Σαββατοκύριακo
1-2  Απριλίου 2023
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4577RSS FEED
ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥΣπάνια Νομίσματα στο Μέγαρο Σλήμαν
02/10/2010
Διακόσια σπάνια νομίσματα που έχουν ανακαλυφθεί στην Ελλάδα από την Αρχαιολογική Σχολή του Βελγίου στην Αθήνα και άλλα προερχόμενα από τις συλλογές Νομισμάτων της Βασιλικής Βιβλιοθήκης του Βελγίου, έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν οι συλλέκτες και όχι μόνο στο Νομισματικό Μουσείο
επί της οδού Πανεπιστημίου (το γνωστό Μέγαρο Σλήμαν), μέχρι το τέλος του έτους.   

Τα νομίσματα της βασιλικής Βιβλιοθήκης έχουν ανακαλυφθεί εκτός Ελλάδος, στη Σικελία, τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο και παρουσιάζονται για πρώτη φορά στη
χώρα μας.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Προεδρίας του Βελγίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλεται στη συνεργασία της Βελγικής πρεσβείας στην Ελλάδα, του Νομισματικού Μουσείου, της Αρχαιολογικής Σχολής του Βελγίου και της Βασιλικής Βιβλιοθήκης του Βελγίου.