Σαββατοκύριακo
25-26  Μαίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4997RSS FEED
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΤΑ 16 ΔΙΣ. Ο ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
22/11/2021

Στα 16 δισ. ευρώ θα ανέλθει ο καθαρός δανεισμός του Δημοσίου για το 2022, σε «περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων», σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στο μεταξύ το 2021 το Ελληνικό Δημόσιο, όπως φαίνεται από την Εισηγητική Εκθεση, δανείστηκε το 2021 μέσω ρέπος (συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης τίτλων) το ποσό ρεκόρ των 30 δισ. ευρώ.

Οσον αφορά στο δανειακό πρόγραμμα του 2022, ένα μέρος από τον δανεισμό -περί τα 10,8 δισ. ευρώ- θα απορροφηθεί για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος του Προϋπολογισμού, ενώ για την αποπληρωμή ομολόγων που λήγουν θα πρέπει να καταβληθούν χρεωλύσια περίπου 4,3 δισ. ευρώ. Επίσης, προβλέπεται η αποπληρωμή 2,6 δισ. ευρώ για διακρατικά δάνεια του πρώτου Μνημονίου.

Σε γενικές γραμμές το δανειακό πρόγραμμα του Δημοσίου για το 2022 θα κινηθεί στην ίδια στρατηγική που ακολουθήθηκε φέτος και η οποία είχε ως αποτέλεσμα να αντληθούν από την αγορά 15,4 δισ. ευρώ με τις εκδόσεις νέων ομολόγων. Συγκεκριμένα, η στόχευση της δανειακής στρατηγικής θα είναι η διασφάλιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχονται από τη συμμετοχή της χώρας στο PEPP, καθ' όλη τη διάρκειά του, η περαιτέρω παροχή εκδόσεων υψηλής ρευστότητας με διατήρηση της ήδη εκτεταμένης φυσικής ωρίμανσής τους.

Ταυτόχρονα, θα επιχειρηθεί η αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχονται στο βραχυχρόνιο τμήμα της ευρωπαϊκής καμπύλης σε περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις υφιστάμενες θέσεις και χαρακτηριστικά του ελληνικού χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους.

Στην εγχώρια δευτερογενή αγορά οι αποδόσεις κινήθηκαν πτωτικά ακολουθώντας την τάση που διαμορφώθηκε σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές αγορές. Το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλες χώρες της Ε.Ε. την απόφαση της Αυστρίας η οποία ανακοίνωσε lock down, έστρεψε τους επενδυτές στην αγορά των ομολόγων.