οποία συνδέονται άμεσα με τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων του και ο Πρόεδρος της Αρχής συνεχίζει να διοικεί την Αρχή μόνος του.

Για τους λόγους αυτούς :

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) θεωρεί ότι λειτουργία του συλλογικού οργάνου διοίκησης της Αρχής (Συμβούλιο ΕΛ.ΣΤΑΤ.) θα πρέπει να έχει εποπτικό και ελεγκτικό χαρακτήρα των ενεργειών του Προέδρου της και επ’ ουδενί καθαρά συμβουλευτικό όπως ζητείται από την Τρόικα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ζητά

1. Την αποκατάσταση του αρχικού νομικού πλαισίου (Ιδρυτικός Νόμος.3832/2010) που έγινε ύστερα από δημόσια διαβούλευση και διασφάλιζε την ανεξαρτησία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

2. Την  άμεση αναπλήρωση των παυθέντων μελών του  Συμβουλίου στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Οι εργαζόμενοι στην ΕΛΣΤΑΤ καλούν τον Πρωθυπουργό, την Κυβέρνηση, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και  τα κόμματα, «να υπερασπιστούν το Σύνταγμα και τους νόμους, προασπιζόμενοι του θεσμικού τους ρόλου, μη επιτρέποντας την αποδοχή τέτοιων άνωθεν “προτάσεων” που οδηγούν σε περαιτέρω υποβάθμιση του συμβουλίου της σε ρόλο απόλυτα συμβουλευτικό και στην πλήρη συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων σε θέματα της ΕΛ.ΣΤΑΤ.– χωρίς μάλιστα τη βάσανο της λογοδοσίας και του ελέγχου για αυτές σε κανένα και από κανένα – στο πρόσωπο του Προέδρου της». 

Στην υπόθεση του «ταξιδιού» του φακέλου της υπόθεσης ΕΛΣΤΑΤ, αναφέρεται και το «Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών», υποστηρίζοντας πως «έχει καταλήξει σε κωμωδία στην οποία συμμετέχουν και οι τρεις κυβερνητικοί εταίροι και στοχεύει στη συγκάλυψη τυχόν ευθυνών για ένα εθνικό έγκλημα».