Πέμπτη
25 Ιουλίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5058RSS FEED
Συστήματα πληροφορικής μεγάλης κλίμακας (eu-LISA)
Γράφει ο
Γιάννης Βασιλείου

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων Τεχνολογίας της Πληροφορίας (ΤΠ) μεγάλης κλίμακας στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης [European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISΑ)] εκφράζει τη ρητή αναγκαιότητα για μια ασφαλέστερη Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 2011, αλλά η αφετηρία της λειτουργίας του ήταν η 1η Δεκεμβρίου του 2012. Εδρεύει στο Ταλίν, αλλά το επιχειρησιακό κέντρο βρίσκεται στο Στρασβούργο και η εφεδρική μονάδα στο Sankt Johann im Pangau της Αυστρίας (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΟΑ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/eu-LISA, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Frontex, 2017).

       Ο eu-LISΑ διαθέτει 137 υπαλλήλους, ενώ θεμελιώδης του επιδίωξη καθίσταται η εποικοδομητική υποστήριξη της πραγμάτωσης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στα πλαίσια των ιδιαιτέρως νευραλγικών τομέων της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, διαμέσου της αρτιότατης δυνατής διαχείρισης συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας. Το έργο αυτό δεν είναι διόλου εύκολο και απαιτεί εντατική εργασία και έμφαση στη λεπτομέρεια (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΟΑ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/eu-LISA, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Frontex, 2017).

       Πιο συγκεκριμένα, ο eu-LISΑ είναι επιφορτισμένος με την ικανοποιητικότερη δυνατή παροχή τόσο του τεχνικού, όσο και του λειτουργικού πλαισίου, ώστε οι κάτοικοι της Ένωσης να δύνανται να ζουν, να ταξιδεύουν και να εργάζονται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ίσως κάτι τέτοιο να μοιάζει ουτοπία, αν σκεφτούμε και την πρόσφατη οικονομική κρίση, αλλά το σίγουρο είναι ότι η εν γένει προσφορά του eu-LISΑ θεωρείται κάθε άλλο παρά αμελητέα (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΟΑ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/eu-LISA, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Frontex, 2017).

       Προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, ο eu-LISΑ διαχειρίζεται (με λίαν εποικοδομητικό τρόπο) τα τρία θεμελιώδη συστήματα ΤΠ για τις αιτήσεις ασύλου, τις θεωρήσεις (βίζες) και την κατάλληλη ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτά είναι α) το Eurodac, β) το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και γ) το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS II). Μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε ότι σκοπός είναι η μεγιστοποίηση της ασφάλειας στο χώρο Σένγκεν, κάτι που αποτελούσε κυρίαρχη προτεραιότητα εδώ και πολλά χρόνια (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΟΑ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/eu-LISA, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Frontex, 2017).

       Διαμέσου των μελετών μας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο eu-LISΑ επιδίδεται επιτυχώς στην ορθολογική διαχείριση ολοκληρωμένων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας, τα οποία α) παρέχουν στις χώρες Σένγκεν τη δυνατότητα ανταλλαγής στοιχείων αναφορικά με τις θεωρήσεις, β) οδηγούν με αποτελεσματικό τρόπο στη διατήρηση της εσωτερικής ασφάλειας των χωρών Σένγκεν και γ) ορίζουν με σαφήνεια ποιο κράτος-μέλος της Ένωσης ευθύνεται για την εξέταση μιας συγκεκριμένης αίτησης ασύλου. Η σπουδαιότητα των ανωτέρω συνιστωσών θεωρούμε ότι είναι κάτι παραπάνω από εμφανής (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΟΑ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/eu-LISA, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Frontex, 2017).

       Πέρα από τη συστηματική του συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και τα κράτη-μέλη, ο eu-LISΑ συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust), τον Οργανισμό της ΕΕ για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (EAA), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol), τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA), τον Οργανισμό της ΕΕ για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΟΑ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/eu-LISA, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Frontex, 2017).

       Δε χωράει αμφιβολία για τη συνθετότητα των αρμοδιοτήτων του eu-LISΑ, αφού το πλήθος και μόνο των οργάνων και των οργανισμών με τους οποίους συνεργάζεται προκαλεί δέος. Και βέβαια είναι περιττό να αναφέρουμε το βάρος της ευθύνης που επωμίζεται. Ο eu-LISΑ, τουλάχιστον από την εμπειρία μας, είναι ένας από τους λιγότερο προβεβλημένους οργανισμούς της Ένωσης. Μέσω της ανάλυσής μας όμως, θέλουμε να πιστεύουμε ότι καταδεικνύεται η τεράστια σπουδαιότητά του, η οποία είναι σίγουρο πως θα αυξηθεί στο μέλλον, αφού τόσο το ζήτημα της ασφάλειας, όσο και ο κλάδος των συστημάτων ΤΠ διαδραματίζουν ζωτικής σημασίας ρόλο στα πλαίσια της ομαλής λειτουργίας της Ένωσης (Βασιλείου, 2013, 2014, 2015 και 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΟΑ, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/eu-LISA, 2017· Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018· Ευρωπαϊκή Ένωση/Frontex, 2017).

 

 

ΠΗΓΕΣ

 

 

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2013), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Αθήνα: Historical Quest). 

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2014), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Β΄ Έκδοση-Ειδική Έκδοση Για Πανεπιστήμια) (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2015), Η Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Μια Κριτική Προσέγγιση (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

Βασιλείου, Ιωάννης (2017), Προϋπολογισμός της Ε.Ε.-Ζητήματα Κατανομής και Αναδιανομής Πόρων στην Ε.Ε. (Αθήνα: Historical Quest).

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΟΑ (2018), «Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eda_el (πρόσβαση στις 23/9/18).

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση/eu-LISA (2017), «Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eu-lisa_el (πρόσβαση στις 25/9/18).

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018), «Ευρωπαϊκή Επιτροπή», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_el (πρόσβαση στις 31/8/18).

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση/Frontex (2017), «Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)», διαθέσιμο σε https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontex_el (πρόσβαση στις 25/9/18).