Σαββατοκύριακo
4-5  Απριλίου 2020
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3485RSS FEED
ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙΑστικά λύματα: Παραπομπή Σουηδίας στο ΔΕΕ
04/09/2019

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε στο Δικαστηριο της ΕΕ - ΔΕΕ, σήμερα να παραπέμψει τη κατά της Σουηδίας επειδή δεν εξασφάλισε την κατάλληλη επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε αρκετούς δήμους σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία. και συγκεκριμένα, την οδηγία 91/271 . Τα μη επεξεργασμένα λύματα,επισημαίνει η Επιτροπή, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και να μολύνουν λίμνες, ποτάμια, εδάφη, παράκτια ύδατα και υπόγεια ύδατα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, η Σουηδία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την ορθή επεξεργασία των αστικών λυμάτων πριν από την επανεισαγωγή τους στο περιβάλλον. Παρά την πρόοδο της συμμόρφωσης, η Σουηδία εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ. Τέσσερις δήμοι (

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία παράβασης της ΕΕ και απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Σουηδία τον Ιανουάριο του 2010 , η οποία έλαβε περαιτέρω επιστολές τον Σεπτέμβριο του 2015 και τον Απρίλιο του 2017 και αιτιολογημένη γνώμη τον Νοέμβριο του 2018 . Δεδομένου ότι δεν έχουν εκπληρωθεί πλήρως όλοι οι ενδιαφερόμενοι δήμοι με τους κανόνες, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Σημειώνεται, πως σύμφωνα με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων ( οδηγία 91/271 / ΕΟΚ του Συμβουλίου ), τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι δήμοι (πόλεις, αστικές περιοχές) συλλέγουν και επεξεργάζονται σωστά τα αστικά λύματα τους. Τα μη επεξεργασμένα λύματα μπορούν να μολυνθούν από επικίνδυνα βακτήρια και ιούς, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Περιέχουν, επίσης θρεπτικά συστατικά όπως το άζωτο και ο φώσφορος, τα οποία μπορούν να βλάψουν το γλυκό νερό ή το θαλάσσιο περιβάλλον ευνοώντας την υπερβολική ανάπτυξη των φυκών που καταπνίγει άλλες μορφές ζωής (ευτροφισμός).