Σαββατοκύριακo
8-9  Αύγουστος 2020
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3611RSS FEED
ΣΤΗΝ ΕΕΤρένο και Δικαιώματα επιβατών
30/07/2020

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα

 

Στις 15 Νοεμβρίου το ΕΚ ενέκρινε νέους κανόνες για την προστασία των επιβατών τρένων στην ΕΕ. Οι κανόνες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη μεγαλύτερη υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες.

Κάθε χρόνο, οι επιβάτες του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου διανύουν περίπου 500 δις χιλιόμετρα και οι ευρωβουλευτές θέλουν να εξασφαλίσουν την προστασία τους.

Το προτεινόμενο πακέτο, που εγκρίθηκε από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή στις 9 Οκτωβρίου, καλύπτει διάφορους σημαντικούς τομείς ενώ προορίζεται για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και όλα τα είδη σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

 

Προστασία των ατόμων με αναπηρία

Βάσει των νέων κανόνων, όλες οι σιδηροδρομικές εταιρίες της ΕΕ οφείλουν να παρέχουν δωρεάν βοήθεια στα άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα. Διασφαλίζεται, επίσης, η πλήρη αποζημίωση των επιβατών σε περίπτωση απώλειας ή ζη΅ίας εξοπλισ΅ού κινητικότητας και σε περίπτωση χαμένων ή τραυματισμένων εκπαιδευμένων ζώων.

 

Περιμένοντας το τρένο στην αποβάθρα...   

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν νέους κανόνες για την καλύτερη προστασία των επιβατών τρένων 

Αποζημιώσεις για καθυστερήσεις

Σε περίπτωση σημαντικών καθυστερήσεων, οι επιβάτες μπορούν είτε να ζητήσουν πλήρη αποζημίωση του εισιτηρίου τους, είτε να συνεχίσουν το ταξίδι τους και να ζητήσουν μερική αποζημίωση. Οι ευρωβουλευτές προτείνουν δε αύξηση των αποζημιώσεων, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης.

Υφιστάμενοι κανόνες

Προτεινόμενοι κανόνες

Καθυστέρηση μεταξύ 60 και 120 λεπτών: 25% της τιμής του εισιτηρίου

Καθυστέρηση μεταξύ 60 και 90 λεπτών: 50% της τιμής του εισιτηρίου

Καθυστέρηση μεταξύ 90 και 120 λεπτών: 75% της τιμής του εισιτηρίου

Καθυστέρηση > 120 λεπτών: 50% της τιμής του εισιτηρίου

Καθυστέρηση > 120 λεπτών: 100% της τιμής του εισιτηρίου

 

Ενιαία εφαρμογή σε όλη την ΕΕ

Σήμερα, μόνο πέντε κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν πλήρως τους υφιστάμενους κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών των τρένων: το Βέλγιο, η Δανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Σλοβενία. ’λλες χώρες εξαιρούνται από τους κανόνες που αφορούν εγχώριες σιδηροδρομικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων και διασυνοριακές αστικές, προαστιακές και περιφερειακές υπηρεσίες. Οι ευρωβουλευτές τάσσονται υπέρ της κατάργησης των εθνικών αυτών εξαιρέσεων το αργότερο ένα χρόνο αφού οι νέοι κανόνες τεθούν σε ισχύ.

 

Καλύτερη ενημέρωση

 

Οι σιδηροδρομικές εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για τους υφιστάμενους κανόνες, όσον αφορά για παράδειγμα τα δικαιώματα των επιβατών σχετικά με τα εισιτήριά τους.

 

Θα πρέπει επίσης να είναι πιο διαφανείς σχετικά με τις προθεσμίες και τις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών.

 

Κάντε κάτι για ποδήλατα

 

Προς το παρόν δεν υπάρχει αρκετός χώρος για ποδήλατα στα τρένα. Για να ενθαρρύνουν την χρήση ποδηλάτων, οι ευρωβουλευτές ζητούν λοιπόν τη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων χώρων.

 

Δημοσιεύτηκε στο Blog: marina anastas.kourbela