Τετάρτη
8 Δεκεμβρίου 2021
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4098RSS FEED
ΤΟ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗ 9,3% ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
23/10/2013

Μειωμένο κατά 9,3% ήταν το εισόδημα των νοικοκυριών το β' τρίμηνο φέτος, καταγράφοντας περαιτέρω απώλειες 3,1 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.

Σύμφωνα με στοιχεία των τριμηνιαίων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η νέα μείωση του εισοδήματος, από 33,2 δισ. ευρώ σε 30,1 δισ. ευρώ, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση κατά 13,9% των αποδοχών των εργαζομένων και στη μείωση κατά 12,4% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά.

Χαρακτηριστικό είναι πως οι κοινωνικές παροχές συρρικνώθηκαν στο 29,4% των συνολικών δαπανών του κράτους το β΄ τρίμηνο το 2013, από 44,9% το β΄ τρίμηνο πέρσυ, ενώ οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας περιορίστηκαν στο 16,5% των συνολικών δαπανών, από 24,1% πέρυσι.

Ως αποτέλεσμα των μειώσεων του εισοδήματος που υπέστησαν τα νοικοκυριά, η τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 7,6%, από 35,4 δισ. ευρώ σε 32,7 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, το ποσοστό αποταμίευσης, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -8,7% κατά το β΄ τρίμηνο 2013, σε σύγκριση με -6,7% το β΄ τρίμηνο 2012.

Επίσης, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει πως το σύνολο των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε 19,13 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο εφέτος, έναντι 21,14 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι.

Σε αντίθεση με τη μείωση των εσόδων, καταγράφεται αύξηση τόσο των συνολικών δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης (από 24,948 δισ. ευρώ σε 33,145 δισ. ευρώ), όσο και των πρωτογενών δαπανών (από 22,654 δισ. ευρώ σε 31,216 δισ. ευρώ).

Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 18,1% σε σύγκριση με 16,2% το β΄ τρίμηνο 2012.

Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του τομέα της Γενικής Κυβέρνησης ανέρχονταν σε 14 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο εφέτος, ενώ το β΄ τρίμηνο πέρυσι ήταν 3,8 δισ. ευρώ.

Η αύξηση αυτή του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης, οφείλεται σε κεφαλαιακές μεταβιβάσεις της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο του προγράμματος των κρατικών ενισχύσεων σε συγκεκριμένες τράπεζες. Χωρίς την επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ανέρχονταν σε 2,6 δισ. ευρώ.

Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του συνόλου της οικονομίας έναντι της αλλοδαπής, ήταν 0,8 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με το β΄τρίμηνο 2012 (που οι δανειακές ανάγκες ανέρχονταν σε 2,3 δισ. ευρώ), υπήρξε μείωση του καθαρού δανεισμού, λόγω της μείωσης του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, ως αποτέλεσμα της μείωσης των εισαγωγών.

Τέλος, μείωση κατά 0,5 δισ. ευρώ παρουσίασαν τα καθαρά εισοδήματα και οι (τρέχουσες και κεφαλαιακές) μεταβιβάσεις που λαμβάνονται από την αλλοδαπή.