Δευτέρα
17 Φεβρουαρίου 2020
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3438RSS FEED
ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙΕΕ: Επιπτώσεις από την παγκοσμιοποίηση
10/09/2019

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα
 

Πως επωφελείται η ΕΕ από την παγκοσμιοποίηση, τι κάνει για να τιθασεύσει τις αρνητικές της συνέπειες στην απασχόληση.

Ευρωπαικό

 

Η παγκοσμιοποίηση συμβάλει στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, μπορεί όμως ταυτόχρονα να οδηγήσει στην απώλεια θέσεων εργασίας. Η ΕΕ προ για την τιθάσευση των αρνητικών επιπτώσεων και την αξιοποίηση των οφελών της παγκοσμιοποίησης