Σαββατοκύριακo
21-22  Σεπτεμβρίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3289RSS FEED
ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙΕΕ: Επιπτώσεις από την παγκοσμιοποίηση
10/09/2019

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα
 

Πως επωφελείται η ΕΕ από την παγκοσμιοποίηση, τι κάνει για να τιθασεύσει τις αρνητικές της συνέπειες στην απασχόληση.

Ευρωπαικό

 

Η παγκοσμιοποίηση συμβάλει στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, μπορεί όμως ταυτόχρονα να οδηγήσει στην απώλεια θέσεων εργασίας. Η ΕΕ προ για την τιθάσευση των αρνητικών επιπτώσεων και την αξιοποίηση των οφελών της παγκοσμιοποίησης