Τετάρτη
24 Ιουλίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3230RSS FEED
ΑΥΞΗΣΗ 20,9% ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
14/09/2018

Με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κινήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές και τον Ιούλιο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 20,9%, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων.

 

Και συμπληρώνει:

Στον αντίποδα, προβληματισμό δημιουργεί η επιβράδυνση των ρυθμών συρρίκνωσης του εμπορικού ελλείμματος, το οποίο στο επτάμηνο του 2018 διαμορφώθηκε στα 12,6 δισ. ευρώ.  Η παραπάνω εξέλιξη καθιστά επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων για την τόνωση της εγχώριας παραγωγής, ώστε να υποκατασταθούν σε ένα βαθμό οι εισαγωγές.

 

Το μεταμνημονιακό μοντέλο ανάπτυξης οφείλει να έχει στον πυρήνα του τις ελληνικές εξαγωγές. Πρέπει όλη η παραγωγική μηχανή να στρέφεται γύρω από αυτές, και να διευκολύνει το έργο τους, αίροντας τα εμπόδια όπως τα capital controls και την υψηλή φορολογία. Εξάλλου, οι εξαγωγές απέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης ότι αποτελούν βασικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας.

 

Μάλιστα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων οι ελληνικές εξαγωγές οδεύουν προς νέο ιστορικό ρεκόρ. Πιο αναλυτικά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις μεγάλης έκτασης στην ευρύτερη περιοχή, οι ελληνικές εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν το 2018 περίπου κατά 8% - 10%, διατηρώντας τη δυναμική που έχουν αναπτύξει ως σήμερα.

 

Ανάλογες αισιόδοξες προβλέψεις υπάρχουν και για το επόμενο έτος 2019, με δεδομένη και την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Ιούλιο του 2018 αυξήθηκαν κατά 508,6 εκατ. ευρώ ή κατά 20,9% και ανήλθαν στα 2,93 δισ. ευρώ από 2,42 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές και χωρίς πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν κατά 11,4% ή κατά 195,1 εκατ. ευρώ και έφθασαν στα 1,9 δισ. ευρώ από 1,71 δισ. ευρώ.

 

Παρόμοια είναι η εικόνα και στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,75 δισ. ευρώ ή κατά 16,5% και ανήλθαν σε 19,39 δισ. ευρώ από 16,64 δισ. ευρώ ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 13,02 δισ. ευρώ από 11,53 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,49δισ. ευρώ ή κατά 13%.

 

Ανοδικά κινήθηκαν όμως και οι εισαγωγές τον Ιούλιο του 2018, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 1,05 δισ. ευρώ ή κατά 26,2% και ανήλθαν σε 5,03 δισ. ευρώ έναντι 3,98 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 3,81 δισ. ευρώ από 3,07 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 739,4 εκατ. ευρώ ή κατά 24%.

 

Εμπορικό Ισοζύγιο (Ιούλιος 2018)

Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά)

ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Εισαγωγές

3.986,8

5.033,3

26,2%

Εξαγωγές

2.429,7

2.938,3

20,9%

Εμπορικό Ισοζύγιο 

-1.557,1

-2.095,0

34,5%

Εμπορικό Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Εισαγωγές

3.079,6

3.819,0

24,0%

Εξαγωγές

1.710,4

1.905,5

11,4%

Εμπορικό Ισοζύγιο 

-1.369,2

-1.913,5

39,8%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

 

Οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018 αυξήθηκαν κατά 2,23 δισ. ευρώ ή κατά 7,5%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 32,01 δισ. ευρώ έναντι 29,78  δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 23,44 δισ. ευρώ από 23,01 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 433,2 εκατ. ευρώ ή κατά 1,9%.

 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε τον Ιούλιο του 2018 κατά 537,9 εκατ. ευρώ, ή κατά 34,5%, στα -2,09 δισ. ευρώ από -1,55 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα -1,91 δισ. ευρώ από -1,36 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 544,3 εκατ. ευρώ, ή κατά 39,8%.

 

Εμπορικό Ισοζύγιο (Ιανουάριος - Ιούλιος 2018)

Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά)

ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Εισαγωγές

29.784,0

32.019,0

7,5%

Εξαγωγές

16.641,1

19.393,3

16,5%

Εμπορικό Ισοζύγιο 

-13.142,9

-12.625,7

-3,9%

Εμπορικό Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Εισαγωγές

23.012,3

23.445,5

1,9%

Εξαγωγές

11.523,0

13.022,5

13,0%

Εμπορικό Ισοζύγιο 

-11.489,3

-10.423,0

-9,3%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

 

Στο επτάμηνο του 2018 το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 517,2 δισ. ευρώ ή κατά 3,9%, στα -12,63 δισ. ευρώ από -13,14 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα 10,42 δισ. ευρώ από 11,48 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,06 δισ. ευρώ, ή κατά -9,3%.

 

 

 

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

 

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Ιούλιο του 2018, παρατηρείται σημαντική άνοδος προς όλους τους προορισμούς. Έτσι, η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη τόσο προς τις Χώρες της ΕΕ (+15,3%) όσο και προς τις Τρίτες Χώρες (+28,2%). Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 13% και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 7,9%.

 

Ιούλιος 2018

Προορισμοί Εξαγωγών     (συνολικά)

ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Μερίδιο 2017

Μερίδιο 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση

1.371,8

1.582,0

15,3%

56,5%

53,8%

Τρίτες Χώρες

1.057,9

1.356,3

28,2%

43,5%

46,2%

ΣΥΝΟΛΟ

2.429,7

2.938,3

20,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

Προορισμοί Εξαγωγών           (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

1.167,6

1.319,9

13,0%

68,3%

69,3%

Τρίτες Χώρες

542,8

585,6

7,9%

31,7%

30,7%

ΣΥΝΟΛΟ

1.710,4

1.905,5

11,4%

 

 

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

 

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών διαμορφώθηκε στο 53,8% από 56,5% τον Ιούλιο του 2017 ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες ανήλθε σε 46,2% από 43,5% τον Ιούλιο του 2017. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 69,3% και των τρίτων χωρών στο 30,7%.

 

Ιανουάριος - Ιούλιος 2018

Προορισμοί Εξαγωγών     (συνολικά)

ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Μερίδιο 2017

Μερίδιο 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση

9.128,7

10.311,2

13,0%

54,9%

53,2%

Τρίτες Χώρες

7.512,4

9.082,1

20,9%

45,1%

46,8%

ΣΥΝΟΛΟ

16.641,1

19.393,3

16,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

Προορισμοί Εξαγωγών           (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

7.898,1

8.983,3

13,7%

68,5%

69,0%

Τρίτες Χώρες

3.624,9

4.039,2

11,4%

31,5%

31,0%

ΣΥΝΟΛΟ

11.523,0

13.022,5

13,0%

 

 

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

 

 

 

 

 

Η πορεία ανά κλάδο

 

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Ιούλιο του 2018 όλοι οι κλάδοι ήταν ανοδικοί πλην των ποτών και καπνού (-18%). Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι κλάδοι των πετρελαιοειδών (+44,5%), των λαδιών (+42,8%), των βιομηχανικών προϊόντων (+19,5%) και των χημικών (+17,6%).

 

Ιούλιος 2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ

724,6

1.047,3

44,5%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

401,4

479,5

19,5%

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ

364,7

393,0

7,8%

ΧΗΜΙΚΑ

276,1

324,7

17,6%

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

244,3

255,3

4,5%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

175,3

199,1

13,6%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

83,2

91,0

9,4%

ΛΑΔΙΑ

35,5

50,7

42,8%

ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ

61,5

50,4

-18,0%

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

44,3

47,2

6,5%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

 

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2018 όλες οι κατηγορίες ήταν ανοδικές, πλην των ποτών και καπνού (-3,5%). Στο διάστημα αυτό ξεχώρισαν τα λάδια (+36,4%), τα πετρελαιοειδή (+25%), τα μηχανήματα (+16,6%) και τα βιομηχανικά προϊόντα (+16,5%).

 

Ιανουάριος- Ιούλιος  2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ

5.161,8

6.454,5

25,0%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

2.686,3

3.128,6

16,5%

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ

2.495,5

2.741,5

9,9%

ΧΗΜΙΚΑ

1.812,8

2.047,8

13,0%

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1.523,7

1.776,0

16,6%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

1.187,5

1.280,0

7,8%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

679,5

746,0

9,8%

ΛΑΔΙΑ

335,1

457,2

36,4%

ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ

433,6

418,3

-3,5%

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

311,5

343,5

10,3%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ