Τετάρτη
20 Φεβρουαρίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3075RSS FEED
Επίμουρλος «Τρελός», έναντι, «Τρελής- Τρέλας»
Γράφει ο
Δημήτριος Καλαντζόπουλος

Ένας  πάλαι ποτέ, απλός, ξεκουραστικός,  αλλά και πολύ σημαντικός στις εμπειρίες μου,   περίπατός μου σε  αμμώδεις ακτές του  Ειρηνικού Ωκεανού -  στη διάρκεια της πολυτάραχης ζωής μου -  μ ε    ε ν έ π ν ε υ σ ε   στη γραφή  του παρακάτω κειμένου.

Εμπρός μου, περπατούσε ένας πολύ νεαρός έφηβος, ο οποίος  στο αργό διάβα μας, έσκυβε σε κάθε βήμα του και μάζευε έναν εκεί ευρισκόμενο  ριγμένο «αστερία»,  έ ν α ν   κ α ι  μ ό ν ο   έ ν α ν , κάθε φορά στη κίνησή του – ανάμεσα στον αμέτρητο εκείνον τέτοιο πληθυσμό «αστεριών» -  και  τον πέταγε  πίσω στη θάλασσα !

Τον πλησίασα και του είπα, για εκείνο  που αυτός έκανε . «Μπράβο παιδί μου, για αυτό που κάνεις !». Και προσέθεσα. «Αλλά δεν  είναι  μ ά τ α ι ο ;;; Είναι  τόσοι  π ο λ λ ο ί !!!».

Και ο νεαρός, με κοίταξε  χαμογελώντας, έσκυψε και επήρε στα χέρια του, έναν ακόμη «αστερία» -  από το  μέγα εκεί τέτοιο πλήθος - με κοίταξε ζωηρά στα μάτια πάλι, π έ τ α ξ ε   τ ο ν  «α σ τ ε ρ ί α»    σ τ η   θ ά λ α σ σ α και , πριν  συνεχίσει την τέτοια δουλειά του , μου απάντησε. «Όχι μ ά τ α ι ο !!!» «Γιατί ;» ,    «A υ τ ό ν  τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν,  τ ο ν   έ σ ω σ α !!!».

Και δειλά μεν , αλλά αποφασιστικά, θα επεσήμανα! Όχι πλέον,  οι  οποιοιδήποτε  γνωστικοί  «Γιατροί»!           Ό χ ι ,  οι συνήθεις  γιατροί !Ό χ ι , κάποιος  οιοσδήποτε , κοινού τύπου άνθρωπος, που από την ίδια τη φύση του , κοπιάζει  (φοβάται)  να   αντιμετωπίσει  με σθεναρά  αποφασιστικότητα , αυτό το παρόν εδώ σήμερα , τελείως νεοφανές  στην Ελλάδα  δημιούργημα  είδους, μιας κάποιας  πολύ  - και  θα  έλεγα – θηριωδώς  «τρελής -  τρέλας »!!!

Μόνο  όμως, ένας  τυχαίος   και  επιγενής  εκ της  υφισταμένης  καταστάσεως , άλλος  θεόμουρλος  πάλι   «Τ ρ ε λ ό ς» - και αποκλειστικά   ε κ ε ί ν ο ς ,  μ ό ν ο   -  έχει την «από  τη ίδια τη φύση του» , δυνατότητα και ευχέρεια πράξεων, δια να  αντιμετωπίζει   ορθολογικά και σύμφωνα με  αυτή την ιδιάζουσα  νεωτεριστική «πάθηση»,  αυτής  της  τρελής πλέον  « τ ρ έ λ α ς», κατάσταση !!!

Σημειωτέον  ότι ο εν λόγω  «Τρελός» και Επαναστάτης, στη ζήση του, πάντοτε υπήρξε  ένας  καθημερινός  και απόλυτα  φυσιολογικός άνθρωπος,  ο οποίος δεν είχε ποτέ ασχοληθεί, ούτε  με την  «Τ ρ έ λ α» , ούτε με την   «Ε π α ν ά σ τ α σ η», ιδεολογικής ή οιασδήποτε τυχόν άλλης φύσεως. Όμως εκείνος,  σήμερα σκέπτεται  κάπως τελείως  διαφορετικά, από το ό ,τι σκεπτόταν , κατά το πολύ    εγγύς πρόσφατο παρελθόν.

Σκέπτεται και θέλει να πράττει  και να διαμορφώνει  πράγματα  -  έξ  απολύτου ανάγκης τούτο  πλέον – καταστάσεις,  τελείως διάφορες των προηγουμένων, οι οποίες αφορούν  τα πάντα,  αυτού   του ιδίου και της οικογενείας του!  Αποκλειστικός σκοπός του,  παραμένει  πάντοτε  ο  ίδιος ! Δηλαδή,  το να καταστεί  δυνατή, η επιβίωσή τους!!!

Σκέπτεται  ακόμα, πολύ απλά θα έλεγα, ακριβώς όπως και θα  σκεπτόταν ένας φυσιολογικός τρελός, προκειμένου και αυτός ο ίδιος  πια  «τρελός» , να επιβιώσει,  ανάμεσα σε έναν   αδίστακτο και ανείπωτο   π ε ρ ί γ υ ρ ο    τ ρ έ λ α ς , που τον θανατώνει !!!                                                                                                    

Εν ολίγοις, σκέπτεται  σαν ένας θεόμουρλος – με όλη  τη σημασία  αυτής της λέξεως -  τ ρ ε λ ό ς που  έχει  για ένα τόσο μεγάλο καιρό έως σήμερα  αναζητήσει κάθε μέσον , δυνατότητα,  ή και ευκαιρία,  προκειμένου να  ανεύρει κάποιους ορθολογικού τύπου  τρόπους   α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ε ω ς , αυτού του ενσκήψαντος , βαρύγδουπου και δολοφόνου  των πάντων γύρω μας, φαινομένου  της υπόψη  τ ρ έ λ λ α ς, η  οποία κτυπά πια – τελείως  σ υ ν ε ι δ η τ ά,   μ ε θ ο δ ε υ μ έ ν α  και   π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ έ ν α – ανηλεώς και από κάθε πλευρά, καθώς  και με κάθε  παρανοϊκό / άνομο μέσο, για να καταστρέψει  ό , τι είχε πριν από χιλιάδες αιώνες   στη χώρα μας αναπτυχθεί  και ακόμα ήταν ζωντανό!!!

«Τ ρ ε λ ό ς»  λοιπόν , εναντίον   «Τ ρ έ λ λ α ς» !  Ιδού η  απορία. Ιδού  το «π ρ ό β λ η μ α» !!!  Όμοιος αυτός, ομοία και η   άλλη. Και κάθε νοήμων άνθρωπος , εύλογα και συνετά θα συνεπέρανε, ένα πολύ σημαντικό αλλά και απλό  στην  έκφρασή  του,  γεγονός .

Το ό ,τι δηλαδή , μοναδικά κάποιο  ουσιαστικά  «τρελό»  άτομο, με  βαθύ και ισχυρό νου  και  πάντα ανοιχτόκαρδο,  με αδέσμευτη   ψυχή , θα ήταν  πιθανότατα , ο πιο κατάλληλος  να συζητήσει – στα ίδια  με  εκείνους της αντιθέτου γνώμης και αποφάσεων, αχνάρια - την υπόψη άκρως  προβληματική  για εμάς τους  άλλους,  περίπτωση .

Πολύ πιθανότατα μάλιστα   να αντιμετωπίσει ,  πολύ πιο αποτελεσματικά από εμάς  τους αντίθετους   και τελείως   διαφορετικούς,  από τους προηγούμενους,  οι οποίοι έχουν ήδη παρουσιαστεί ,   είτε  ως φαινομενικά  ( το κυριότερο !),  ή ακόμη και ως  ουσιαστικά « τ ρ ε λ  ο ί ». Όλον  αυτόν τον  συρφετό, που κάνουν  χρήση του φαινομένου της «τρέλας»  στη ζωή τους. Είτε ως  πραγματικά ασθενείς , ή  ακόμη  περισσότερο  και ως   απόλυτα  και συνειδητά   ι δ ι ο τ ε λ ε ί ς,   δήθεν  ιδεολόγοι , με ριζοσπαστικά αριστερές / αριστερίζουσες,  κατά  την εποχιακή μόδα ,  ιδεολογίες !!! 

Ας γυρίσουμε για λίγο , σε μια ονειρώδη κατάσταση  ενός – του κάποιου  από εμάς – που ζει κανονικά στη χώρα μας,  ο οποίος δεν έχει κουσούρια  και είναι ένας κανονικός , νορμάλ, σωστός  άνθρωπος , ανάμεσα σε μυριάδες άλλους και ο  οποίος  διαρκώς,   αντιμετωπίζει  συνήθως, όλα τα συμβαίνοντα και τις  νέο -διαμορφούμενες καταστάσεις, με ωριμότητα σκέψεως , σύνεση  και ορθολογισμό.

Ας προσθέσουμε δε και το γεγονός ότι  εκείνος ο «κάποιος»,  έχει ένα – ενεργό  ή  και μη- ενεργό -  επάγγελμα, καθώς και  μια οικογένεια, παιδιά, εγγόνια , για τα οποία μεριμνά, με βάση πάντα  τις ισχύουσες  και μέχρι τούδε αδιατάρακτες , επίσημα και σωστά  νομοθετημένα, προβλεπόμενες  συνθήκες καθημερινής ζωής στο περίγυρο,  κάτω από  τέτοιες   κοινωνικές  καταστάσεις !

Αυτός  τώρα , ο «κάποιος»  άνθρωπος, ιδιαίτερα εδώ και μια δεκαετία ως έγγιστα,  έρχεται  να αντιμετωπίζει  καταστάσεις  υπάρξεως και ζωής ακόμα,    αυτού και της οικογενείας  του, ουσιωδώς και κυριολεκτικά  πολύ και  επί τα χείρω  αυτό- διογκούμενες, σε ένα  ξέφρενο  και αυτό- επαναλαμβανόμενο ρυθμό!!!

Ασφαλώς δε  και βλέπει,  ότι όλα αυτά τα κακώς κείμενα , άπαντα συμπλέουν  με μια  φρενιτιώδη , τελείως   φρενήρη    ο λ ι κ ή   κ α τ ά ρ ρ ε υ σ η,  Θ ε σ μ ώ ν   κ α ι   Α ρ χ ώ ν , οι οποίες όλες  τους  στηρίζουν μίαν ανεκτή , δημοκρατική , ανθρώπινη , κοινωνική κοινότητα.  Σε  αυτό τούτο το κράτος του!!!

Ταυτόχρονα ακόμη , α κ ο ύ ε ι   τις «ντουντούκες» , τον τηλεβόα, τους πάντες γύρω του να του λένε και να τον διαβεβαιώνουν , χαμογελαστά πάντα βέβαια , ότι  όλα αυτά θα περάσουν και  θα επανέλθουμε σε μια πάλι κανονική  και αδιατάρακτη  ζωή ,  π.χ. , ωσάν  το,   «  Να !, το φθινόπωρο, το χειμώνα, την  άνοιξη», και πάει λέοντας!

Α κ ο ύ ε ι  δε  παράλληλα  και ένα  αρκετά σημαντικό  πλήθος    « πνευματικών(!)»  ( διανοουμένων , κυρίως)  ανθρώπων , πολιτικών και  παντός άλλου είδους  πλήθος   τ α γ ώ ν(!)  - εξαιρέσει βέβαια και κάποιων  άλλων , επίσης  πολύ σημαντικών   και  εντόνως  μάλιστα , παντελώς   διαφορετικών – όλοι εκείνοι , σχεδόν εκ του ασφαλούς,  να τον διαβεβαιώνουν  ότι  η ήδη ούτω έχουσα διαμορφωθεί εγχώρια τέτοια  «βουρκώδης» κατάσταση , όχι μόνο  θα εξακολουθεί  να διατηρείται ως αύτη έχει , επιπλέον δε  και ότι  ουδέν εμπόδιο υφίσταται , για να σταματήσει. Με το πομπώδες σύνθημα , ότι  ό λ α   π ά ν ε   κ α λ ά  ή και  σ χ ε δ ό ν   κ α λ ά !!! 

Ξεκάθαρα τώρα αισθάνεται , ότι η Χώρα  του – και ο ίδιος μαζί της – έχει ήδη από καιρό, πέσει σε γκρεμνό, σε   α π ό λ υ τ ο   χ ά ο ς ! Κάτι όμως, που σχεδόν  όλοι γύρω του – άρχοντες  και  μη – να το θεληματικά  και ετσιθελικά  αρνούνται,  και να μη το αποδέχονται !                                                                                                  

Για τους δικούς τους ο καθένας,  λόγους ασφαλώς! Και  ενώ  μάλιστα,  «ο ι  ί δ ι ο ι,  α υ τ ο ί», ακριβώς   πάλι  υπερηφάνως  διαλαλούν  -« ο ι  ί δ ι ο ι,  π ά λ ι» -  ότι κάτι τέτοιο και επαχθές, δεν έχει λάβει χώρα  και ότι οι κακές αυτές  - επί τόσα έτη –βιούμενες ήδη συνθήκες ζωής μας, θα αναγκασθούν , κατά κάποιον ανέλπιστο  τρόπο(;), να επανέλθουν σύντομα (;) σε μια , ως εκείνοι διατείνονται , βαθμιαία  αναπτυσσόμενη , κανονικότητα!!!

Αυτός δε , ο «κάποιος» κανονικός  άνθρωπος, αισθάνεται μια φορά ακόμη, ότι έχει «τρελαθεί»! Τρελός δεν ήταν, αλλά  «τ ρ ε λ ό ς « έγινε ! Η τωρινή κοινωνία , τον έκανε ! Έτσι  αισθάνεται , κάτω από τα ασύστολα ψεύδη  με τα οποία τον φαρμακώνουν (!) ,  ενώ   απέναντί τους αυτός, αδυνατεί   να προβεί,   σε μια κάποια τυχόν  αντίδραση!!! Πράγμα που δυστυχώς  και παράλληλα συνοδεύεται , από την τεράστια και παγερή   α δ ι α φ ο ρ ί α  όλου του κόσμου γύρω του, για να αντιμετωπίσει , μαζί με τη δική του κακοπάθεια  και όλη  εκείνη τη μυριάδα,  όλων των  άλλων , ίδιων περιπτώσεων. 

Ακόμα  σαφέστατα,   πολύ  καλά γνωρίζει  , ότι ευρίσκεται   ο λ ο μ ό ν α χ ο ς, στην καίρια αντιμετώπιση  αυτού του τρομακτικού πεισιθάνατου προβλήματος  και ότι  είναι  κυριολεκτικά μπλεγμένος  μέσα σε  έναν αλόγιστο  πληθυσμιακό  συρφετό , καθώς και  στο  ό , τι  αδιάκοπα  βάλλεται   ολόπλευρα, από τους πάντες  γενικώς!

Κανείς δεν μπορεί  να του δώσει  τη βοήθεια που του χρειάζεται! Ευρίσκεται δε σε ένα τελείως  στραπατσαρισμένο πλοίο, ήδη  ακουμπισμένο  σε έναν μεγάλο βράχο, όπου και ο «καθένας» μας είναι εκεί , ανήμπορος  να κάνει το παραμικρό!!! 

Στον αγώνα  επιβίωσης  που κάνει , ατενίζει  τον περιβάλλοντα  χώρο του,  το παρόν περιβάλλον του,  με αισθήματα  και συναισθήματα , έντονης  ο ρ γ ή ς   και   α π ο ρ ί α ς !  Ένα  αδιαπέραστο  και στερεά παγιωμένο  ήδη,  σύμπλεγμα  άδικων ανισοτήτων , ιδιαίτερα  υπέρτερων , καινούργιων  και τελείως  ανεξέλεγκτων   φρικωδών  καταστάσεων , τύπου   κάποιας ανεξερεύνητης  ζούγκλας, που διογκούνται ,  ως  ένα άγριο  τ έ ρ α ς , που για να ζήσει , κατατρώγει  ό  , τ ι    υφίσταται! Ένα «Λεβιάθαν»  τέρας    της Καινής Διαθήκης ! Μια  τέτοια κατάληξη, όπου ο καθένας  πλέον  και για τη ζωή  του, ρέπει   ήδη  σε μια  καίρια   αποτελεσματική, κάποιας μορφής  ε π α ν α σ τ α τ  ι κ ή                α ν τ ί δ ρ α σ η!!!   Πως , με  όπλα ;  Όχι βέβαια!  Μ ε  τ η ν  Τ ρ έ λ λ α ,όμως !!!    Δυστυχώς   όμως,  το χειρότερο εν προκειμένω είναι  το ό ,τι  ο πολύς  κόσμος,  αδυνατεί   να   έχει  στα μάτια του  την καθαρή, σωστή εικόνα  και  το σημαντικότερο , έτσι   ν α   π α ρ α β λ έ π ε ι , όλα  τα  επικείμενα δ ε ι ν ά!

Πιστεύοντας ακόμη  και την τελευταία στιγμή – προ του οριστικού- μοιραίου  τέλους – ότι  η  τέτοια  κακή   κατάσταση ,  θα   μπορούσε  τυχόν  να  αλλάξει , προς το καλύτερο !!!  Και,  για το πώς ή και με ποιο συγκεκριμένα τρόπο, θα μπορούσε κάτι τέτοιο πολύ ευκταίο πράγμα  να  συντελεσθεί,  λένε πάρα πολλά, ξέφρενα και τρελά, σε τέτοιο μάλιστα υψηλό βαθμό, που ο νους  του,  έτσι θολωμένος  όπως έχει φθάσει να είναι , αδυνατεί  πλέον  να  ανεύρει  τη σωστή εκείνη  διαδικασία που επιτάσσεται,  και έτσι  αφήνεται  πλέον ελεύθερος να πιστεύει, σε οιανδήποτε κάποια τέτοια,   τελείως αόριστη  και ανεξήγητη  μεταβολή !!! 

Ευλόγως ακόμη και διερωτάται ; «Eγώ τώρα και η οικογένεια μου, τι  κάνουμε;»  «Τι συγκεκριμένως δυνάμεθα να πράξουμε, κάτω από αυτές τις υφιστάμενες ανελέητες  και  ούτω διαμορφωθείσες συνθήκες  και που τα  τόσο πολύ αρνητικά στοιχεία,   ραγδαίως και εσπευσμένα εξελίσσονται ;;;» Στην προκείμενη  δ ο κ ι μ α σ ί α   των ανθρώπων μας και της όλης Φυλής  μας,  η  πρώτη και άρχουσα  σ κ έ ψ  η, είναι  η  πάση  θυσία  ε π ι β ί ω σ η   μας !  Παράλληλα δε και ταυτόχρονα, ε ί ν α ι   και   η    μ ό ν η   ε ν α π ο μ ε ί ν α σ α    π ρ ο σ π ά θ ε ι α    μ ε τ α β ο λ ή ς. Ποια όμως ;;;  Στηριζόμενοι όλοι μας, στο υφιστάμενο ζωντανό και άκρως εντυπωσιακό γεγονός  ότι όλα αυτά τα κακά, προέρχονται από ένα «τρελό» συνονθύλευμα  «τρελών», που πουλάνε τις «τρέλες»  τους  και μας καταστρέφουν, η ερώτηση είναι , ε μ ε ί ς   τ ι   κ ά ν ο υ μ ε ;  «Ποια,  η  μόνη λύση ;;;»

Μια πολύ γενικότερη απάντηση θα ήταν ότι, εμείς οι γνωστικοί  και νυν ανίκανοι  για κάποια ραγδαία και αποτελεσματική λύση ,να  πουλάμε τώρα  σε αυτούς  τους  «τρελούς» υποτίθεται,  τη   δ ι κ ή   μ α ς  «τ ρ έ λ λ α», εις την ν-οστήν μάλιστα δύναμη, αντιπαρατασσόμενοι  έτσι  μαζί τους !  Με άλλα λόγια ,  ε π α ν α σ τ α τ ο ύ μ ε, λόγω και έργω,  ε ν α ν τ ί ο ν   τ ο  υ  ς !!!    Ανοικτά, σοφά , ξεκάθαρα,  αντιμετωπίζοντας  τους, έτσι όπως πραγματικά  εκείνοι απαρχής ήσαν, και εξακολουθούν κάτω από τις μάσκες  τους, να  παραμένουν !

Έως εδώ  τώρα κύριοι «τρελοί», γιατί από τώρα θα αντιμετωπίζετε  και  εσείς   τ η     δ ι κ ή  μ α ς ,      θ ε ό τ ρ ε λ η , «τρελή –τρέλα» !!!   Όχι βέβαια με όπλα, ρόπαλα και τα τοιαύτα  τέτοια παρόμοια  μέσα , με τη χρήση των οποίων  εσείς μας απειλείτε, αλλά  με  τ η   π λ ή ρ η   χ ρ ή σ η, όλων των   ν ο μ ί μ ω ν   και    ε ν δ ί κ ω ν  μ έ σ ω ν , τα οποία  σχετίζονται άμεσα  με τη Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η  και την    α σ φ ά λ ε ι  α   πρωτίστως , καθώς  και  όλες τις ανορθόδοξου   τύπου  μεταβολές, που εκείνοι  επιζητούν  σε όλους τους άλλους τομείς, Παιδείας, Θεσμών κλπ.   Καθώς και  σε οτιδήποτε τυχόν   άλλο,  καθίσταται πλέον απαιτητό, για τ η ν  π ά τ α ξ η  της  Β ί α ς  και την ε π ι β ο λ ή   τ ο υ   Φ ό β ο υ , που  είναι βέβαια και ποινικό αδίκημα!!! Συντόμως  άλλωστε και περιεκτικά, την επικράτηση της   Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς , όπως αύτη είναι πραγματικά  και την κατάργηση  της νοθευμένης από αυτή τη  σάρα,  τοιαύτης!!! Η μοναδική  λύση , για να διασωθούμε! Να διασώσουμε ίσως, οτιδήποτε έχει ακόμα απομείνει στην Ελλάδα!!!Αλλιώς , είναι  ο   Θ ά ν α τ ο ς!!! Ο δικός τους, όμως,  καλύτερα!

Ακόμη δε και  παρ’ όλα όσα πολύ ξεκάθαρα  βλέπει , πραγματικά να συμβαίνουν,  εκείνοι οι   δόλιοι ιθύνοντες  και παρατρεχάμενοι , που  αενάως και ασταμάτητα, του πιπιλίζουν το μυαλό και τη ψυχή,   ενώ παράλληλα   ε ν ε ρ γ ο ύ ν    α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ά , τελείως   α ν ε ν ό χ λ η τ ο ι,   στο επαχθές  έργο τους !  Π ρ ά τ τ ο υ ν  και   δ ι α π ρ ά τ τ ο υ ν   τούτο συστηματικά,  ούτως ώστε το ένα  έκαστον «κ α κ ό»,   να διαδέχεται  επίσημα και κυβερνητικά πλέον ,το επόμενα επικείμενο   ίδιο  τέτοιο!!! 

Όπως  ακόμη και φέρνοντας στη Βουλή  ένα  «Π ο λ υ ν ο μ ο σ χ έ δ ι ο»  τέρας,    από  «χίλιες  πεντακόσιες  τόσες σελίδες και με διπλή εκατοντάδα άρθρων»,  ό χ ι   π ρ ο ς   εν   καιρώ  δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η , αλλά  π ρ ο ς   ά μ ε σ η   ψ ή φ ι σ η , εντός  μόλις ο λ ί γ ω ν   η μ ε ρ ώ ν  !!! Τούτο     μάλιστα , όλως  περίβλεπτα,  κάτω  από το πρόσχημα της υποτίθεται δημοκρατικής Ελλάδας , σήμερα ! Της Ελλάδος – όχι κάποιας   άλλης αφρικανικής χώρας  ενός  μαύρου δικτάτορα, αλλά της Ελλάδος- Μ η τ έ ρ α ς, της Δ η μ ο κ ρ α τ  ί α ς !!!  Και;;;  με ποιόν  άραγε,  Δ ι κ τ ά τ ο ρ α;;;  Ε’, ναι!,  ξέχασα, « τώρα τους λέμε αλλιώς, αριστερούς, προοδευτικούς , ριζοσπάστες»,  και  πάει λέγοντας !!!

Ποιοι είναι αυτοί που  φταίνε και που  σωστά  θα έπρεπε  να  έχουν ήδη  εξοστρακιστεί, σύμφωνα με  τον ημέτερο Αθηναϊκό μας Πολιτισμό , τον οποίον όλη η Ανθρωπότητα  τον  διακηρύσσει  , ως το μοναδικό  Πολιτισμό,  που θα πρέπει να ισχύει σε όλες τις χώρες,  για  το ευ-ζειν  και την  ευδαιμονία τους ;;;                            

Ε’, ναι!  πάλι, και αυτοί   π ο υ   τ ο   κ ά ν ο υ ν , πιστεύει  κανείς  ότι είναι ακόμη,  «έ λ λ η ν ε ς» ;;;  «Έλληνες» όμως, για να είναι,  σύμφωνα και με τον Ελληνικό Αρχαίο Πολιτισμό,  που ακόμα ευτυχώς ζει και βασιλεύει  ανά την υφήλιο, και όπου  κατά τον  Ι σ ο κ ρ ά τ η   - Αθηναίο πρόγονο, από τα μέρη της Πλάκας, έναν σπουδαίο   τότε  436- 338 π.χ.  ρήτορα , με 98  έτη ζωής, και ο οποίος  από τότε ήδη,  υποστήριζε θερμά  την ένωση (συνένωση ) όλων  των διασπαρμένων   στον τότε κόσμο πολλών ελληνικών πόλεων, σ ε   μ ι α   κ ο ι ν ή    Α ρ χ ή, ένα κραταιό Ελληνικό Έθνος (!!!) -  « Έ λ λ η ν ε ς    ε ί ν α ι   μ ό ν ο   ο ι   τ ο υ   η μ ε τ έ ρ ο υ   Π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ – Π α ι δ ε ί α ς,  μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς»!!! Οι μη- μετέχοντες, τ ι  ε ί ν α ι ;  Και  ο διεθνώς  αποδεκτός  Πολιτισμός μας, μονολεκτικά , απαντά!  Είναι, «Β ά ρ β α ρ ο ι» !!!

Για τούτο, όλο το «Βάρβαρο  σινάφι» τους εδώ, τόσο πολύ  μανιωδώς αγωνίζεται  για  « ν α   ξ ε κ ά ν ε ι» , αυτόν τον Πολιτισμό μας,  μ ε   κ ά θ ε   τ ρ ό π ο  και  μ ε  κ ά θ ε   μ έ σ ο !  Για να ζήσουν  και ευδοκιμήσουν αυτοί οι – με τον μοναδικό  χαρακτηρισμό τους -  ως   β ά ρ β α ρ ο ι   πλέον !  Όμως   εμείς , ως Λαός  τώρα , πέρα από τις εκλογές,   «τ ί   κ ά ν ο υ μ ε ;;;»   Πάμπολλοι λένε,  «τ ί π ο τ α», άλλοι πάλι  λένε «θ ά» !  Κανένα από τα δύο αυτά, μέχρι στιγμής! Απλά, και για το σύνολο,  ό λ ο ι    σ ι ω π ο ύ μ ε  , αναμένοντες!

Ίσως να έλθει στο προσκήνιο , ο   μ ε τ έ ω ρ ο ς ,   ο  ά γ ν ω σ τ ο ς , κ.  «Χ» , να   μας  δ ώ σ ε ι   αυτός και  τη  λ ύ σ η  ! Μια  λ ύ σ η όμως, τέτοια ώστε να  είναι για εμάς η πρέπουσα  τοιαύτη - αυτή    η         δ ι κ ή  μας   λ ύ σ η – και την όπως διαφαίνεται εμείς τώρα  και για πολλοστή φορά πάντα , κατά πολύ σαφή και προκαθορισμένο τρόπο  επιζητούμε , για άλλη μια φορά  και  κατά κάποιον   ανεξέλεγκτο,    «τ ρ ε λ ό»  τρόπο,  πάντοτε   και εσαεί ,  ν α    «υ π α γ ο ρ ε ύ ο υ μ ε (!)» δε ,    σ ε    ά λ λ ο υ ς  ξ έ ν ο υ ς,  για  ν α    τ η ν   κ  ά ν ο υ ν  !!! 

Και  ιδού τώρα, το μέγα εν προκειμένω ερώτημα!   Αφού ε μ ε ί ς , τόσο  καλά  γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε   την τέτοια σωστή   λ ύ σ η , τότε    γ ι α τ ί   ε π ι ζ η τ ο ύ μ  ε,  να την  κ ά ν ο υ ν   ά λ λ ο ι ;;; O κ.  «Χ» π.χ.  και μάλιστα θέλουμε και να τους την   υ π α γ ο ρ ε ύ ο υ μ ε,  κιόλας ;;; Tι μας εμποδίζει  σε αυτό ;;;    Εμείς  όμως αντιθέτως και ανόητα, απλά και μόνο,   περιμένουμε  όπως συνήθως,  έ ν α   ό ν ε ι ρ ο – που δεν μας έρχεται  ποτέ -  τον υπεράνω   «Μ ε σ σ ί α» , για  να μας σώσει!!!

Ναι , τέτοιοι  είμαστε, δυστυχώς ! Και έτσι αδιάλειπτα  ζούμε, κάτω από θηριώδεις ,   «τ ρ ε λ έ ς »,  καταιγίδες  και τυφώνες ! Και διερωτάται κανείς;                                                                                       

Μήπως, από το  DNA της Φυλής ,λείπει κάτι, ελάχιστον  ίσως,  αλλά  και  πολύ σημαντικό;  Ό χ ι  βέβαια , θα ήταν  ασφαλώς  εν προκειμένω, η πρέπουσα  απάντηση !!!  Είναι δε έτσι ακριβώς, ακριβέστατα μάλλον , καθότι  μυριάδες  υπήρξαν  οι τέτοιες αρνητικές σε αυτή  την περίπτωση  περιπτώσεις , τ η ς   ά μ ε σ η ς    και  σ τ ι β α ρ ά ς  μιας τέτοιας  ανταποκρίσεως  μας – ως Φυλή - και   α ν τ ι δ ρ ά σ ε ω ς !!! Τούτο δε  και αδιάκοπα συμβαίνει κατ’ αυτόν τον τρόπο, στη Φυλή μας,  από   τ ο ν   α ρ χ α ί ο καιρό , μέχρι  και έως  χτες ακόμα, καθώς  και σε κάθε άλλη ίσως  διαφορετικής , της παρούσης  συγκυρίας,  περίπτωση!

Σήμερα,  όλα ήσαν και είναι ακόμη πολύ έντονα  και περίπλοκα διαφορετικά , αλληλοκαλυπτόμενα  στην παρουσίασή τους , συγκεχυμένα, δόλια, ύπουλα  και  ομιχλώδη! Ο  ξεκάθαρος   και ντόμπρος Ελληνικός  Λαός , όποτε  στην   ιστορία  του έπαθε  κακό, δεν ήταν ποτέ  από σαφείς και ντόμπρους αγώνες  επιβίωσης  !!!  Ο , τι έπαθε – και προσθέτω , και μπορεί και «τώρα   ν α  π ά θ ε ι   κ α κ ό» - πάντα  ήταν    α π ό   τ ο υ ς    «Ε φ ι ά λ τ ε ς» !!!  Βασικό, πρωτεύων στοιχείο  των  οποίων  είναι  - ως παγκοίνως γνωστό – το αγαθό  δήθεν                         χαμόγελο, η πολύ καλή προαίρεση  για δήθεν εύκολη και αρίστη  λύση,  υπέρ  της πατρίδος, καθώς και  οι  αμέριστες διαβεβαιώσεις τους ότι όλα θα πάνε καλά,   πάντα  ταύτα, όλα τέλεια  στην εκδοχή τους , ώστε  να μην  αντιλαμβάνεται   κανείς , αυτήν τους  τ η ν      τ ε ρ ά σ τ ι α     υ π ο κ ρ ι σ ί α !!!  Έ’, να , «Έ ν α ς    α κ ό μ η  «Ε φ ι ά λ τ η ς» , λοιπόν , π ρ ο ς  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η!  Θ α   λ  ύ σ ο υ μ ε, άραγε αυτή τη φορά,  τ ε λ ε ί ω ς    α ν ο ρ θ ό δ ο ξ α  και  « τ ρ ε λ ά»,   ά μ ε σ  α  - όπως θα έπρεπε απαρχής του, να έχουμε ήδη κάνει - το πρόβλημα μας, ή   Ό χ ι  ;;;  Τέτοιας μορφής παρόμοιες καταστάσεις  στη Χώρα μας , δεν  είναι ασυνήθεις και  δεν συμβαίνουν μοναδικά μια κάποια φορά,  αλλά κυλίονται αλληλεπαναλαμβανόμενες, το ίδιο πάντοτε, ολόιδιες και απαράλλακτες,  με το ίδιο πάντα «κακό σενάριο   και σκοπό»! Κατ’ ουσίαν από τη μια στιγμή της ζωής μας, στην αμέσως επόμενη. Συμπυκνωμένες όλες σε  ένα μοχθηρό  και απειλητικό νέφος, που σκεπάζει  το  χώρο μας.

Ο τρωκτικός του  Αρχαϊκού  Πολιτισμού μας κίνδυνος, ποτέ  δεν  ήταν ούτε και είναι,  στιγμιαίος ! Διαρκεί πολύ  και π ο ν ά ε ι , τα πάντα στη ζήση μας,  γιατί κτυπάει καίρια  και κιοτεύει (λεηλατεί),  παν ό ,τι  έχουμε,  ως ελεύθεροι και άξιοι άνθρωποι, μέσα σε έναν  πανάρχαιο Πολιτισμό, ενός πανάξιου Έθνους μας!!!

Είναι ακόμη  και αυτές οι καταστροφικές προσπάθειες των ελληνικών – των δικών μας – τέτοιων τεράτων, για να επιβάλλουν κυριολεκτικά  καθ’ ολοκληρίαν  την κατάρρευση  του Πολιτισμού μας -  Παιδείας, Γλώσσας, Θρησκείας , κ.α. -  και δη το τάχιστον  δυνατόν, τόσον σφόδρα επιθυμητή  από το σινάφι  τους , αλλά και απαιτητή  συγχρόνως, που έχει καταστεί πλέον , μια ακόμη  κύριά των – απασχόληση, σε βάρος όλων των άλλων ως κυβερνώντων,  προτεραιοτήτων τους! Είναι γι’ αυτούς,  μία ακόμη «ε ρ γ ο λ α β ί α   θ α ν ά τ ο υ   μ α ς » !!!

Κάθε στιγμή, κτυπούν αλύπητα τους ακλόνητους πυλώνες, στυλοβάτες του  Έθνους  και  Φυλής  (Παιδεία, Θρησκεία, κ.α.), ενώ ταυτόχρονα χαμογελούν,   όντες βέβαιοι και ασφαλείς για την επιτυχία τους. Όπως  και επίσημα πλέον έχει λεχθεί , από τα χείλη του πρωθυπουργικού κρεβατιού, κατά λέξη μάλιστα,  « δεν έχουμε ακόμη μπορέσει,   ν  α    π ά ρ ο υ μ ε  -   να  καταλάβουμε –   κ α ι   τ η ν   ε ξ ο υ σ ί α !!!».  Για τούτο βέβαια,   τα κάνουν όλα  αυτά  και γι’  αυτό,  «δ ε ν    θ έ λ ο υ ν    ν α     φ ύ γ ο υ  ν »   !  Είναι  αναμφισβήτητο  πλέον γεγονός , ότι  αυτή η νεοεμφανισθείσα , «α ρ ι σ τ ε ρ ή »  κατά τη δήλωσή της,   κυβέρνηση του κράτους μας -  και που κατά συνέπεια -  εξ αυτής ταύτης της τοιαύτης δηλώσεως των κυβερνόντων ,   δ ε ν   ε ί ν α ι , ενός  κάποιου  τελείως   σαφούς και υπάρχοντος περιεχομένου  τύπου, αλλά  οπωσδήποτε  ε ί ν α ι ,   ε ν ό ς   κ ά π ο ι ο υ,  π α ν τ ε λ ώ ς   α π ρ ο σ δ ι ό ρ ι σ τ ο υ,  τέτοιου τύπου !!!

«Τ ρ ε λ  ή»  Κυβέρνηση  λοιπόν  και  μιας συνεπαγόμενης σε  αυτή  την τέτοιου είδους και νέας παρουσιάσεως  στους   πολίτες της , «τ ρ ε λ ή ς – τ ρ έ λ λ α ς»    ε ξ ο υ σ ί α ς , με όλα τα κακά που τούτο  συνεπάγεται,  ατράνταχτης  - τουλάχιστον μέχρις ώρας  ή και στιγμής  καταστάσεως - με  πάρα πολύ  ασυνήθους  ανθρώπινης , θα έλεγα πάλι μορφής,  τ ρ ε λ ά  και καθησυχαστικά, το  ό ,τι  δηλαδή όλα πάνε κατ’ ευχήν!  Με   παιδικού μάλιστα τύπου  χ α μ ο γ ε λ α σ τ ά   π ρ ό σ ω π  α, να  μας περιτριγυρίζουν ,   α π ό   τ η   μ ί α   μ ε ρ ι ά !!! 

Α π ό   τ η ν  ά λ λ η   μεριά, όμως,  τ ί   μ α ς  δ ι α τ ί θ ε τ α ι , αυτή τη στιγμή ;;; Α π ο λ ύ τ ω ς  τ ί π ο τ α !!!  Εκτός  βέβαια , από πληθώρα πάμπολλων  «θ ά»! Τ ί π ο τ α, θετικό και υ π α ρ κ τ ό , ως προσπελάσιμο, για τον καθένα μας!!!  Υπάρχουν ασφαλώς βέβαια , πολλές και διάφορες επιπλέουσες  θετικές ή  και   περισσότερο του δέοντος ελπίδες, μιας κάποιας επί  του βελτίστου  αλλαγής και βελτιώσεως, καθώς   και  υπεράφθονες  τέτοιες   πολύ αόριστες όμως προσδοκίες.

Πλην όμως , όλα αυτά  να  π α ρ α μ έ ν ο υ ν    ε κ κ ρ ε μ ή  και στα υπόψιν!!!  Τούτο δε και διαχέεται, ενώ  ο  κ ό σ μ ο ς  μ α ς ,  ε λ α φ ρ ό ν ε τ α ι    κ α ι  δυστυχώς  ε φ η σ υ χ ά ζ ε ι !!! Τ ο  μ ε γ ά λ ο   κ α κ ό !  Που  μπορεί , να εξελιχθεί οσημέραι ,  σ ε  μ ι α   α υ τ ο κ τ ο ν ί α !!!  Στο σημείο αυτό , ενδεχομένως θα μπορούσε  να λεχθεί  ότι  ο ι  π ά ν τ ε ς , ο π ω σ δ ή  π ο τ ε  θα πρέπει  να σταθούν   και να ατενίσουν,  με ζωντανά  και  κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α   μ ά τ ι α  τη σημερινή πανάθλια κατάσταση  μας  και   τ ο   θ λ ι β ε ρ ά   ε κ κ ρ ε μ έ ς   μ έ λ λ ο ν   της  Πατρίδας  και της  Πανάρχαιας  Φυλής μας,  ομού   μ ε   τ ο ν    π α ν ά ρ χ α ι ο    Ε λ λ η ν ι κ ό   Π ο λ ι τ ι σ μ ό !!!                    Τον   τελευταίο καιρό είχα κάπου διαβάσει,  τη ρήση του  Βρετανού  Ιστοριοδίφη   Άρνολντ   Τόϊμπεν, δηλαδή   ότι και  «οι   Π ο λ ι τ ι σ μ ο ί , δεν  πεθαίνουν  από  δολοφονία, αλλά   α υ τ ο κ τ ο ν ο ύ ν» !!! Και αυτό βέβαια , αποτελεί ένα αυταπόδεικτο γεγονός.  Ακόμη δε,  ότι  εκείνος ο τέτοιος θάνατος  των «Πολιτισμών», η  «ίδια αυτών  αυτοκτονία τους», δ ε ν   ε ί ν α ι    σ τ ι γ μ ι α ί ο ς -  όπως θα ήταν μια δολοφονία τους -  αλλά   μ ι α   α ρ γ ή   κ α ι   β α θ μ ι α ί α     κ λ ι μ α κ ο ύ μ ε ν η,  επιθανάτια  αυτοκτονική  ευθανασία !!!  Που,  από κάπου ξεκινά και κάπου τελικά , ο πάλαι ποτέ  τέτοιος  «λαμπρός  πολιτισμός», ε ξ α φ α ν ί ζ ε τ α ι,   μέσα στην ιστορία! 

Επισημαίνεται  ακόμη και το εξής πολύ χαρακτηριστικό  δια τη δική μας περίπτωση , του  δικού μας   Αρχαίου   Πολιτισμού,   καίριο σημείο!  Το αναμφίβολο   γεγονός,  ότι  τελείως προσφάτως, όλα  τα υπόψη μας στοιχεία  καταδεικνύουν  ότι η  τοιαύτη  και ήδη πολύ αναμενόμενη  απόσβεσή του,  έχει πράγματι δρομολογηθεί,  οριστικά και καθοριστικά  πλέον!!! Στα αμέσως προηγούμενα έτη, είναι ουκ ολίγες οι  τέτοιας   εσκεμμένης   πλέον   υποστάσεως   και κατευθύνσεως , φαρμακερές προσπάθειες,  που  από τα  ίδια σπλάχνα μας τώρα, έντεχνα και δολίως καταβάλλονται!!!    Τόσοι και τόσοι  ακόμα από τους κυβερνώντες  το Έθνος μας, καθώς και όλο  το  από κάθε απόψεως καταστρεπτικό , ριζοσπαστικό  και αδίστακτο   σινάφι τους, δεν κάνουν τόσα χρόνια,  τίποτα άλλο παρά να μας  υπενθυμίζουν  τούτο, διαρκώς και αδιαλείπτως   και  στην  πράξη,   βέβαια  !                                                                            

Κι’ εμείς,   καθεύδουμε έναν ήσυχο  και αδιατάρακτο   ύπνο !!!  Όταν δε  οι αχρείοι εκείνοι,  ενδεχομένως  περιπέσουν σε κάποιο επ’ αυτού του σκοπού λάθος τους ή και σε κάποια αποτυχία τους, τότε  ξυπνάμε για λίγο, και  στη συνέχεια εμείς,  ξανά για ύπνο  στο κρεβάτι !!!  Και  ασφαλώς τότε, εύλογα  διερωτάται  κανείς;;;  Αυτό τούτο το γεγονός και μόνον,  δεν   αποτελεί   μια τέτοια ξεκάθαρη και  σαφώς αυτοπροαίρετη   σ κ έ τ η    α υ τ ο κ τ ο ν ί α ;;; Γιατί, δεν είναι τίποτα άλλο,  παρά  μια  εντόνου μορφής , οιονεί αντιδραστική αυτοκτονική τάση , που ταυτοχρόνως  πάλι,  μετουσιώνεται , σε μια  επιπρόσθετη αυτοκτονική  δράση, η οποία και  επιπροστίθεται  στις υπόλοιπες , ενδογενώς  ήδη άλλες  εκεί  συσσωρευμένες!!!

Ταυτόχρονα όμως συμβαίνει, το φαινόμενο τούτο  της γενικότερης   κ  α τ α ρ ρ ε ύ σ ε ω ς των  Π ο λ ι τ ι σ μ ώ ν, να   ισχύει  και στην Ελλάδα, μέσα σε μία   ευρύτερη  και σε διεθνή κλίμακα  υφιστάμενη,   ι  δ ι ό τ ρ ο π ο    ν ο ο - τ ρ ο π ί α !  Εκείνη,  του  να  καταρρεύσει και  διεθνώς πλέον , όλο το παγκόσμιο  Π ο λ ι τ ι σ μ ι κ ό   Σ ύ σ τ η μ α,  κατά τρόπο όπως  όλοι οι «Υποανάπτυκτοι»  και  οι «Απαίδευτοι»,  όλα τα «Ρεμάλια»  και  οι «Τεμπέληδες» στη ζωή τους, να καταστεί δυνατόν,  ν α   ζ ο υ ν    κ α λ ύ τ ε ρ α !!! Και χωρίς  τους για εκείνους, τελείως απαράδεκτους  και  τόσον ανόητα απαγορευτικούς Κανόνες  και Αρχές , όπως τους έχει επιβληθεί από το υφιστάμενο  και παρόν Κράτος Θεσμών, Παιδείας , Νόμων,  Εκκλησίας,  και  μιας οιονεί- ως διατείνονται -  Δικαιοσύνης κλπ.  Απλά και  μόνο, ζητούν  τ η  δ ι κ ή  τους, την  ιδίαν αυτών , Ν έ α    τ έ τ ο ι α  Τ ά ξ η !!! Για να βολεύονται!

Π ω ς   τ ο ύ τ ο    ά ρ α γ ε,  μπορεί να γίνει ;;;  Πλούτος  και μάλιστα υπεράφθονος υπάρχει σε τούτο τον κόσμο μας, ως λέγουν ! Να τον μοιρασθούμε,  λοιπόν !!!  Όλα τα άλλα και προαναφερθέντα, Θεσμοί, Νόμοι, Δικαιοσύνη  και άλλα πολλά  τέτοιου είδους πράγματα , όλα  αυτά, τ ο υ ς    ε μ π ο δ ί ζ ο υ ν ! Ναι!, συνεπώς διατείνονται και  μοναδικά σε  τούτο ,  συμφωνούν !  Σ το     ν α     κ α τ α ρ γ η θ ο ύ ν !!! Ακόμα δε, «ο ι   Π ο λ ι τ ι σ μ ο ί , με  τα συναφή Παιδεία ,Γλώσσα, Εκκλησία,  α ρ ι σ τ ε ί α  κλπ ,  είναι πράγματα δυσνόητα , μπερδεμένα και ακαταλαβίστικα για αυτό το τεράστιο στην πανανθρωπότητα, πλήθος   και δεν χρειάζονται», λένε! Ν α  κ α τ έ β ο υ ν  όλα αυτά, στα δικά τους και μόνο δυνατά, μέτρα και δυνατότητες!!!  Τόσον απλά, όλοι εκείνοι, σκέπτονται!!!

Και για να μη βαυκαλιζόμεθα πλέον,  με λοιπές  υποθετικές ιδέες , σκέψεις, υποθέσεις και τυχόν ελπίδες , α υ τ ή  κ α ι  μ ό ν ο  α υ τ ή , είναι  και η τωρινή τόσο  απροκάλυπτα  εμφαινόμενη Ν έ α   Τ ά ξ η  πραγμάτων!!! Είναι δε και  ο   σ τ ό χ ο ς   των ιθυνόντων,  πλέον!!!  Ένα είδος  Ν έ ο   Μ α ρ ξ ι σ μ ο ύ, που απροκάλυπτα πια  ε π ι ζ η τ ε ί , πάση θυσία  και  μ ε  κ ά θ ε   τ υ χ ό ν    μ έ σ ο ν  . . . τ η ν    ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η   «Ε ξ ο υ σ ί α»!!!  Συμπέρασμα.

1.- Μοναδική  πίστης , αξία , ιδεολογία  και κίνητρο, όπου  πιστεύουν , εμπνέονται  και  κινούνται ,  αενάως και εις όλες τις περιστάσεις,  να  ασχολούνται , με κάθε θεμιτό/ αθέμιτο και παντός είδους, νομίμου / ανόμου,  μέσου, οι τωρινοί μας  αγάδες- ηγήτορες , ή τ α ν  και   ε ί ν α ι   η  δ ι α τ ή ρ η σ  η  τ η ς - με τα ίδια αυτά  «πρωτοποριακά(!)» τους,   αξιακά   εφόδια - αποκτηθείσης «Ε  ξ ο υ σ ί α ς»!!!

2.- Η πλειονότης  του τωρινού  κοινού ελληνικού λαού, που  δεν ασχολήθηκε ποτέ της, με τις  τέτοιες   αναφερόμενες  «α ξ ί ε ς» τους  και δεν  είναι εύκολο  να  τις αντιληφθεί  καλά  και να τις πιστέψει,  ότι  π ρ ά γ μ α τ ι   ε ν υ π ά ρ χ ο υ ν   σε εκείνους,   που  εμφανίζονται  πάντα απατηλά  ενδεδυμένοι ως κοινοί  και αγαθοί ως προς τις προθέσεις  των,   «ψεύτικοι –συνάνθρωποι» !  Και  ερωτηματικά  πια καλείται  τώρα,  κάθε μέρα και πιο πολύ, να  πιστέψει σε αυτό το   μνημειώδες  φ ι ά σ κ ο , α ν τ ι δ ρ ώ ν τ α ς!!! Προς το παρόν τουλάχιστον, με την έντονη και αρκούντως παρατεταμένη , αλλά και εκφραστικά  σαφώς εκδηλωμένη  σ ι ω π ή    τ ο υ !!! Ούτω δε, και   η  ε π ί λ υ σ η  του μοιραίου αυτού  πεισιθάνατου  προβλήματος,  δ ε ν   ε π ι τ υ γ χ ά ν ε τ α ι !!!  

Μία πολύ ενδεχόμενη και ίσως μοναδικά δυνατή  και επιτυχής, συμπερασματική εκδοχή.

Λογική  φαίνεται να είναι  , σε κάθε  παρόμοιας   μορφής,    τέτοιο ή κάτι άλλο  ερωτηματικό  δίλημμα, ως προς το τι ακριβώς  θα μπορούσε  ενδεχομένως να  πράξει , ένας  σε αυτή τη θέση  ευρισκόμενος,  «κάποιος»  νουνεχής  άνθρωπος, που τόσο πολύ επιθυμεί  να βρεθεί και κάποια ίσως   για αυτόν , γόνιμος και ελαφρυντική  λύση , σε τούτο το τόσο αινιγματικό , αλλά και άκρως προκλητικό  πρόβλημά του. Εκείνο δηλαδή,  της  μανιώδους αναζήτησης , μιας   οιασδήποτε άμεσης  τέτοιας επωφελούς- έστω και κατ’ ελάχιστον -  λύσεως! Στο μέγα και κρίσιμο ερώτημα  του καθένα μας ;  Τι θα μπορούσε  – εύκολα  βέβαια  - να κάνει; Πρωτίστως όμως  και πάλι,  ότι αυτή η τέτοια  μεμονωμένη στον καθένα μας  λύση, εκείνη του «κάποιου  ένα», για είναι πάντα  προς όφελος  αυτού του ιδίου, οφείλει  να  μη  συνδέεται  απόλυτα  και με   οιανδήποτε   άλλη τυχόν γενικότερη λύση,  στο εν λόγω αντικείμενο.

Βασικά να είναι  αυτή η μερική- ατομική λύση  του   «έ ν α», μια  υποβοηθητική  μεν για το σύνολο, αλλά και τελείως ανεξάρτητος προσωπική , ανθρώπινη λύση, για αυτόν τον τυχόντα «έ ν α»,  η οποία ασφαλώς και θα συμβάλει  σωστικά βεβαίως και εκ παραλλήλου, στην ολοκληρωτική  τελευταία  επίλυση  και για το σύνολο όλων των « έ ν α » !!!

Διερευνώντας  κανείς περιπτώσεις όπως είναι η παρούσα, πάντοτε ασφαλώς  και θα προβληματίζεται , σε ένα  λεπτό και κρίσιμο σ η μ ε ί ο ! Εκείνο της α ρ χ ή ς ! Στο από πού, θα έπρεπε να αρχίσει το προχώρημα  του , σε αυτή την  πολύ αινιγματώδη διαδικασία , μιας προσπάθειας για την επίτευξη μιας  πολυπόθητης και  αγαθής λύσεως. Ο ίδιος δηλαδή , να διερωτάται ,  εάν  πρέπει  να αρχίσει  από το μάλλον τελικό στάδιο της   συνολικής προσπάθειας  επιλύσεως , κατά το οποίον οι αντιδραστικές  ενέργειες  όλων μας και του καθένα μας,  συντονισμένες και αποτελεσματικές ,  αποδίδουν  και την  επιθυμητή τελική λύση στο μέγα πρόβλημα ή όχι ;;; Οπότε και επιλύονται αυτόματα πλέον,  και όλα τα μεμονωμένα προβλήματα του κάθε πολίτη!!!  

Ν α ι, βέβαια έτσι θα έπρεπε κατ’ αρχήν να κάνει!  Δεδομένου ότι  αντιμετωπίζουμε, μίαν αμετάκλητα προσδοκώμενη ,  «Κ α τ ά λ η ψ η   της   Ε ξ ο υ σ  ί α ς»  !!! Με όλα τα συνεπαγόμενα! Τα   σαφώς  προαναφερθέντα  για τις  α ξ ί ε ς (;;;)    των τωρινών μας «αγάδων – αρχόντων» του κράτους, κανείς θέλει εύλογα να πιστεύει, ότι κρίνεται αναγκαίο να  χαραχθούν με βαθείς χαρακτήρες , μέσα στον περιβάλλοντα χώρο μας, και  κυριολεκτικά  ν α   σ μ ι λ ε υ θ ο ύ ν  αυτές εκεί,  στο  Ν ο υ  και τη  Ψ υ χ ή   μ α ς !!!

Ποία όμως , θα μπορούσε να είναι  η  εκ μέρους του καθενός από εμάς , αντιμετώπιση  αυτού του κρίσιμου πλέον για την επιβίωση  μας, τεράστιου   και   μόλις λίγους πόντους   προ του «Χάους» , προβλήματος ;;;

Εύλογα σκέπτεται κανείς , ότι για την εν λόγω περίπτωση, ούτε  καθοριστικές  οδηγίες  ( τύπου π.χ.  μαγειρικής)  ούτε  δε  και  άλλες ,  μάλλον  από την ίδια τη φύση  τους, τυχόν  συγκεχυμένες παραινέσεις, θα ήταν σωστό   κάποιος   «ένας»  από το  μέγα πλήθος μας, παντάπασι  να γίνουν  και   να απευθυνθούν  έτσι επιπόλαια , στο διπλανό του  αυτόν  «ένα»!   Σκέψεις όμως και ιδέες  διερευνητικές , που θα μπορούσαν  ίσως λίγο στην αρχή , αλλά  και πολύ περισσότερο  στην κάθε ακολουθούσα ημέρα,  δεν  είναι  καθόλου δύσκολο , στο να αναπτύσσονται και να κυκλοφορούν,   ευρέως μάλιστα,  στο λαό μας !!!

Ας δούμε όμως πρώτα, ποιον  αντίπαλο έχουμε  να αντιμετωπίσουμε;   Και η απάντηση σε αυτό  βέβαια σαφέστατα είναι εν προκειμένω , δεν είναι κανένα άλλο  τι  , παρά  ο  σάρα – συρφετός  του  «π ε ζ ο δ ρ ο μ ί ο υ», που μας κυβερνά !!!  Είναι δε  αυτός ο αντίπαλος - εχθρός πλέον , όχι μόνο ο  μερικός   και  τυχάρπαστος    εχθρός   αυτού τούτου,   του  «πατρικού»  του  λαού, αλλά  και  ο  προσωπικός  πια  μέγιστος και θανατηφόρος  ε χ θ ρ ό ς   τ ο υ   « έ ν α » , τ ο υ   κ α θ ε ν ό ς,   από εμάς !!!                                                                                                                                     

Από το πεζοδρόμιο  προήλθε , ατομικά και συλλογικά αυτή η  «σάρα»  και στο   π ε ζ ο δ ρ ό μ ι ο , κατοικεί  και   εργάζεται,   ως  ένας  πολύ  υψηλού βαθμού  ήδη ,  κυριολεκτικά στην πραγματικότητα,   α π ό λ υ τ ο ς    ε ξ ο υ σ ι α σ τ ή ς!!!  Το καθένα  δε από αυτή τη σάρα και τη  μάρα, κακό συνονθύλευμα  - ασχέτως του τι λέει για τον εαυτόν του -  ε κε ί  στο   π ε ζ ο δ ρ ό μ ι ο  γεννήθηκε  και εμβριθώς σπούδασε  τις αμπελοφιλοσοφίες  του  και από εκεί και μόνον  δρα,  ενεργεί   και   δημιουργεί,  το  ό ,τι   θέλει να συμβεί - στον  καθένα μας, αλλά  και σε όλους μας -  που τον βολεύει και του αρέσει !!!  Θεωρεί   ακόμα ,  ότι το   π ε ζ ο δ ρ ό μ ι ο, είναι  το  πολύτιμο και αποκλειστικά     δ ι κ ό    τ ο υ    α π ό κ τ η μ α – ιδιοκτησία   του ,  καθώς   και ο  μ έ ν τ ω ρ ά ς   τ ο υ, στη ζωή! Σε όλες   δε  αυτές  τις  διαδικασίες , επικρατεί  η  απαστράπτουσα  και τόσο «μεγαλειώδης (!)»  φωνητική / γραπτή  και άλλη   β ί α,  του  ψ ε ύ δ ο υ ς   και της   δ ι α σ τ ρ έ β λ ω σ η ς, που κάθε  φορά , οιονεί διορθώνει (!)  και εφησυχάζει  , τις έως  τώρα  τέτοιες -  μιας  αγαθής  , αλλά και    ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή ς    σ υ ν ά μ α   μορφής (! )  -  καταστάσεις!!! 

Ποιος μήπως , θα μπορούσε να του το πάρει και να το κάνει δικό του, αυτό το  οιονεί  « μαγικό χαλί»  και να σταθεί  εκεί;  Κανείς , πιστεύει ! Αδύνατον !!! Άλλωστε, που αλλού, θα ήταν δυνατόν αυτός της «σάρας», να σταθεί ;  Πουθενά! Μια παρατήρηση μόνο, εδώ! Διάφορες και πολλές οντότητες, μερικές ή και εθνικές , έως τώρα βγαίνουν κάποιες φορές, οσημέραι  π ρ ο σ ω ρ ι ν ά   όμως, στο   π ε ζ ο δ ρ ό μ ι ο,  και φωνάζουν , εκείνη  πάντως η «σάρα  και η μάρα», πανεύκολα  και  παντάπασι     α δ ι ά φ ο ρ α,   τους   στέλνει με τα μέσα που  άφθονα διαθέτει – κυρίως δε με την  π α ν τ ε λ ή   α δ ι α φ ο ρ ί α  τ ο υ , να διορθώσει έστω και κατ’ ελάχιστον τι - πίσω  στο  σπίτι τους  και τελειώσαμε!!! Ουδέν  πρόβλημα , για εκείνους της κυβέρνησης!

Ένα κάποιο κάπως πρώιμο,  αλλά και πολύ βασικό στην περίπτωσή μας,  συμπέρασμα! Όλες  εκείνες οι   «αντιμετωπίσεις – μάχες»   του κάθε «ενός» - που θα ήθελε να αντιπαραταχθεί  πλέον προσωπικά  - όπως και έχει αυτό το δικαίωμα -  στον   π ρ ο σ ω π ι κ ό   π λ έ ο ν    ε χ θ ρ ό   τ ο υ , που τόσο  βάναυσα  και τελείως προσωπικά  τον  κάνει  άδικα  να υποφέρει, εύλογο είναι  κανείς  να κρίνει ότι    οφείλουν πλέον να  δίδονται σε  εντελώς  π ε ζ ο δ ρ ο μ ι α κ ο ύ  τύπου, επίπεδο!!! 

Όχι δε , σε κάποιο άλλο  και επίπλαστο  στην περίπτωση , πολιτισμένης  μορφής  άλλο τι  τέτοιο,  και στο οποίο  όλοι αυτοί της «σάρας και μάρας»,  αδυνατούν εκ της γενέσεως   των,  να αντιληφθούν  ότι υφίσταται !!!  

Και όλα δε  αυτά τα δίκαια και σωστά   τέτοια επιχειρήματα, να  ακούγονται  από αυτούς  τους «σαραίους», στην  καθαρή - χυδαία  γλώσσα   και διανόησή τους – και την οποίαν  πολύ και πλήρως αντιλαμβάνονται , μονάχα!!!  Αλλιώς τους μιλάμε , σε μια ξένη και άγνωστη γι’ αυτούς,  γλώσσα!!!

Τούτο δε ακόμα και πολύ καθαρά,  προσδιορίζεται  από   το   κυριαρχούν   σε  αυτούς   και   τη   συμπεριφορά τους     π ε ζ ο δ ρ ο μ ι α κ ό    α ξ ί ω μ α !  Όπου και υφίσταται, η  εκεί  κυριαρχία τους!  Και  ενώ στην προτεινόμενη ταύτη περίπτωση,  μιας τέτοιας αλλαγής    σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς    μ α ς , έρχεται πλέον για εκείνους  στο προσκήνιο έ ν α ς    α δ υ σ ώ π η τ ο ς   φ ό β ο ς  - μήπως  έστω  και κάπως τους θιγεί ή και το  χάσουν  - και   τους πιάνει   πλέον, με το άκουσμά του και μόνο, ο    π α ν ι κ ό ς !!! Πιστεύει   άραγε  κανείς,  ότι τούτο   είναι αδύνατο ,  να συντελεσθεί, από  αυτούς  ;;;

Από την άλλη άκρη όμως , ας μη ξεχνάμε  ότι  το να λέμε ορθάκοφτα,    την πραγματικότητα -  που είναι και η αλήθεια - είναι   ασφαλέστατα  επώδυνο  στο άκουσμά του και  μόνο, αλλά και  άμεσα και αποτελεσματικά δίνει τέλος  σε όλες τις πολύ δυσχερείς στο χειρισμό τους καταστάσεις !  Συντόμως,    δεν μπορείς π.χ.   να λες,  ότι « η  κόρη  σου   ε ί ν α ι   λ ί γ ο   έ γ κ υ ο ς » (!), για να   αμβλύνεις  κάπως  αυτό τούτο,  το γεγονός !!!Θα τους αντιμετωπίζουμε δε  κι’ εμείς  κατ’ αρχήν,     έτσι  κάτω σε  αυτό το    π ε ζ ο δ ρ ό μ ι ο, και με τέτοιους  απλούς, ορθόκοφτους , έ ξ υ π ν ο υ ς τρόπους!!! Η μόνη εναπομένουσα  λύση, σ ε    α υ τ ή    τ η ν    υ π α ρ ξ ι α κ ή     μ ά χ η  !

Ακόμη  , στον  κάθε  «ένα», δεν  είναι λίγα οπωσδήποτε, εκείνα  που  από την ίδια τη φύση του , θα ήταν δυνατό   να σκεφθεί και να κάνει σωστά και  θαρρετά  νόμιμα,   απέναντι σε αυτούς  τους   «πειρατές – εισβολείς»   και οιονεί Έλληνες στη χώρα μας. Ας θυμηθούμε μόνο, ότι μερικούς αιώνες προηγουμένους στη ζωή μας,   ότι  οι αρχαίοι μας πρόγονοι , με Νόμο, τους εξοστράκιζαν  και   λίγο αργότερα,  οι γείτονες μας Ρωμαίοι   τ ο υ ς   ξ ε χ ν ο ύ σ α ν !!! Το     ό , τι  δηλαδή ,   κάποτε στο παρελθόν   ε ί χ α ν    α κ ό μ α       υ π ά ρ ξ ε ι    κάποια τ έ τ ο ι α   ο ν ό μ α τ α προσώπων , στην  κ ο ι ν ω ν ί α τους !!!  Ήταν ο Νόμος της  «Απώλειας Μνήμης»!    Διαλέξτε και πάρτε , κόσμε!!!                                                                                                                                                                 

Έ ρ ρ ω σ θ ε !!!,  Μ ε  κ α λ ή,   α γ έ ρ ω χ η   δ ύ ν α μ η!!!,  όπως θα λέγανε και κάποιοι Αθηναίοι παλιότεροι πρόγονοί μας,  και  οι  οποίοι   ακόμα και σήμερα βρίσκονται  θαμμένοι στη γη  κάτω από τα σπίτια μας  - μερικούς  αιώνες πριν -  και οι οποίοι  μας έχουν  κληρονομήσει , ένας – προς – ένας,   εκείνο  τον άφθαστο  και ανεκτίμητο θησαυρό  πολιτισμού , χάρη  στον οποίον και εμείς, ακόμα και σήμερα ,επιβιώνουμε!!!