Τετάρτη
24 Ιουλίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3230RSS FEED
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤΑύξηση 16,2% στις οικοδομικές άδειες
15/09/2018

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά το μήνα Ιούνιο 2018, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.374 οικοδομικές άδειες παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 16,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 20,9% στην επιφάνεια και κατά 25,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούλιο 2017 έως τον Ιούνιο 2018, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 14.404 οικοδομικές άδειες, Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2016 - Ιουνίου 2017 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 5,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 15,6% στην επιφάνεια και κατά 17,5% στον όγκο.

Το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 7,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,3% στην επιφάνεια και κατά 15,5% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2017.