Παρασκευή
12 Αυγούστου 2022
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4345RSS FEED
Η σημασία της συμμετοχής των γυναικών στον δημόσιο βίο
Γράφει η
Ρίτα Πικρού-Μωραϊτάκη
Είναι γεγονός ότι το φύλο δεν καθορίζει διαφορές ως προς την εξυπνάδα και τις ικανότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όμως έχει  παρατηρηθεί ιστορικά,  όταν οι γυναίκες συμμετέχουν σε συνεργασία με άνδρες στον σχεδιασμό πολιτικών, ενσωματώνουν και τις θετικές αξίες της γυναικείας υπόστασης με κυριότερη την κοινωνική ευαισθησία.

Επιτυγχάνουν καλύτερα την κοινωνική συνοχή, αφού εκφράζουν μεγαλύτερη ευαισθησία για κοινωνικά ζητήματα, όπως η ποιότητα ζωής, η κοινωνική πολιτική, η απασχόληση, η παιδεία, η υγεία , η φροντίδα της τρίτης ηλικίας και η κατανόηση των  προβλημάτων της νέας γενιάς . Με αυτόν τον τρόπο οι πολιτικές γίνονται πιο αντιπροσωπευτικές και αποτελεσματικές και συνολικά πιο επωφελείς για την κοινωνία.

Έχει διαπιστωθεί ότι οι πολιτικές στη χάραξη και εφαρμογή των οποίων συμμετέχουν (και) γυναίκες εμπεριέχουν μία διαφορετική, περισσότερο ευαίσθητη οπτική σε καίρια ζητήματα, όπως η ποιότητα ζωής, η βιώσιμη ανάπτυξη, η αλληλεγγύη για τις μελλοντικές γενεές, η εκπαίδευση και η πρόνοια για την 3η ηλικία και τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Αυτό έχει θετικά αποτελέσματα στη γενικότερη ανάπτυξη σε επίπεδο περιφερειών, πόλεων και τοπικών κοινοτήτων καθώς και σε εθνικό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα συμβάλλει και στην προσωπική ενδυνάμωση των γυναικών με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

Οι γυναίκες, με τα αναρίθμητα επιτεύγματά τους αλλά και τον πλούτο της γνώσης και των δεξιοτήτων τους μπορούν και πρέπει να βρίσκονται στα κέντρα λήψης αποφάσεων , προφανώς μαζί με άνδρες, για να  βοηθήσουν με ουσιαστικό τρόπο  τις τοπικές κοινωνίες πάνω στα καυτά θέματα που θα τις απασχολήσουν όπως : η απασχόληση, η κοινωνική ασφάλιση, η εκπαίδευση, η ασφάλεια, το μεταναστευτικό.


--Η κ. Ρίτα Πικρού – Μωραϊτάκη είναι Οικονομολόγος με Μεταπτυχιακές και Πτυχιακές  Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και έμφαση στα Χρηματοοικονομικά (Msc Boston university, Bsc Boston College) και Πρόεδρος Νεολαίας Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών