Παρασκευή
21 Σεπτεμβρίου 2018
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 2923RSS FEED
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟ: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
12/10/2017

Ο ∆ή΅αρχος Παλαιού Φαλήρου ∆ιονύσης Χατζηδάκης σας προσκαλεί στα εγκαίνια του νέου Κλειστού Γυ΅ναστηρίου Π. Φαλήρου & των ανοικτών γηπέδων στον περιβάλλοντα χώρο, που θα πραγ΅ατοποιηθούν: το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017, ώρα 12.00 (στην περιοχή Τροκαντερό ΅εταξύ Θ/Κ Αβέρωφ και TAE KWO DO).

Τα εγκαίνια θα τελέσει η Α.Ε. ο Πρόεδρος της ∆η΅οκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος. θα χοροστατήσει ο Σεβασ΅ιώτατος Μητροπολίτης Νέας Σ΅ύρνης κ. Συ΅εών.

Το έργο χρη΅ατοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Αττικής. Περιγραφή Έργου Αναπτύσσεται σε χώρο 30 στρε΅΅άτων που παραχωρήθηκε από την Ε.Τ.Α. Α.Ε. ΅ε σκοπό τη δη΅ιουργία ενιαίου αθλητικού κέντρου ΅αζί ΅ε τις υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις του κολυ΅βητηρίου στην παραλιακή ζώνη Παλαιού Φαλήρου.

Το έργο περιλα΅βάνει: 1. Κλειστό Γυ΅ναστήριο πολλαπλών χρήσεων 800 σταθερών θέσεων ΅ε δυνατότητα ανάπτυξης σε 1200, ΅ε αποδυτήρια, χώρους υγιεινής, γραφεία, κυλικείο, θεωρεία δη΅οσιογράφων, ιατρείο, χώρο προβολών και συσκέψεων, WC κοινού κλπ. 2. Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 40Χ64 για αγώνες και προπονήσεις Ακαδη΅ιών ΅ε ΅εταλλικές κερκίδες και ΅ε αυτόνο΅ο φωτισ΅ό. ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 51 & ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ, 175 62 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 213 2020300, 213 2020285, e-mail: press.pf@palaiofaliro.gr 3. Τέσσερα γήπεδα αντισφαίρισης ΅ε ΅εταλλικές κερκίδες και ΅ε αυτόνο΅ο φωτισ΅ό. 4. ∆ύο κτίρια αποδυτηρίων για τα ανοικτά γήπεδα τένις και ποδοσφαίρου ΅ε χώρους υγιεινής και κυλικείο. 5. Κεντρική Πύλη Εισόδου ΅ε φυλάκιο και ειδικό χώρο στάθ΅ευσης 150 θέσεων. 6. Ελεύθερο χώρο ΅ε φύτευση υψηλού και χα΅ηλού πρασίνου. 7. ∆ιαδρό΅ους πρόσβασης των αθλητικών εγκαταστάσεων ΅ε κυβόλιθους 4,500 ΅². 8. Μεταλλική περίφραξη όλου του αθλητικού κέντρου. 9. Ηλεκτροφωτισ΅ό. 10. Μηχανή΅ατα ψύξης 1.500.000 btu / ανά ώρα. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.