Παρασκευή
22 Ιουνίου 2018
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 2833RSS FEED
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕΣτο Ευρωδικαστήριο παραπέμπονται οι συμβασιούχοι
20/05/2017

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα εξεταστεί η νομιμότητα των προσλήψεων συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων στους τομείς εστίασης-σίτισης, καθαριότητας και φύλαξης σε κρατικές υπηρεσίες και η συμβατότητα του νόμου 4430/16 με το ενωσιακό δίκαιο.

Το ΣτΕ, κατόπιν «πιλοτικής δίκης» για διαδικασίες σχετικών προσλήψεων σε τρία νοσοκομεία και με δεδομένο ότι εκκρεμμούν πολλές παρόμοιες δίκες, παρέπεμψε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το ζήτημα που έχει προκαλέσει σωρεία πολιτικών αντιπαραθέσεων, όπως αναφέρει το Έθνος.

Το Ευρωδικαστήριο καλείται να απαντήσει αν μπορούν να γίνουν τέτοιες προσλήψεις συμβασιούχων για διετία με «συμβάσεις απασχόλησης» που ο νόμος 4430/16 επιτρέπει να συνάπτουν οι υπηρεσίες υπουργείων, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το κράτος με βάση σύστημα μοριοδότησης, ξεπερνώντας την οδηγία 2014/24 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και άλλες ρυθμίσεις του ενωσιακού δικαίου.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης