Τετάρτη
11 Δεκεμβρίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3369RSS FEED
ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΟ 2018Παραμένει η φτώχεια στην Ελλάδα
08/08/2019

Το 2018 το ποσοστό του πληθυσμού της Ελλάδας που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού μειώθηκε κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες συγκρινόμενο με το 2017, στο 31,8% του πληθυσμού (3.348.500 άτομα), σύμφωνα με την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών της ΕΛΣΤΑΤ.

Η μείωση αυτή είναι αξιοσημείωτη και οφείλεται τόσο στην ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και των εισοδημάτων όσο και στην ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας, ωστόσο, όπως διαπιστώνει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού της χώρας μας παραμένει διαχρονικά σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Όπως σημειώνεται, ο δείκτης κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι σύνθετος δείκτης που περιλαμβάνει το σύνολο των ατόμων που είτε βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας (ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα χαμηλότερο από το 60% του εθνικού διάμεσου) είτε αντιμετωπίζουν δριμεία υλική στέρηση (αδυναμία κάλυψης τουλάχιστον τεσσάρων από μία τυποποιημένη λίστα συνολικά εννέα καταναλωτικών αναγκών) είτε διαβιούν σε νοικοκυριά που παρουσιάζουν εξαιρετικά χαμηλή ένταση εργασίας (τα ενήλικα μέλη εργάζονται έως 20% του συνολικού δυνητικού χρόνου εργασίας).

Επισημαίνεται ότι η περίοδος αναφοράς των εισοδημάτων αφορά το προηγούμενο έτος από το έτος διενέργειας της έρευνας από την ΕΛΣΤΑΤ (δηλαδή επικαλούμενοι στοιχεία του 2018, αναφερόμαστε στα εισοδήματα του 2017).